Posts Tagged With �’

 1. Zdravotné odvody z dividend: do konca mája 2013 je potrebné dividendy oznámiť

  Tohto roku sa po prvýkrát platia zdravotné odvody z dividend. Ide o dividendy (tj podiely na zisku) zo zisku spoločností dosiahnutého za r. 2011, ktorý bol spoločníkovi (fyzickej súkromnej osobe) vyplatený v priebehu r. 2012. Takýto príjem nepodlieha dani z príjmov (zákaz dvojitého zdanenia), no po novom podlieha zdravotným odvodom. Čo je teda facto druhé zdanenie, len […]

 2. Odvody sa v daňovom priznaní 2012 uvádzajú na 2 miestach: prečo?

  Ak ste sa ocitli pred tohtoročným tlačivom daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ B (týka sa najmä podnikateľov), možno ste sa zastavili pri otázke, ako uviesť, pre ktorý spôsob uplatňovania výdavkov ste sa rozhodli (účtovníctvo, daňová evidencia, paušálne výdavky). Prípadne ako uviesť zaplatené odvody a prečo sa uvádzajú až na dvoch od […]

 3. Potrebujem banke zdokladovať čistý príjem. Aký mám mať základ dane v daňovom priznaní?

  Prirodzeným úmyslom väčšiny podnikateľov a daňovníkov vôbec je znížiť si základ dane z príjmov, ako sa len dá – a teda zaplatiť čo najnižšiu daň z príjmov. Časť z nich má však občas opačný záujem: potrebujú mať vysoký základ dane s cieľom získať úver – či už podnikateľský alebo osobný. Len takto môže podnikateľ pred […]

 4. Nezdaniteľná časť na manželku závisí od počtu mesiacov manželstva

  Nezdaniteľnú časť na manželku v jej doterajšej dlhodobej podobe je možné si tohto roku uplatniť poslednýkrát. Novela zákona o dani z príjmov pre r. 2013 ju ako výhodu „osekáva“ iba pre obmedzený počet daňovníkov. 16

 5. “Príjmy zo zdrojov v zahraničí” a odklad daňového priznania. Je to inak, ako sme si mysleli

  Možnosť odloženia daňového priznania k dani z príjmov jednoduchým listom  sme za ostatné roky využili mnohí – dôsledkom bolo menej stresu, neskoršia splatnosť samotnej dane z príjmov a niektorí ušetrili aj na odvodoch . Ide samozrejme o legálnu cestu, pozor však na nástrahy ukryté v jednotlivých slovách zákona o dani z príjmov – táto možnosť totiž […]

 6. Daňové priznanie k dani z príjmov za r. 2012 – nové tlačivá

  Ako takmer každý rok, na svete sú vynovené tlačivá pre podávanie daňových priznaní k dani z príjmov. Zaujímavosťou je, že pravidlá a text zákona, podľa ktorého budeme podávať priznania za r. 2012, je na svete už vyše roka (minimálne od konca r. 2011), no tlačivá dorazili len pred pár týždňami. Rovnako je namieste principiálna otázka, […]

 7. Prehľad noviel podnikateľských zákonov koniec r. 2012 + r. 2013

  Tohtoročná nová vláda priniesla legislatívnu smršť. Týkala sa predovšetkým podnikateľského prostredia, pričom v priebehu posledných mesiacov sa niektoré zákony novelizovali dokonca aj niekoľkokrát. V každom prípade som sa pokúsil aspoň takto titulkovo o prehľad najdôležitejších zmien zákonov pre podnikateľskú sféru účinných od jesene 2012 do začiatku roka 2013: 38