Prehľad noviel podnikateľských zákonov koniec r. 2012 + r. 2013

Tohtoročná nová vláda priniesla legislatívnu smršť. Týkala sa predovšetkým podnikateľského prostredia, pričom v priebehu posledných mesiacov sa niektoré zákony novelizovali dokonca aj niekoľkokrát. V každom prípade som sa pokúsil aspoň takto titulkovo o prehľad najdôležitejších zmien zákonov pre podnikateľskú sféru účinných od jesene 2012 do začiatku roka 2013:

 

Zákon o sociálnom poistení – 2 novely. Tá veľká zmenila pomer odvodov do II. piliera (s účinnosťou od 1.9.2012) a zároveň zvýšila odvody pre SZČO (opäť viacerými spôsobmi). Rovnako ich zavádza pre dohodárov. Druhá, z novembra 2012, opravuje nepodarené chyby tej predošlej, a aj to údajne nedokonale. Zároveň poskytla možnosť oslobodiť niektorých študentov za určitých okolností  od platenia odvodov.

 

Zákonník práce – 2 novely. Prvá (drobná) zaviedla presnejšiu definíciu, resp. obmedzenie pre dohodu o brigádnickej práci študentov s cieľom zaviesť odvody z dohôd (spomínaným zákonom o sociálnom poistení). Druhá – tá veľká – novelizovala Zákonník opäť na ľavý, k zákonníku ako takému môj názor.

 

Zákon o zdravotnom poistení – 2 novely. Prvá novela zavádza zdravotné poistenie pre niektoré skupiny dohodárov a predovšetkým niekoľkými spôsobmi zároveň (zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, zmena koeficientu na prepočet zo základu dane, neuznateľnosť zaplatených odvodov ako súčasti základu dane) zvyšuje odvody pre SZČO. Druhá novela zvyšuje vymeriavací základ aj sadzbu pre odvody z dividend obchodných spoločností. Keďže prvýkrát sa takéto odvody budú platiť až na jar 2013 (a to ešte po starom), budeme postup a správny výpočet skúmať spolu. Čosi sme už načali už v diskusii pod úvodom do zdravotného poistenia.

 

Zákon o DPH – veľká októbrová revolúcia, resp. boj proti kriminálnikom priniesla mnoho opatrení, ktoré predovšetkým zvyšujú administratívnu záťaž čestných podnikateľov, pričom dopad na podvodníkov je otázny. Väčšina zmien je účinná od 1.10.2012, niektoré až od 1.1.2013. Ich súhrn plus ďalšie linky tu.

 

Zároveň pribudla koncom roka ešte jedna novela, celkom drobná. Okrem pár technickejších zmien pridáva čosi aj do pravidiel pre fakturáciu.

 

Zákon o správe daní – okrem iného nepriamo novelizuje posunutie termínu na vznik registra účtovných závierok a zároveň už po štvrtýkrát posúva termín povinnej elektronickej komunikácie pre platiteľov DPH.

 

Obchodný Zákonník – 2 novely. Prvá (október 2012) spolupracuje s protikriminálnou novelou zákona o DPH a komplikuje zakladanie, zmeny a rušenie eseročiek , ktoré sú po novom podmienené súhlasom správcu dane. Tá druhá okrem iného zavádza maximálnu splatnosť faktúr a iných záväzkov 60 dní od doručenia faktúry, resp. plnenia veriteľa (navrhovaná účinnosť február 2013)

 

Zákon o dani z príjmov – opäť 2 novely. Prvá – malá – zavádza späť akúsi obdobu nezdaniteľnej časti na sporenie – tentoraz sa týka dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, akúsi dočasnú kompenzáciu za zníženie odvodov do II. piliera. Druhá – o čosi väčšia, no rozsahom nie až taká hrozivá – zvyšuje dane. Právnickým osobám zvyšuje sadzbu, fyzickým osobám s vyššími príjmami zavádza k existujúcej “deväťnástke” sadzbu ďalšiu, vyššiu (návrat odstupňovaných sadzieb, ktoré sme v SR mali naposledy v r.2003) a dane zvyšuje aj ďalším obmedzovaním paušálnych výdavkov, daňového bonusu a nezdaniteľnej časti na manželku. Viac: 10 “naj” novelizovanej dane z príjmov 2013.

 

Zákon o platbách v hotovosti – nový zákon účinný od januára 2013, ktorý zavádza strop pre hotovostné platby podnikateľov na 5 000 EUR. V kombinácii s obmedzeniami zákona o DPH prináša zaujímavé oriešky, preto o nich napíšem samostatný článok.

 

Zákon o účtovníctve – 1 schválená novela. Skrze spomínaný zákon o správe daní posúva termín vzniku registra účtovných závierok . Črtá sa však ešte jedna, zaujímavejšia, s účinnosťou od 1. marca 2013 navrhuje radikálne zvýšiť limity (obrat, majetok, počet zamestnancov) pre spoločnosti, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú auditorom. Čo by bolo mimoriadne oslobodzujúce – mnoho firiem by totiž od povinnosti auditu oslobodila, čo na rozdiel o všetkých spomínaných vládnych noviel administratívnu záťaž nezvyšuje, ale naopak – výrazne znižuje. Na úkor audítorov. Návrh novely je však opozično-poslanecký, čo v kombinácii s prípadnou lobby veľkú šancu na jeho schválenie nedáva.

 

Daň z motorových vozidiel (zákon o miestnych daniach) – bol novelizovaný ešte minulou vládou s účinnosťou od 1.12.2012. Zmeny – výpočet dane na dennej báze či zánik povinnosti prihlasovať automobil na daňový úrad – však reálne platia až od januára 2013.

 

Ak som na niečo dôležité zabudol, za konnštruktívne doplnenia a diskusné príspevky vopred ďakujem.

 

Napriek tejto bohatej nádielke Vám prajem pokojné a nepracovné Vianoce bez daní, účtovníctva, zákonov a podobných nezmyslov:)

 

NOVINKY Z OBLASTI FINANCIÍ A ZÁKONOV PRIAMO DO EMAILU – NEVÁHAJ A OSTAŇ V KONTAKTE

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This