Posts Tagged With ‘platiteľ DPH’

 1. DPH: Keď daňový úrad firmu nechce alebo nevie správne zaregistrovať. Čo s tým?

  Začínajúci podnikatelia poznajú úplne prirodzene najmä otázku “Musím sa stať platiteľom DPH?”, resp. “Oplatí sa mi to?”. Tí pokročilejší – a najmä účtovní/daňoví profíci – už vedia, že typov registrácií pre DPH je viac. Máme tu napr. slovenského platiteľa DPH, firmu registrovanú podľa § 7a, firmu registrovanú podľa § 7, zahraničnú firmu registrovanú podľa § […]

 2. Dá sa odpočítať DPH z nákupov pred začatím podnikania? A čo daňové výdavky? Väčšinou áno

  Podnikatelia bežne uskutočnujú nákupy tovaru, materiálu, majetku či služieb ešte pred tým, než s podnikaním oficiálne začnú. A často sa na ne aj pýtajú. Môžem si ich uplatniť v daňových nákladoch? Môžem si odpočítať DPH ešte pred tým, než som sa stal platiteľom DPH? Alebo ešte pred tým, než som vôbec začal podnikať? A čo […]

 3. Viete ako správne vystaviť faktúru? 10 návodov zdarma

  Čo mám uviesť na faktúre do zahraničia? Kedy fakturovať s DPH a kedy bez? Ako si sledovať obrat pre registráciu za platiteľa DPH? Čo sa doňho počíta a čo nie? Čo všetko sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý dodáva služby do EÚ (napr. registrácia podľa § 7a) Čo na faktúre – a najmä kedy – uvádzať: […]

 4. Počítajú sa do obratu platiteľa DPH aj prijaté zálohy?

  Slovenský podnikateľský subjekt, ktorý za 12 po sebe idúcich mesiacov dosiahne obrat 49 790 EUR, je povinný sa registrovať za platiteľa DPH. Na mysli mám “plnohodnotného” platiteľa DPH, ktorý vo všeobecnosti platí DPH zo svojich dodávok a zároveň má právo na odpočítanie DPH “na vstupe”. Čo znamená pojem “obrat”, definuje zákon o DPH pomerne vágne […]

 5. Reklama Google Adsense v súhrnnom výkaze DPH

  Jednou z povinností každého podnikateľa, ktorý poskytuje služby odberateľom z EÚ (napr. plnohodnotný platiteľ DPH alebo osoba registrovaná pre DPH v zmysle § 7a) je podávanie súhrnného výkazu. Týka sa okrem iného aj majiteľov webov, ktorí zarábajú poskytovaním webovej reklamy na báze služby Google Adsense. Ako príjmy z reklamy Google Adsense v súhrnnom výkaze uviesť? […]

 6. Prehľad noviel podnikateľských zákonov koniec r. 2012 + r. 2013

  Tohtoročná nová vláda priniesla legislatívnu smršť. Týkala sa predovšetkým podnikateľského prostredia, pričom v priebehu posledných mesiacov sa niektoré zákony novelizovali dokonca aj niekoľkokrát. V každom prípade som sa pokúsil aspoň takto titulkovo o prehľad najdôležitejších zmien zákonov pre podnikateľskú sféru účinných od jesene 2012 do začiatku roka 2013: 38

 7. Mesačný či štvrťročný platiteľ DPH registrovaný v septembri-októbri 2012

  Keď zákonodarcovia zmenia z času na čas (resp. častejšie) niektorý z mnohých zákonov, tlakom podnikateľskej verejnosti či z dôvodu komplikovanej formulácie bývajú často donútení vydať ku konkrétnej zmene paragrafu či odseku samostatné metodické usmernenie v rozsahu niekoľkých ďalších strán. Namieste je prirodzená otázka, či by dané usmernenie aj s podrobným vysvetlením a príkladmi nemohlo byť […]