Od r. 2013 sa z príjmov na dohodu platia odvody. Študenti a dôchodcovia majú nižšie sadzby

Zamestnávanie dohodárov bolo doteraz (a do konca r. 2012) akousi zlatou cestou, ktorou legálne zamestnávať bez toho, aby firma či zamestnávateľ platili štátu demotivačné odvody. A to aj napriek tomu, že dohody sa majú v zmysle Zákonníka práca uzatvárať “výnimočne” a na “príležitostnú činnosť” – v súčasnosti je formou dohôd uzatvorených množstvo celomesačných úväzkov. Táto prax sa – ako želaný cieľ zákonodarcov – určite obmedzí, no spolu s ňou sa podľa všetkého  (a aj podľa zdravého rozumu) obmedzí aj rozsah legálnej práce či práce vôbec.

Od januára bude možné na dohodu zamestnať 5 6 skupín ľudí za rôznych podmienok, resp. odvodových sadzieb:

 

  • neštudenti a nedôchodcovia s pravidelným príjmom – z ich príjmu na dohodu (o vykonaní práce + o pracovnej činnosti) sa budú zrážať odvody v plnej výške, rovnakej ako v súčasnosti zráža z príjmu na trvalý pracovný pomer. Pod pojmom “pravidelný príjem” sa podľa všetkého rozumie pravidelné vyplácanie v každom mesiaci, rovnako ako je to pri trvalom pracovnom pomere. Týmto spôsobom sa postihnú falošní dohodári, za ktorých sa skrývajú ľudia pracujúci na plný úväzok.
  • neštudenti a nedôchodcovia s nepravidelným príjmom – dohodári (dohoda o vykonaní práce + dohoda o pracovnej činnosti), ktorí nebudú vyplácaný pravidelne každý mesiac, ale nepravidelne, resp. raz za čas (ide teda v predpoklade o skutočných dohodárov, plniacich krátkodobé potreby zamestnávateľa), budú mať sadzbu nižšiu o nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti
  • študenti do konca mesiaca, v ktorom dosiahli 18 rokov (teda cca stredoškoláci) a mesačne u jedného zamestnávateľa na 1 zvolenú dohodu zarobili maximálne 66 EUR. Títo budú platiť odvody ako doposiaľ: dohodár nič a zamestnávateľ iba 1,05% (úrazové a garančné poistenie). Oslobodenie sa však týka len jednej, študentom zvolenej dohody. Prípadné ďalšie príjmy z iných dohôd u iných zamestnávateľov podliehajú sadzbám pre “študentov ostatných” (nižšie), rovnako podlieha odvodom suma prevyšujúca 66 EUR.
  • študenti od mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom dosiahli 18 rokov (teda cca vysokoškoláci) a mesačne u jedného zamestnávateľa na 1 zvolenú dohodu zarobili maximálne 155 EUR. Platí pre nich rovnaké, než pre predchádzajúcu skupinu: odvody ako doposiaľ (teda takmer žiadne), odvody sa plati zo sumy prevyšujúcej 155 EUR a z prípadných ďalších dohôd u iných zamestnávateľov.
  • študenti ostatní a invalidní dôchodcovia – sadzba bude nižšia o poistenie nemocenské, v nezamestnanosti a zdravotné. Študentom na účely dohody o brigádnickej práci študentov už bude môcť byť len študent strednej školy a denného štúdia vysokej školy, ktorý do konca roka dovŕši 25 rokov, s iným typom študenta túto dohodu nebude možné uzavrieť. Zvyšné 2 typy dohôd však áno.
  • starobní dôchodcovia – na rozdiel od predošlej skupiny neplatia (ani v súčasnosti) invalidné poistenie, teda sadzba bude ešte nižšia.

 

Jednotlivé sadzby pre jednotlivé poistenia všetkých skupín uvádzam v súbore Dohody – sadzby odvodov 2013.

 

Doplnenie 19.10.2012:

 

Vzhľadom na študentmi vybojovanú ďalšiu výnimku pribudne k týmto 5 skupinám dohodárov do konca roka 2012 ešte jedna. Po schválení novely preto článok aj prehľad sadzieb doplním. Ostaňme v kontakte.

 

Doplnenie 04.12.2012:

 

Článok aj prehľad sadzieb je doplnený o 1 staronovú a 1 úplne novú skupinu dohodárov podľa poslednej novely zákona o sociálnom poistení z konca novembra 2012.

 

Predčasní starobní dôchodcovia – ďalšie 2 skupiny

 

Podľa niektorých autorov je potrebné k týmto 6 skupinám dohodárov pridať ešte ďalšie dve. A to predčasných starobných dôchodcov – s pravidelným príjmom a s nepravidelným príjmom. Predčasní dôchodcovia však môžu na dohodu pracovať maximálne do 28.2.2013. Ak budú pracovať na dohodu naďalej, Sociálna poisťovňa im vyplácanie predčasného starobného dôchodku pozastaví. Podmienkou jeho poberania je totiž skutočnosť, že predčasný dôchodca nemá príjem, podliehajúci dôchodkovému poisteniu. Dohody mu doteraz nepodliehali, no od januára 2013 budú – dôchodca si teda môže vybrať: dôchodok alebo práca na dohodu.

 

Keďže ide len o 2 mesiace, sadzby pre predčasných dôchodcov neuvádzam – už bez nich je to komplikované viac než dosť.

 

Ako sa z toho vysomáriť

 

Jednou z bežných otázok je, ako definovať pravidelný a nepravidelný príjem. A ako si čo najviac zjednodušiť prácu, ktorá od januára 2013 narastie do mierne obludných rozmerov. Pár slov o tom už čoskoro.

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This