Založenie eseročky v zastúpení splnomocnenou osobou

Nedávno som na požiadavku klienta založil eseročku (spoločnosť s ručením obmedzeným) v zastúpení. Klient sa nachádzal v bode A, jeho bydlisko a potenciálne (budúce) sídlo novej firmy v bode B a ja v bode C. Klient bol slušne zaneprázdnený, aby cestoval hore-dole naprieč krajinou, preto sa rozhodol na outsourcovanie celého procesu externému zakladateľovi. Nechal som si teda podpísať splnomocnenie pre zastupovanie pred úradmi vo veci založenia novej firmy a stal som sa defacto jednou z firiem zakladajúcich eseročky.

 

Tu sú hlavné výhody a nevýhody plne delegovaného založenia eseročky:

 

Plusy:

 

  • podnikateľ-budúci spoločník sa nemusí o nič starať, nemusí vedieť, kde sedí notár, daňový či živnostenský úrad, ako s nimi komunikovať a o čo sa starať
  • externý zakladateľ pozná, čo všetko založenie obnáša, vie, čo kde, kedy a ako, čím napomáha plynulosti a bezproblémovosti celého procesu
  • vlastné dieťa otec pozná – externý zakladateľ, ktorý sa zároveň o novú spoločnosť po jej vzniku stará účtovne, daňovo a celkovo spracováva ekonomickú príp. právnu agendu, má určite jednoduchšiu úlohu, než keby dostal už rozbehnutú spoločnosť.

 

Mínusy:

 

  • predĺženie celého procesu – klient možno ušetrí čas na iné aktivity, no keby si všetky kroky a návštevy vybavil sám, spoločnosť by bola určite založená rýchlejšie. Nejaký čas zaberie minimálne zaslanie notársky overeného splnomocnenia.
  • prípadné ďalšie komplikácie – napr. problémy s vlastníctvom nehnuteľnosti ako sídla eseročky, nezapísanie spoločnosti do obchodného registra a vyhotovenie nového návrhu – je potrebné riešiť “na diaľku”, čo založenie znova predlžuje
  • každá práca navyše čosi stojí – teda cena založenia eseročky v tomto prípade nie je súčtom len úradných poplatkov a právnych služieb, ale zvyšuje ju aj cena za služby zakladateľa, ktorý celý proces koordinuje a aj osobne vytelefonuje, vyemailuje a vybehá.

 

Jednoosobové eseročky – teda spoločnosti s jedným spoločníkom a často zároveň aj jediným konateľom – sa najčastejšie zakladajú s cieľom transformovať podnikanie formou živnosti na vyšší level. Eseročka – právnická osoba však nie je jednoduchou živnosťou, jej fungovanie obnáša rozsiahlejšiu agendu a prechod zo živnosti na eseročku obnáša viacero náročnejších krokov. Čo všetko zvážiť pred prechodom a na čo všetko sa v súvislosti s ním pripraviť, píšem tu.

 

O ESEROČKE, ZMENE PRÁVNEJ FORMY, PODNIKANÍ A FINANCIÁCH OSTAŇ V KONTAKTE

 

 

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This