Nákup tovaru z EÚ: DPH platí odberateľ (nadobudnutie tovaru)

Keď v r. 2004 vstúpilo Slovensko do EÚ, prijalo okrem iných harmonizovaných oblastí aj spoločný európsky systém pre DPH. Z tohto dôvodu bolo povinné prijať úplne nový zákon o DPH a zároveň rešpektovať aj európske smernice, ktoré sú slovenskému právu v určitých oblastiach nadradené. Odvtedy napríklad v prípade nákupu tovaru z členskej krajiny EÚ neexistuje pojem “dovoz”, ale tzv. “nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ”.

Režim DPH pri takomto nadobudnutí je pre začiatočníka minimálne trochu zvláštny, ak nie dokonca mierne absurdný:)

 

Postup slovenského platiteľa DPH (príklad pri nákupe tovaru z ČR):

 

  1. slovenský odberateľ-platiteľ DPH si objedná tovar od dodávateľa z ČR
  2. slovenský odberateľ oznámi českej firme svoje IČ DPH – teda slovenské identifikačné číslo pre DPH
  3. český dodávateľ, registrovaný v ČR pre DPH, vyfakturuje tovar za cenu bez DPH. DPH teda nefakturuje. Na účely uplatnenia oslobodenia od DPH by ideálne – buď hneď alebo dodatočne – mal disponovať dôkazom, že tovar bol prepravený či odoslaný na územie SR za účelom spotreby na území SR
  4. slovenský odberateľ si tovar musí samozdaniť. Tj zo sumy tovaru bez DPH si sám vypočíta DPH v slovenskej sadzbe 20% a tú uvedie do daňového priznania ako DPH na výstupe, resp. DPH zo zdaniteľných obchodov – teda DPH, ktorú musí zaplatiť štátu
  5. keďže slovenský odberateľ je platiteľom DPH, môže si zároveň odpočítať DPH na vstupe. A to nielen z tovarov a služieb, ktoré nakúpil v SR, ale aj z tovarov a služieb, ktoré “nadobudol” z iných členských krajín EÚ. Teda v rovnakom daňovom priznaní k DPH, v ktorom vypočítal DPH z nadobudnutia na výstupe, uvedie aj odpočítanie DPH v sume, ktorú si vypočítal v predchádzajúcom bode (teda DPH na výstupe). A to v rovnakej výške.
  6. kto pozorne čítal, už možno prišiel na to, že slovenská firma v konečnom dôsledku (a za podmienky, že odpočítavanú DPH nemusí upravovať koeficientom) nezaplatí žiadnu DPH nikomu – dodávateľovi ani štátu. Zaplatí len sumu tovaru bez DPH. DPH na výstupe (tj DPH z nadobudnutia) a daň na vstupe (tj DPH odpočítavaná) sa totiž rovnajú.

 

A čo neplatitelia DPH: ako kupujú tovar z EÚ?

 

Tomuto režimu podliehajú iba registrovaní plnohodnotní platitelia DPH. Ak nakupuje z iného štátu EÚ tovar neplatiteľ DPH, nič podobné absolvovať nemusí. Ak však firma-neplatiteľ DPH za obdobie kalendárneho roka nakúpi spolu tovar v hodnote 14 000 EUR, musí sa registrovať pre DPH – avšak nie ako platiteľ DPH, ale ako osoba registrovaná podľa § 7 zákona o DPH. Ide teda o akúsi čiastočnú registráciu, resp. registráciu z iného titulu. Daňový úrad takejto firme IČ DPH a následne sa na ňu budú vzťahovať niektoré povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH – napr. vyššiepopísaná schéma samozdanenia, no bez nároku na odpočítanie popísaného v bodoch 5 a 6.

 

A ešte firmy registrované podľa § 7a z titulu dodávok služieb: tovar samozdaniť prioritne nemusia

 

Čiastoční platitelia DPH, resp. osoby registrované v zmysle § 7a zákona o DPH, ktorí sú registrovaní pre DPH prioritne z dôvodu poskytovania služieb, postupujú trochu odlišne. Ak však na účely svojho podnikania nakúpia tovar od dodávateľa z iného štátu EÚ, samozdaniť si ho (na rozdiel od vyššiehouvedeného postupu pre plnohodnotných platiteľov) môžu alebo nemusia. Majú na výber: buď im ho zahraničný dodávateľ vyfakturuje za cenu vrátane zahraničnej DPH alebo mu oznámia svoje slovenské IČ DPH, tovar im dodávateľ vyfakturuje za cenu bez DPH, no DPH si samozdania v SR.

 

Pár vyjasnení a základných pojmov…

 

Pri definovaní toho, či ide vôbec o “nadobudnutie tovaru”, je však potrebné rešpektovať aj postavenie dodávateľa i odberateľa či z hľadiska DPH mimoriadne dôležitý pojem “miesto dodania”. A pri vlastnoručnom počítaní sumy DPH z intrakomunitárnej dodávky rešpektovať aj pravidlá kurzového prepočtu základu DPH.

 

Pojem “dovoz tovaru” v daňovom práve EÚ samozrejme naďalej existuje. Vzťahuje sa však len na nákup tovaru z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ – tzv. “tretích krajín”.
A ako postupovať pri samozdanení nadobudnutia tovaru z EÚ, následnom odpočítaní či uvádzaní zahraničnej faktúry do kontrolného výkazu? Podrobný návod – doslova krok za krokom – som napísal v tomto článku zdarma.
Podobne, i keď nie rovnako, sa postupuje pri poskytovaní či prijímaní služieb do a z krajín EÚ. Téme “služby v EÚ a DPH” som sa na tomto blogu už viackrát venoval a určite budem aj v budúcnosti.

Kam ďalej?

 

Ak potrebuješ podrobnejší návod, ako toto celé spracovať v daňovom priznaní k DPH či kontrolnom výkaze, určite Ti pomôže môj eBook AKO VYHOTOVIŤ DAŃOVÉ PRIZNANIE K DPH KROK PO KROKU ĽUDSKOU REČOU

Ak si si nie istý, stiahni si mojich 5 + 1 tipov, ako zvládnuť DPH ako profík ZDARMA

Áno, chcem tipy ZDARMA!

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This