Nielen platiteľ DPH – typov registrácie pre DPH je viac

Otázku  „Oplatí sa mi byť platiteľom DPH?“ často sprevádzajú aj situácie typu „plánujem nakupovať tovar z UK a predávať ho v SR, mám sa stať platiteľom DPH?“ alebo „poskytujem programovacie služby do ČR, počul som, že sa musím stať platiteľom DPH“. Vysvetliť býva niekedy ťažké, minimálne však odlíšiť „platiteľa DPH“ od ostatných typov registrácie pre DPH je však dôležité.

 

Registrovať pre DPH je totiž možné niekoľkými rôznymi spôsobmi, pričom „platiteľ DPH“ je len jedným z nich. Tu sú:

 

„Plnohodnotný“ platiteľ DPH

 

 • odvádza DPH z väčšiny dodávok, ktoré uskutoční v rámci SR – platiteľom DPH, neplatiteľom i súkromným osobám. 
 • zo slovenských vstupov, fakturovaných platiteľmi DPH, má právo na odpočítanie DPH.
 • väčšinu nákupov z EÚ samozdaňuje – teda z dodávky fakturovanej bez DPH si vypočíta DPH – , zároveň má však tiež právo na odpočítanie – jeho celková daňová povinnosť je teda v tomto prípade nulová (podrobnejšie vysvetlené tu a tu)
 • firma-neplatiteľ DPH je povinná sa registrovať, ak za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahne obrat 49 790 EUR, príp. môže požiadať o dobrovoľnú registráciu pred dosiahnutím takéhoto obratu (napr. z dôvodu tlaku odberateľov či pre možnosť odpočítania DPH na vstupe)
 • okrem toho existuje ešte niekoľko situácií, kedy zákon prikazuje sa registrovať povinne – napr. pri podnikaní na základe zmluvy o združení, pred dodaním stavby či pri kúpe podniku.

 

Skupinová registrácia (§4a + §4b)

 

 • viac slovenských firiem, ktoré sú zároveň prepojené finančné, ekonomicky a organizačne, sa môžu dobrovoľne zaregistrovať ako jeden subjekt
 • medzi sebou DPH neuplatňujú, uplatňujú ju len voči ostatným firmám
 • podávajú len jedno daňové priznanie k DPH a jeden súhrnný výkaz
 • možnou výhodou je zjednodušenie a minimalizovanie agendy týkajúcej sa DPH

 

Firma registrovaná pre DPH v zmysle § 7 zákona o DPH

 

 • povinnosť registrácie jej vzniká, ak ako neplatiteľ DPH v rámci jedného kalendárneho roka nadobudne z EÚ tovar v hodnote 13 941,45 EUR a viac (od r. 2014 sa hranica „zaokrúhľuje“ na 14 000 EUR).
 • každý ďalší nákup po registrácii samozdaňuje, nemá však nárok na odpočítanie DPH ako platiteľ DPH
 • rovnako samozdaňuje každú prijatú službu, ktorej miesto dodania sa nachádza v SR – bez ohľadu na to, či odberateľ pochádza z EÚ či krajín mimo EÚ
 • môže sa zaregistrovať aj dobrovoľne, ešte pred dosiahnutím spomenutého obratu. Na druhej strane, môže sa zaregistrovať rovno aj ako plnohodnotný platiteľ DPH s právom na odpočítanie DPH – čo býva v prípade obchodu s tovarom často výhodné.

 

Firma registrovaná pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH

 

 • ide o podnikateľov, ktorí za určitých okolností poskytujú služby podnikateľom so sídlom v EÚ, prípadne z EÚ služby na podnikateľské účely nakupujú
 • registrovať sa sú povinní a to ešte pred dodaním služby odberateľovi do EÚ, resp. presnejšie služby s miestom dodania v inej krajine EÚ. Povinnosti som podrobnejšie rozpísal v článku o zarábaní na Google Adsense – ide napr. o podávanie súhrnného výkazu (pri dodaní služby) a daňového priznania k DPH (pri samozdanení) – rovnako totiž samozdaňujú prijaté služby, ktorých miestom dodania sa nachádza v SR. Keďže nie sú platiteľmi DPH, rovnako ako podnikatelia opísaní v predchádzajúcom bode si túto DPH nemôžu odpočítať. Celková cena ich nákupu teda tvorí suma fakturovaná zahraničným dodávateľom plus slovenská DPH.
 • nákup tovaru od dodávateľa z EÚ však samozdaňovať nemusia – majú tzv. „právo na nezdanenie nadobudnutého tovaru“. Teda kým dodávateľovi neoznámia svoje slovenské IČ DPH, tento im správne tovar predá za cenu vrátane miestnej DPH. Keď však – omylom či naschvál – pri objednávke svoje IČ DPH použijú, vtedy musia v SR „absolvovať“ samozdanenie (čiže iba trochu papierov navyše).

 

Zahraničná firma (§5 + § 6)

 

 • je povinná sa registrovať, ak v SR začne vykonávať činnosť podliehajúcu DPH. Pre tento bod existujú aj výnimky – napr. prepravné služby či dodávky, ktoré samozdaňuje slovenský odberateľ
 • rovnako je povinná sa registrovať, ak dodáva do SR tovar formou tzv. zásielkového predaja (ide o zasielanie tovaru odberateľom, ktorí nie sú registrovaní pre DPH) a hodnota takéhoto tovaru dosiahne v jednom roku 35 000 EUR (rovnako má pre slovenských dodávateľov tovaru touto formou stanovenú nejakú hranicu každý štát EÚ).
 • môžu sa samozrejme zaregistrovať aj dobrovoľne ešte pred dosiahnutím tejto sumy.
 • je povinná sa registrovať aj v prípade, ak do SR dodáva tovar, ktorý podlieha spotrebnej dani a to fyzickým osobám na osobnú spotrebu

 

Situácií, v ktorých sa podnikateľ môže ocitnúť, je teda viac – niekedy sa registrovať musí, niekedy nie, inokedy to môže byť pre neho výhodné, ak si to správne prepočíta. Každá z nich má však svoje výhody aj nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť tiež. A určite je potrebné brať ohľad aj na nárast agendy súvisiacej s DPH a riziko možných sankcií z prípadných chýb – predpisov pre DPH je totiž mnoho a – minimálne pre podnikateľa – spolu vytvárajú celkom slušný bábel.

 

A teraz ťahák: 5 + 1 tipov, vďaka ktorým zvládneš daňové priznanie k DPH ako profík – ZDARMA

 

Áno, chcem tipy ZDARMA!

 

Článok je akýmsi rozšírením či doplnením eBooku „Ako na daňové priznanie k DPH – ľudskou rečou“, ktorý som napísal a vydal v júli 2013 spolu s novým webom špecializujúcim sa na DPH.

 

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, konzultant, autor a bloger so záľúbou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Prechod na SRO? Automobil v podnikaní? Daňové výdavky? Pracovná cesta?

Stiahni si 5+1 najobľúbenejších článkov, ktoré sú základom pre každého podnikateľa či účtovníka!

Pridaj sa k vyše 7 000 aktívnym PROFÍKOM, ktorí novinky z ĽudskouRečou.sk odoberajú a čítajú

Skvelý krok! Skontroluj si svoju e-mailovú schránku - prvý z mojich tipov Ti dorazí v priebehu pár minút

 • Peter Kruh

  Dovoľujem si spochybniť autorov názor na právo firiem registrovaných podľa §7a na „nezdanenie nadobudnutého tovaru“. V zmysle Metodického pokynu FR k nadobudnutiu tovaru z iného členského štátu zo dňa 1. 8. 2013 majú firmy registrované podľa §7a len možnosť v určitom období sa rozhodnúť, či dodávateľovi tovaru z členského štátu oznámia pridelené IČ DPH a potom dodanie bez DPH samozdania alebo či dodávateľovi tovaru z členského štátu IČ DPH neoznámia, ale potom dodávateľ do faktúry zahrnie aj DPH.

  • Peter Furmaník

   Vďaka za koment „do hĺbky“:) Uvedené „právo na nezdanenie“ ukotvuje najmä Vykonávacie nariadenie Rady pre DPH (celý názov tu vypisovať nebudem:)), ktoré je nadradené slovenskému zákonu o DPH bez povinnosti SR prebrať tieto pravidlá do zákona, v článku 4 a čiastočne aj slovenský zákon o DPH v § 11 ods. 4b) a ods. 7. No je to presne, ako píšete: slovenský odberateľ tovaru, registrovaný pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH, sa môže rozhodnúť, či nákup tovaru z EÚ nezdaní, alebo – ak oznámi dodávateľovi svoje IČ DPH – samozdaní. Teda aj v mojom článku je toto „právo na nezdanenie“ spomenuté správne – len nie je rozpitvané až do takýchto detailov:) Ide predsa len o článok na blogu….(podrobnejšie na túto tému som písal tu http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/zakladne-povinnosti-osoby-registrovanej-pre-dan-z-pridanej-hodnoty-v-zmysle-7a-zakona-o-dph.m-2043.html)

   • Peter Kruh

    Pri rozhodovaní o zdanení alebo nezdanení nákupu tovaru z EÚ hovoríme o dvoch rôznych cenách tovaru. Buď firma nakúpi tovar bez DPH a potom odvedie tuzemskú DPH alebo nakúpi tovar navýšený o DPH dodávateľa. Konečný rozdiel v celkovej cene tovaru je potom závislý len na rozdielnej výške DPH v jednotlivých členských krajinách.
    Pišem to preto, pretože z Vášho blogu akoby vyznievalo, že pre firmy registrované podľa §7a je nákup tovaru z iného členského štátu EU akoby nejako mimoriadne výhodný, čo nie je pravda, pretože nejakú DPH zaplatia vždy, rozdiel je len v jej výške.

    Link, ktorý ste poslali nevyzerá byť funkčný…

    • Peter Furmaník

     Aha takto:) Nadobudnutie tovaru nemusia samozdaňovať, no DPH nejakou formou platiť musia – buď tak alebo onak. Daná veta hovorila o povinnosti samozdanenia, nie o tom, či DPH platí alebo nie – z tohto pohľadu to môže vyznieť matúco. Vďaka za doplnenie.
     Link nefunguje bohvieprečo, je kompletný. Linkuje podrobný článok o firmách registrovaných podľa § 7a – dá sa napr. vyhľadať na http://www.daneauctovnictvo.sk/)

 • Karin

  Prečítala som viacero článkov na túto tému no stále mi je nejasné, čo mám robiť v mojom prípade – vedeli by ste mi poradiť? Totiž všade sa spomína hlavne platcovstvo DPH a vzťah podnikateľ+podnikateľ.
  Ja nie som platiteľ DPH. Ak chcem poskytnúť službu do inej krajiny EÚ (ide o drobné grafické práce alebo práce na webe), musím sa zaregistrovať pre DPH a riešiť súhrnné výkazy, aj keď prijímateľ služby je FO alebo nemá pridelené DIČ? A ako to je, ak by som službu chcela poskytnúť odberateľovi z krajiny mimo EÚ?

  • Peter Furmaník

   Nuž podľa ešte skôr než DPH je potrebné riešiť podnikanie. Ak poskytujete služby pravidelne, tak musíte byť zaregistrovaný ako podnikateľ – tj mať minimálne živnosť. Iba ak by ste takúto službu poskytli jednorazovo (jedenkrát za dlhú dobu), nemusíte byť ani podnikateľom ani riešiť DPH. Hm?

   • Karin

    Ďakujem za rýchlu odpoveď. Ja mám živnosť, ale som neplatca DPH.

    • Peter Furmaník

     Aha :) Tak v oboch spomenutých prípadoch – dodanie nepodnikateľovi a dodanie do krajiny mimo EÚ – registrácia pre DPH potrebná nie je.

     • Karin

      Takže jedine podnikateľovi v rámci EÚ. Ďakujem pekne za objasnenie :)

 • Monika

  Chcela by som poradiť vo veci registracie dph.Mám novu sro ,ktora bude podnikať v kamionovej doprave a služby budem vykonávat pre rakusku firmu.Priklad budem tankovať aj na slovensku .Bola som na DÚ a tak mi bolo povedane napiste na portal DRSR o aku registraciu dph požiadať , lebo tuna mi neporadili. Do dnešneho dna som nedostala odpoved. Nemôžem nič robiť pre tuto firmu bez SK . Dakujem za radu.

  • Peter Furmaník

   Miesto dodania služby prepravy tovaru – ak je odberateľom podnikateľský subjekt sa určí podľa §15 ods. 1 zákona o DPH. Je ním teda sídlo odberateľa – tj Rakúsko. V takomto prípade sa podľa musíte registrovať podľa § 7a zákona o DPH.
   Samozrejme môžete aj ako plnohodnotný platiteľ DPH:)

 • Alica

  Zdravím, potrebovala by som radu.
  Manžel dodáva služby do DE (zámočníctvo). Zmluvu má uzatvorenú priamo s nemeckou firmou. Bude tam dlhšie ako 183 dní a teda vzniká mu tam stála prevádzkareň. Je pravda, že sa musí registrovať podľa &7a na Slovensku ale aj na finančnom úrade v DE? Aké mu z tohto vyplynú povinnosti?
  Resp., čo sa stane ak bude „ignorovať“ tento zákon?
  Viac-menej ide o to, že každý „odborník“ nám tvrdí niečo iné. Realita je taká, že v zahraničí robí už 10 rokov, nikdy sa takto neregistroval, býval počas kalendárneho roka v zahraničí aj dlhšie ako 183 dní a nič sa nestalo. Má nato vplyv aj zmena miesta stavby?
  ĎAkujem za radu.

 • Ing. Jozef Antol

  Plati toto aj pre SZCO:

  „povinnosť registrácie jej vzniká, ak ako neplatiteľ DPH v rámci jedného kalendárneho roka nadobudne z EÚ tovar v hodnote 13 941,45 EUR a viac (od r. 2014 sa hranica “zaokrúhľuje” na 14 000 EUR).“

  ?

  • Peter Furmaník

   áno

 • Milan Ďaďo

  Dobrý večer, mal by som jednu rýchlu otázku. Mám s. r. o., som neplatca DPH a plánujem začať kupovať tovar z krajín EÚ -konkrétne ČR A PL. Chcem sa spýtať, či mi vzniká povinnosť registrovať sa ako platca DPH podľa paragrafu 7a alebo nie. Služby ani tovar nebudem predávať inde ako na SR. Ďakujem veľmi pekne za Váš čas.

  • Peter Furmaník

   Ak budete nakupovať tovar (nie služby), tak určite podľa § 7a povinnosť registrácie nevzniká a ak to bude menej ako 14 000 EUR za rok, tak ani podľa § 7 zákona o DPH.

 • Ikka

  Dobrý deň Peter. Výborný článok, len mám jeden dotaz. V časti „Firma registrovaná pre daň podľa §7, v 4. odseku píšete, …“na rozdiel od platiteľa DPH nemá možnosť voľby, či sa registrovať alebo nie.“ Podľa §7 ods. 2 sa firma môže registrovať aj dobrovoľne, pred dosiahnutím obratu 14.000 €. Alebo ste mysleli niečo iné? Vŕta mi to v hlave. :-)

  • Peter Furmaník

   Ďakujem za feedback, super postreh. Pravdupovediac si už nepamätám, ako som to dávnejšie myslel, tak som to pre istotu upravil ;)

   • Ikka

    Vďaka za rýchlu odpoveď :-)