Google Adsense a DPH: ak chceš zarábať, musíš sa registrovať

Google reklama či iná kontextová “kliková” reklama je úžasný vynález internetovej doby, ktorý umožňuje propagáciu aj malým firmám s nízkym rozpočtom na reklamu. Zároveň ide o rozšírený spôsob, ako monetarizovať obsah zaujímavých webových magazínov a blogov. Autori a blogeri, ktorí už takúto reklamu publikujú, ňou však menia svoje postavenie voči DPH a získavajú nové povinnosti.

Google Adsense či Google Adwords je poskytnutím služby

 

Predpokladajme teda, že majiteľ webu – či už je to živnostník alebo spoločnosť – je neplatiteľom DPH. (O platiteľoch nižšie).

 

Reklama na Googli – či už Adwords alebo Adsense – je službou. Na jednej strane je poskytovateľ – čiže ten, kto má navštevovaný web alebo blog a umiestni na ňom reklamu od Google. Poskytuje teda reklamnú službu. Na druhej strane je prijímateľ – teda spoločnosť Google Ireland. Google je ten, kto za službu platí.

 

Ak si slovenská firma chce na navštevovaných weboch umiestniť reklamu  na svoje produkty, pohľad je opačný. Slovenská firma je prijímateľ reklamnej služby, Google je poskytovateľ. Google prijíma peniaze od slovenskej firmy. A to aj napriek tomu, že Google je v podstate sprostredkovateľom – vzťah, ktorý zaujíma nás aj DPH, vzniká stále medzi firmou a spoločnosťou Google.

Povinnosti majiteľa webu

 

Poskytovateľ reklamného priestoru v rámci Google Adsense (či prípadne inej podobnej služby poskytovanej firme sídliacej v inej krajine EÚ) je povinný:
 1. pred začatím poskytovania sa zaregistrovať na svojom daňovom úrade – nie však ako platiteľ DPH, ale ako “osoba registrovaná v zmysle § 7a zákona o DPH”. Ešte raz zvýrazňujem: ešte pred umiestnením reklamy na svojom webe
 2. za každý štvrťrok, v ktorom obdržal príjem od spoločnosti z inej krajiny EÚ (teda napr. Google Ireland) podávať daňovému úradu tzv. “súhrnný výkaz” a to elektronicky. Súhrnný výkaz sa podáva do 25-eho dňa nasledujúceho mesiacaPríklad: Súhrnný výkaz za I. kvartál 2019 (január až marec 2019) sa podáva do 25. apríla 2019.
 3. po každom pripísaní peňazí vyhotoviť faktúru danej spoločnosti, v ktorej uvedie svoje údaje vrátane svojho IČ DPH, údaje svojho odberateľa vrátane IČ DPH, fakturovanú sumu za poskytnutú službu (teda svoj príjem z reklamy) a klauzulku o tom, že dodanie je oslobodené od dane a DPH platí prijímateľ. Plus ostatné náležitosti. A to aj v prípade, že to znie absurdne – Google vaša faktúra nezaujíma a chce ju vidieť len daňový úrad. Ako správne vystaviť faktúru?
 4. ak tento podnikateľ/bloger zároveň využije PPC reklamu ako objednávateľ (teda ju nakúpi), musí podať daňové priznanie k DPH a okrem ceny za reklamu zaplatiť aj DPH slovenskému daňovému úradu. Dodávateľ z inej krajiny by totiž ešte pred dodaním tovaru mal zistiť, že máte IČ DPH a službu vám vyfakturuje bez DPH. DPH si musíte sami vypočítať, podať daňové priznanie za daný mesiac a DPH zaplatiť. Uvedený postup sa týka väčšiny využitých služieb – teda objednania reklamy z Google, Facebooku či akejkoľvek inej služby, pre ktorú neplatí výnimka v zákone o DPH. Tento postup nepoužijete jedine v prípade, ak službu kúpite na súkromné účely, teda nie za účelom podnikania. V tom prípade by Vám mali službu vyfakturovať v cene vrátane DPH. Samozrejme, mnohé služby Vám dávajú na výber – stačí zakliknúť, či reklamu využívate na súkromné účely alebo biznis. Pre pokoj duše je potrebné správne uviesť pravdu a podľa toho postupovať ďalej.
 5. ak okrem reklamy Google Adsense a podobných príjmov zároveň nakúpi tovar od platiteľa DPH z inej krajiny EÚ, musí podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH daňovému úradu. Postupjúc rovnako ako v predchádzajúcom bode. Teda nejde len o službu, ale aj o tovar: automobil, počítač, všetko hmotné.
 6. musí v rámci svojho účtovníctva – čo v prípade, ak je vedené kvalitne a hlavne počítačovo, nie je problém – viesť niekoľko evidencií.
 • evidencia o poskytnutých službách, pri ktorých neplatil DPH a ktoré uviedol v súhrnom výkaze – teda Google Adsense a iné poskytnuté služby, spadajúce pod túto definíciu,
 • evidencia o službách, ktoré pre zmenu prijal a bol rovnako povinný zaplatiť DPH – opačný príklad, teda najmä Google Adwords či nakúpená Facebook reklama
 • evidencia o prípadných nákupoch tovaru, pri ktorých musel platiť DPH – viď bod 5

Čo poskytovateľ reklamy v v rámci Google Adsense nemusí:

 

 1. nemusí podávať daňové priznanie, ak neprijal žiadnu službu či nenakúpil tovar od firmy z inej krajiny EÚ
 2. v týchto prípadoch nemusí ani platiť DPH
 3. podľa môjho názoru nemusí viesť účtovníctvo. Postačia mu paušálne výdavky – teda ak je živnostníkom resp. SZČO. Zdôrazňujem “podľa môjho názoru”, pretože zákon o DPH ani zákon o dani z príjmov tento rozpor nerieši. Zákon o dani z príjmov hovorí iba, že SZČO môže viesť paušálne výdavky, ak nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom iba časť roka. Osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH však nie je platiteľom DPH. Teda z uvedeného mi vychádza, že v paušálnych výdavkoch a zjednodušenej evidencii môže SZČO registrovaný podľa § 7a zákona o DPH pokračovať bez problémov.

 

Čo poskytovateľ reklamy v v rámci Google Adsense môže:

 • môže sa zaregistrovať ako plnohodnotný platiteľ DPH

Aký by bol rozdiel, keby si takýto podnikateľ, registrovaný podľa § 7a zmenil registráciu na plnohodnotného platiteľa DPH?

 

 • platiteľ DPH je povinný z každej poskytnutej služby či predaného tovaru (predovšetkým v SR) fakturovať s DPH. Jeho pôvodná cena (ako neplatiteľa DPH) bude po novom (teda ako platiteľa DPH) obsahovať základ DPH a samotnú DPH. DPH patrí štátu, jeho výnosom je iba základ DPH.

 

Príklad
Cena neplatiteľa DPH za 1 konzuláciu je 100 EUR.
Ak sa tento neplatiteľ zaregistruje ako plnohodnotný platiteľ DPH, cena za 1 konzultáciu bude
100 EUR = základ DPH 83,33 EUR + DPH 16,67 EUR. Tržbou v tomto prípade je 83,33 EUR.
alebo bude účtovať sumu a k nej pripočíta DPH, teda:
120 EUR = základ DPH 100 + DPH 20 EUR. Tržbou v tomto prípade je 100 EUR.

 

 • môže si odpočítať DPH z tovaru a služby, ktoré nakúpil a použil na všetko to, z čoho DPH zaplatil.
 • ak bol povinný platiť DPH z nákupu tovaru či služby od firmy z krajiny EÚ (vyššiespomenuté samozdanenie), tak túto DPH si môže zároveň odpočítať. Jeho výsledným vzťahom k štátu z tejto transakcie tak bude nula.

 

Stať sa plnohodnotným platiteľom DPH je výhodné najmä pre podnikateľov, zaoberajúcich sa výrobou a obchodom. Nevhodné pre tých, ktorí poskytujú prevažne služby.

Zrušenie registrácie osoby registrovanej podľa § 7a 

 

Podnikateľ registrovaný podľa § 7a je povinný požiadať o zrušenie registrácie, ak prestane vykonávať ekonomickú činnosť – teda zruší živnosť či sa vymaže z OR. Osobne som sa už stretol aj s tým, že správkyňa poradila podnikateľovi podať žiadosť o zrušenie, keďže iba skončil poskytovanie služieb do EÚ.

 

Nabudúce sa na PPC reklamu pozrieme z opačného pohľadu – teda Google Adwords, zadávateľ reklamy a DPH.

 

Zdá sa Vám to komplikované? Áno, služby medzi firmami z rôznych krajín EÚ vo vzťahu k DPH komplikované sú. Vrátane nejasností či doslova dier, ktoré na vás zívajú, keď chcete riešiť konkrétne situácie. Skúsenosti a názory v diskusii. Vopred ďakujem:)

 

Ešte jedna poznámka: v pôvodnom metodickom pokyne z r. 2010 k registrácii v zmysle § 7a bolo uvedené, že podnikateľ/bloger si je povinný samozdaňovať aj kúpu tovaru z inej krajiny EÚ – teda nielen nákup služieb (bod 5 vyššie v článku). V zmysle Nariadenia EÚ č. 282/2011 sa však podnikateľ môže rozhodnúť, či tak urobí alebo nie. Ak teda IČ  DPH dodávateľovi z inej krajiny neoznámi, dodávateľ mu tovar vyfakturuje s cenou vrátane DPH. V opačnom prípade si ho môže samozdaniť.

 

Opačný prípad – nákup reklamy cez Google Adwords či Facebook a DPH pri neplatiteľovi DPH – riešim v samostatnom článku.

A s témou súvisí otázka, či je každé zarábanie doslova pár EUR prostredníctvom Adsense na vlastnom blogu vždy podnikaním alebo nie.

O DPH, službách a prenose daňovej povinnosti v EÚ ešte budem písať, preto ak Ťa téma zaujíma, je to len ďalší z radu dôvodov, prečo ostať v kontakte.

 

Ilustračné foto by potomix ltd. from pexels 

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This