Nezdaniteľná časť na manželku i manžela, ktorý je živnostník

Na nezdaniteľnú časť na manžela či manželka, ktorý za posudzovaný rok nezarobil veľa, sa často zabúda. Jednoducho o tejto možnosti ľudia nevedia. Podľa mňa je to aj chyba mzdových účtovníkov, ktorý svojim zamestnancom dostatočne nevysvetlia všetky možnosti. Viem, že je to často otravná, zdĺhavá a nezaplatená práca, no pomôcť druhým informáciou, ktorú máte, padne dobre.

Každý, kto počas roka pracoval, bol mu zo mzdy zrážaný preddavok na daň z príjmov a žije v manželstve s kýmsi, komu sa až tak nedarí, môže získať časť zaplatenej dane späť. Či už je manželka nezamestnaná, na materskej, pracovala príležitostne na dohody a dokonca aj keď je živnostníkom. Rovnaká výhoda platí aj pre pracujúceho živnostníka – či už preddavky platil alebo nie. Manželka bez príjmov znamená daňovú úľavu aj pre neho.

 

Podkladom na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manžela či manželku je dokonca iba čestné vyhlásenie v žiadosti o spracovanie ročného zúčtovania dane (RZD)! Samozrejme, lepšie je, ak pre prípadnú kontrolu priložíme aj nejaké potvrdenie, dokazujúce príjmy posudzovaného člena rodiny. Ak vám nevyhotovuje RZD zamestnávateľa, ale robíte si daňové priznanie sami, vtedy je potvrdenie nutné. Daňové priznanie a žiadané peniaze posudzuje priamo daňový úrad, musí preto vidieť, prečo ich vlastne žiadate.

 

Aké druhy potvrdení môžu prichádzať do úvahy:

 

  • potvrdenie o poberaní materského či nemocenskej
  • potvrdenie o príjme zo závislej činnosti – teda zo zamestnania na trvalý pracovný pomer či dohodu
  • kópia daňového priznania, ak je manžel/manželka živnostníkom
  • iné druhy potvrdení o iných príjmoch

 

Teda ak je manželom/manželkou SZČO, musíte mu najprv vyhotoviť daňové priznanie. Toto daňové priznanie manžela-živnostníka s nízkymi príjmami je však potrebné vyhotoviť ešte skôr, než vám mzdová účtovníčka spracuje RZD – čo býva tak vo februári-marci nasledujúceho roka. Ak nestihnete, nevadí. Vrátenie dane si môžete nárokovať neskôr – no už nie prostredníctvom RZD, ale tak, že zarábajúci manžel/manželka si vyhotoví daňové priznanie a označí ho ako “opravné” či “dodatočné”. Toto daňové priznanie v tomto prípade opravuje riadne RZD.

 

Základné info k uplatneniu nezdaniteľnej časti na manžela/manželku:

 

  • pohlavie nerozhoduje – zarábajúci manžel si môže uplatniť nezdaniteľnú časť na nezarábajúcu manželku, no rovnako úspešnejšia manželka môže mať výhody z menej úspešného manžela
  • nezdaniteľnú časť je možné uplatniť iba v prípade regulérneho zákonného manželstva – teda nie v prípade druha či družky
  • nezdaniteľnú časť je možné uplatniť aj v prípade, že ste manželmi neboli po celý rok – teda aj ste sa v priebehu roka vzali alebo rozviedli. Samozrejme, nie celú, ale len pomernú časť.
  • do posudzovaných vlastných príjmov manžela/manželky sa určité príjmy počítajú (napr. príjmy zo zamestnania či živnosti) a určité nepočítajú vôbec (napr. rodičovský príspevok). Tieto pravidlá sú bohužiaľ zložité, preto nestrieľajte, ale poraďte sa s niekým, kto má väčší prehľad.

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This