Daň z motorových vozidiel 2012 (2013): auto už nemusíme prihlasovať

Daň z motorových vozidiel a zákon, ktorý ju upravuje, má od roku 2012 2013 niektoré nové pravidlá:

 

Aktualizované 04.12.2012:

 

Tento článok som napísal ešte začiatkom r. 2012. Zmeny v ňom uvedené sú však účinné až od 1. decembra 2012 a podnikatelia, ktorým vznikla daňová povinnosť (tj začali používať automobil na podnikanie) v priebehu r. 2012 až do jeho konca (teda aj v decembri 2012), postupujú v zmysle informácií zverejnených na DRSR.SK v novembri 2012 dokonca až od januára 2013. 

 

Účinnosťou zmien, stanovenej k dátumu uprostred r. 2012, došlo minimálne pre mňa k slušnému “babylonu”. Takže ešte raz a jasnejšie:

 

  • podnikateľov, ktorí začali či prestali používať automobil na podnikanie v priebehu r. 2012 (tj aj v decembri 2012), sa žiadne zmeny netýkajú a postupujú podľa starých pravidiel. Aj pri prihlasovaní a odhlasovaní automobilu na daňovom úrade, aj pri výpočte dane a podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za r. 2012 v januári 2013 ( napr. pomerná časť sa vypočíta na celé mesiace).
  • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za r. 2012 (podávané v januári 2013) sa skompletizuje podľa starých pravidiel
  • podľa nových pravidiel sa postupuje až za r. 2013 – a to sú tieto (pôvodný text):

  • daňová povinnosť vzniká od prvého dňa používania automobilu na podnikanie a zaniká posledným dňom takéhoto používania. Teda daň sa vypočíta podľa dní – na rozdiel od doterajších pravidiel, kedy sa auto prihlasovalo až dňom nasledujúcim po začatí používania a odhlasovalo dokonca až posledným dňom mesiaca, v ktorom sa používať na podnikanie prestalo.
  • vznik daňovej povinnosti – teda začatie využívania automobilu na podnikanie – už nie je potrebné nahlasovať. Daňovému úradu sa od r. 2012 2013 oznamuje už len zánik daňovej povinnosti. Toto je podľa mňa úžasná zmena. Podnikateľ sa totiž môže rozhodnúť, či auto a súvisiace náklady do nákladov dá alebo nedá aj po skončení roka. Doteraz si to spätne rozmyslieť nemohol – auto jednoducho nemal odo dňa používania prihlásené.
  • pri používaní automobilu zamestnanca na firemné podnikateľské účely – napr. pracovné cesty – už neplatí podmienka, že zamestnanec musí byť zapísaný v dokladoch vozidla ako jeho majiteľ. Na vznik daňovej povinnosti stačí, že firma súkromný automobil zamestnanca používa – bez ohľadu na to, kto je uvedený “v papieroch”.
  • (doplnené 4.12.2012) dani z motorových vozidiel podlieha iba automobil evidovaný v SR, bez ohľadu, v ktorej krajine sa používa na podnikanie. Dane sa naopak vôbec netýka automobil so zahraničnou ŠPZ, aj keď sa používa na podnikanie na území SR. Zahraničný automobil, ktorý sa bude na podnikanie v SR používať aj v r. 2013, sa na daňový úrad nemusí nijakým spôsobom oznamovať.

 

Daň z motorových vozidiel sa platí jedenkrát do roka. Najbližší termín pre podanie daňového priznania k tejto dani je 31. január 2013, v ktorom sa vypočíta daň spätne za používanie auta v r. 2012 – ešte podľa minuloročných pravidiel. Zmeny uvedené vyššie platia – dosť zvláštne – od 1.12.2012. Teda do tohto dátumu je  ešte automobil potrebné nahlasovať. Od 1.12.2012 už nie. Za upresnenie v diskusii ďakujem.

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This