Google Adwords a DPH: zadávateľ reklamy sa musí registrovať

V minulom článku som rozobral, čo všetko musí, nemusí či môže z hľadiska DPH urobiť podnikateľ, ktorý chce zarábať prostredníctvom Google Adsense či podobnej PPC reklamy – teda prijímať peniaze od spoločnosti, sídliacej v inej krajine EÚ. Dnes to prehodím a pozriem sa na fimu, ktorá nie je platiteľom DPH a podobnú reklamu si chce kúpiť. Najbežnejšími príkladmi sú reklamy na Google Adwords či Facebook reklama. Všetky nižšieuvedené povinnosti má zároveň každý, kto chce prijať akúkoľvek službu od dodávateľa z inej krajiny EÚ.

Zadávateľ reklamy Google Adwords, Facebooku či prípadne inej podobnej služby poskytovanej firme sídliacej v inej krajine EÚ je povinný:

 1. pred začatím zadávania reklamy sa zaregistrovať na svojom daňovom úrade – opäť nie však ako platiteľ DPH, ale ako “osoba registrovaná v zmysle § 7a zákona o DPH”. Ešte raz zvýrazňujem: ešte pred začiatkom celého vzťahu s Googlom či Facebookom. Takýto registrovaný podnikateľ dostane IČ DPH rovnako ako plnohodnotný platiteľ DPH, líši sa však od neho systémom fungovania i v mnohých povinnostiach.
 2. musí podať daňové priznanie k DPH po skončení každého mesiaca, v ktorom prijal službu, na základe ktorej mu vzniká povinnosť platiť DPH. Prijatím služby je aj kúpa reklamy v Google Adwords či od Facebooku. Službu musí zaplatiť za cenu bez DPH a DPH je povinný platiť na slovenskom daňovom úrade.  Dodávateľ z inej krajiny EÚ (Google alebo Facebook) by mal dostať informáciu, že máte  pridelené IČ DPH (napr. ju zadáte v administrácii) a službu vám fakturuje za cenu bez DPH. Ak by ste IČ DPH nemali alebo službu neprijímate na podnikateľské účely, reklama by mala byť vyfakturovaná za cenu vrátane DPH.
 3. musí zaplatiť DPH vyplývajúcu z tohto daňového priznania – v rovnakom termíne ako podať daňové priznanie, teda do 25. dňa nasledujúceho mesiaca
 4. musí v rámci svojho účtovníctva viesť tieto evidencie:
 • evidencia o službách, ktoré prijal a bol rovnako povinný zaplatiť DPH
 • evidencia o službách, ktoré naopak poskytol odberateľom v EÚ. Pri týchto službách neplatí DPH a uvádza ich v súhrnom výkaze – teda napr. Google Adsense či akákoľvek iná služba poskytnutá do krajiny EÚ (copywriting, priama reklama, programovanie atď)
 • evidencia o prípadných nákupoch tovaru, ktoré sa rozhodol samozdaniť

 

Zadávateľ reklamy v rámci Google Adwords nemusí:

 • nemusí podávať súhrnný výkaz – a to v prípade, ak nedodal žiadnu službu do inej krajiny EÚ, napr. neposkytol priestor na svojom webe pre reklamu Google Adsense
 • nemusí podávať daňové priznanie a platiť DPH v mesiacoch, kedy neprijal službu, pri ktorej bol povinný platiť DPH – teda v mesiacoch, keď si neobjednal, resp. nezaplatil za reklamu Google či Facebook

 

Zadávateľ reklamy v rámci Google Adwords nemôže:

Osoba registrovaná v zmysle § 7a si nemôže odpočítať DPH – inak povedané, nemá od čoho, keďže nie je platiteľom DPH a DPH na výstupe nefakturuje.

 

Zadávateľ reklamy v rámci Google Adwords dobrovoľne môže:

 1. zadávateľ reklamy Google Adwords, ktorý zatiaľ nie je platiteľom, sa môže dobrovoľne rozhodnúť, že sa stane plnohodnotným platiteľom DPH. Čo všetko ho čaká, píšem v článku o Google Adsense.
 2. môže sa rozhodnúť pre samozdanenie kúpy tovaru z EÚ. Tovar je na rozdiel od služby všetko hmotné – automobil, počítač a pod. Tovar nakúpený v EÚ môže od dodávateľa nakúpiť
 • za cenu vrátane DPH alebo 
 • za cenu bez DPH, pričom následne musí v SR podať daňové priznanie k DPH, vlastnoručne si vypočítať DPH a túto DPH zaplatiť – rovnako ako pri nákupe služby.
Oba pomínané prípady – majiteľ webu, zarábajúci na Google Adsense i podnikateľ, zadávajúci reklamu Google Adwords  – sú v článku rozobraté z pohľadu neplatiteľov DPH. Teda podnikateľov, ktorí nie sú registrovaní ako štandardní platitelia DPH so všetkými súvisiacimi právami a povinnosťami, ale ako tzv.  čiastoční platitelia, resp. osoby registrované v zmysle § 7a zákona o DPH. Teda sú povinní sa registrovať len z dôvodu poskytovania či prijímania služieb z inej krajiny EÚ. Sú to akési “obete” celoeurópskeho mechanizmu prenosu daňovej povinnosti pri službách na miesto spotreby. V rámci neho sú totiž zosúladené postupy a pravidlá pre všetky osoby rovnako, bez ohľadu na to, či už platiteľmi DPH sú alebo nie sú – v obchodoch medzi krajinami EÚ je potrebné používať IČ DPH a toto číslo teda ešte pred tým získať jednou z možných registrácií. Podávať priznanie k DPH, súhrnný výkaz a platiť DPH tak v daných prípadoch musia aj firmy, ktoré v SR platiteľmi DPH nie sú.
Pravidlá pre podnikateľa, dodávajúceho služby do EÚ prípadne nakupujúceho služby a digitálne produkty zo zahraničia som zhrnul do uceleného eBooku “Podnikateľ registrovaný podľa § 7a zákona o DPH – ako na to (ľudskou rečou).” Ako na súhrnný výkaz, ako na faktúry, ako na daňové priznanie k DPH. Maximum situácií z praxe a tipy, riešenia či pikošky.

 

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This