Ako preradiť starší automobil z osobného užívania do podnikania (a čo s odpismi)

V predchádzajúcom článku som napísal, že súkromný automobil, kúpený na rodné číslo daného podnikateľa, nie je potrebné pri jeho zaraďovaní do podnikania komplikovane prepisovať na IČO, ale pre jeho “zaradenie do obchodného majetku” postačí jeho evidencia a účtovanie v účtovníctve. Aby som – aspoň v tomto prípade – neskákal z témy na tému, dnes o tom, ako uplatniť výdavky a najmä odpisy pri aute kúpenom pred rokmi, ktoré podnikateľ začne na podnikanie používať napr. teraz v r. 2013.

 

Príklad

 

Zuzana, podnikateľka-SZČO kúpila v r. 2011 automobil v hodnote 16 000 EUR. Kúpila ho ako súkromná osoba a ani ho neplánovala používať na podnikanie – v r. 2011 a 2012 si totiž uplatňovala paušálne výdavky, čo bolo pre ňu výhodné z viacerých hľadísk. V r. 2013 však paušálne výdavky zasiahol krutý osud a Zuzana sa rozhodla pre skutočné výdavky.

 

Výdavky spojené s automobilom si môže začať uplatňovať až od r. 2013. A to všetky výdavky, ktoré súvisia s firemným vozidlom – odpisy, technické zhodnotenie, opravy, poistky či spotrebu pohonných hmôt atď (podrobne vymenované tu). Za r. 2011 a 2012 si nemôže – spätne ani nijakým iným spôsobom – uplatniť nič.

 

Auto je však odpisovaným majetkom – jeho cena sa do nákladov dostáva postupne prostredníctvom ročných, resp. mesačných odpisov. V ktorom roku však začne automobil odpisovať a za ktoré roky si odpisy môže uplatniť?

 

Odpisy pritom vypočíta už od začiatku používania automobilu ako takého – tj od r. 2011. Automobil zaradí v obstarávacej cene 16 000 EUR do 1. odpisovej skupiny a rozhodne sa pre rovnomernú metódu odpisovania:

 

Odpis v r. 2011 = 16 000 / 4 = 4 000 EUR
Odpis v r. 2012 = 16 000 / 4 = 4 000 EUR
Odpis v r. 2013 = 16 000 / 4 = 4 000 EUR
Odpis v r. 2014 = 16 000 / 4 = 4 000 EUR

 

Odpisy síce vypočíta už za roky, kedy automobil na podnikanie nepoužívala. Ale vo výdavkoch/nákladoch si ich za tieto roky uplatniť nemôže – jednoducho jej “prepadnú”. Tj 4 000 EUR za r. 2011 a 4 000 EUR za r. 2012 nedostane do daňových výdavkov vôbec a nikdy.

 

Prvýkrát si uplatní odpis 4 000 EUR za r. 2013 a to v daňových výdavkoch roka 2013. Rovnako odpis pre rok 2014.

 

Pre istotu pravidlo zo zákona o dani z príjmov:

“…za roky využívania hmotného majetku a nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú”

 


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This