Auto súkromné či firemné, na rodné číslo či na IČO: aké výdavky je možné si uplatniť?

“Aké daňové výdavky si môžem uplatniť pri automobile v podnikaní?” je stará a extrémne častá otázka podnikateľov z praxe. Odpovedí je plný internet. Mňa nedávno zaujala téma používania automobilu kúpeného na rodné číslo podnikateľa-fyzickej osoby, teda SZČO. Ide v tomto prípade o firemný automobil a je možné si uplatniť všetky náklady s ním spojené alebo nie?

Daný podnikateľ si kúpil automobil ako súkromná osoba a pôvodne ho neplánoval používať na podnikanie, resp. uplatňovať si výdavky spojené s jeho prevádzkou ako daňové. Napokon rozhodol inak a od druhého roku používania automobilu ho z osobného užívania preradil do podnikania (áno, aj to sa dá, ale je to iná, samostatná téma). Jeho otázka znela, či potrebuje auto prepísať z rodného čísla na IČO, aby si mohol uplatniť riadne podnikateľské výdavky – odpisy, opravy, poistky, pohonné hmoty či dokonca odpočítanie DPH. Pôvodný predajca mu dokonca navrhol čosi ako spätný lízing.

Musí však SZČO auto komplikovane prepisovať z rodného čísla na IČO?

Nemusí.

To, aké výdavky si môže podnikateľ v súvislosti s používaním auta na podnikanie uplatniť, závisí od faktu, či ho zaradí do svojho obchodného majetku alebo nie. A to nemá s rodným číslom či IČOm nič spoločné.

 

Firemný automobil, teda automobil zaradený do obchodného majetku

Ak je automobil zaradený do obchodného majetku, podnikateľ si môže uplatniť maximum daňových výdavkov. Konkrétne:

 • kúpnu cenu zaplatenú za automobil, ktorá sa do nákladov zahrnie prostredníctvom odpisov – teda nie naraz v roku, kedy bol automobil kúpený, ale postupne. Platí v prípade auta nadobudnutého jednorazovou ako aj auto lízingované.
 • opravy a servisy – opravy po nehodách, pravidelné servisy, výmenu pneumatík atď.
 • poistné – tj povinnú zmluvnú, havarijnú či inú poistku
 • spotrebu pohonných hmôt – buď v 100% výške na základe podrobnej evidencie jázd alebo paušálne vo výške 80% z nákupu pohonných hmôt
 • príslušenstvo a iné náklady – napr. diaľničná známka, parkovanie či umývanie auta
 • daň z motorových vozidiel

Platiteľ DPH má samozrejme aj možnosť odpočítania DPH z týchto nákupov. Pozor: jedine na účely odpočítania DPH musí byť auto de facto prepísané na firmu. Prečo? Jednou z podmienok na odpočítanie DPH je mať k dispozícii faktúru s náležitosťami podľa zákona o DPH – a jednou z náležitostí je aj IČ DPH podnikateľa.

 

Súkromný automobil, tj automobil nezaradený v obchodnom majetku

Nákladmi sú predovšetkým vypočítané cestovné náhrady na pracovnú cestu, ktorú uskutoční buď samotný podnikateľ-SZČO alebo zamestnanec firmy (eseročky či živnostníka). Cestovné náhrady – teda náklad – tvorí súčet:

 • náhrady za spotrebované pohonné hmoty – v súčasnosti iba na základe evidencie jázd.
 • základnej náhrady za každý prejazdený kilometer – ide o akúsi obdobu odpisov, tj do nákladov sa týmto spôsobom dostane kúpna cena auta. V súčasnosti ide o sumu 0,193 EUR/km pre osobné vozidlá.

Zároveň je možné (iba pri SZČO) akési zjednodušenie: aj v tomto prípade bude možné si uplatniť paušál – rovnako pri firemnom automobile. Podnikateľ si teda do výdavkov uplatní 50% z nákupu pohonných hmôt a nič viac (teda ani základnú náhradu).

Okrem cestovných náhrad je možné pri pracovnej ceste podnikateľa či jeho zamestnanca zahrnúť do nákladov aj:

 • daň z motorových vozidiel – platí sa za každé auto, ktoré firma používa na podnikanie. Teda aj súkromné auto podnikateľa či zamestnanca.
 • iné výdavky, ktoré súvisia s automobilom a jeho použitím na pracovnú cestu – parkovanie, diaľničná známka atď.

Pri súkromnom automobile teda nie je možné uplatniť si iné náklady – napr. poistky či opravy. Z cestovných náhrad vyplatených zamestnancovi nie je možné si odpočítať DPH. A pri cestovných náhradách SZČO prostredníctvom súkromného automobilu? Oficiálny výklad z praxe hovorí NIE, no zákon o DPH hovorí jednoznačne:

Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ …

Zákon dáva teda podnikateľovi tak trochu na výber, akým spôsobom zaradí auto pri začatí podnikania a aké výdavky si teda môže uplatniť – môže teda svoje dane trochu optimalizovať. Firemný automobil je výhodnejší pri novších a drahších modeloch – do nákladov sa takto dostane najmä kúpna cena a rozhodujúcim môže byť aj právo na odpočítanie DPH. Súkromný automobil podnikateľa, nezaradený v obchodnom majetku, sa viac oplatí v prípade starších áut či pri neplatiteľoch DPH.

 

Je auto napísané na rodné číslo obchodným majetkom alebo nie?

Majetok (teda aj automobil) sa z daňového hľadiska stáva obchodný majetkom, ak:

 • ho má SZČO vo vlastníctve
 • využíva ho na dosiahnutie, udržania či zabezpečenie daňových príjmov
 • účtuje o ňom v účtovníctve, resp. v zjednodušenej daňovej evidencii

To je všetko. Automobil kúpený na rodné číslo, ktorý podnikateľ začne používať na podnikanie a zaradí ho do evidencie dlhodobého majetku (vrátane odpisovania) tieto podmienky spĺňa a tým pádom sa stáva obchodným majetkom. Je možné si uplatniť všetky výdavky s ním spojené.

Automobil kúpený na rodné číslo nie je potrebné – jednoducho ani komplikovane – prepisovať na IČO a DIČ.

Uvedené je možné naštudovať priamo z jednotlivých paragrafov zákon o dani z príjmov. Pre istotu citácia zo staršieho pokynu Finančnej správy (keďže po zmene domény z drsr.sk na financnasprava.sk linky nikto nenastavil nanovo, tak už link neexistuje), ktorý obchodný majetok a výdavky s ním spojené pomerne jednoznačne upresňuje. A z neho konkrétna veta:

Skutočnosť, že daňovník kúpil motorové vozidlo ako občan, nie ako podnikateľ pod svojimi identifikačnými údajmi, nemá vplyv na uplatnenie výdavku na kúpu tohto motorového vozidla ako daňového výdavku prostredníctvom odpisov v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov, nakoľko je vlastníkom tohto vozidla a o tomto vozidle účtuje, čo je splnenie definície obchodného majetku podľa § 2 písm. m) zákona o dani z príjmov.

 

Možná komplikácia: spätné odpočítanie DPH z auta pri registrácii za platiteľa DPH

Do nákladov je teda v prípade SZČO (presnejšie: fyzickej osoby) zahrnúť výdavky s používaním automobilu ako firemného bez ohľadu na to, či je auto “písané” na rodné číslo alebo na IČO podnikateľa. A rovnako je to aj v prípade odpočítania DPH pri platiteľoch DPH. V praxi existuje ešte jedna situácia: automobil si kúpil podnikateľ ešte ako neplatiteľ DPH, no neskôr sa zaregistroval za platiteľa DPH. Ako taký má právo na spätné odpočítanie DPH z nákupu auta v starších rokov (samozrejme, nie celú, ale iba časť). V praxi existujú názory, že ak auto nekúpil “v postavení zdaniteľnej osoby”, takto spätne si DPH odpočítať nemôže. No podľa mňa ani to nie je celkom OK, keďže nič také zákon o DPH nehovorí. Hovorí napr.už spomenuté:

Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ … (§ 49 ods. 2)

alebo:

Platiteľ môže odpočítať daň podľa odseku 1 v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51 (§ 55 ods. 2).

Viac:

10 situácií, kedy si – NAISTO – môžete odpočítať DPH (a možno o nich ani neviete)

Lízing, kúpa, úver: ako odpočítať DPH z áut kúpených ešte pred registráciou za platiteľa DPH?

Dá sa odpočítať DPH z nákupov pred začatím podnikania? A čo daňové výdavky? Väčšinou áno

Automobil v podnikaní: možné režimy a tipy z praxe (PDF)

 

Pre eseročky to neplatí

Pre istotu: téma, rozobratá v článku – teda firemný vs súkromný automobil podnikateľa a najmä dôležitosť IČO na dokladoch pri zaradení auta do obchodného majetku – sa týka SZČO, teda fyzických samostatne zárobkovo činných osôb. V prípade eseročiek a iných právnických osôb musí byť auto kúpené aj napísané na danú firmu – teda “na jej IČO” a nie na akúkoľvek fyzickú osobu.

Ilustračné foto by slobodan josic from pexels


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This