Auto v podnikaní, nákladoch a daňovom priznaní: 10 otázok a odpovedí

Podnikanie ako i ľudské aktivity sa čoraz viac presúvajú z offline do online, no automobil a všetky možné výdavky s ním spojené sú pre každého, kto ho používa a má rozum, stále daňovou “superstar”. Dnes prinášam FAQ z praxe na tému “auto vo firme”. Firemné vs. súkromné auto v podnikaní, “paušál” vs. kniha jázd, predaj auta, auto poskytnuté zamestnancovi a výpočet odpisov. Nech sa páči.

 

1. Čo všetko si môže dať do daňových výdavkov podnikateľ, ktorý vlani používal osobné motorové vozidlo aj na podnikanie? (pravidelný servis, STK atď..) Ktoré výdavky si uplatniť nemôže?

Výdavky závisia od režimu automobilu: či ide o automobil zaradený v obchodnom majetku (firemný automobil) alebo automobil osobný/súkromný/vo firemnom majetku nezaradený a podnikateľ ho používa na firemné jazdy (prípadne ide o automobil zamestnanca). V jednom aj druhom prípade sa uplatňujú náklady inak a iné – v prvom prípade sú de facto všetky vynaložené náklady daňovými, v druhom sú nákladmi len výdavky na pracovné cesty uskutočnené na tomto súkromnom aute.

Podrobnejšie sú vymenované v článku Auto súkromné či firemné, na rodné číslo či na IČO: aké výdavky je možné si uplatniť?

 

2. Môže výdavky na vozidlo uplatniť aj paušálne? Ak áno, aké podmienky musí splniť?
3. Do akej výšky si môže uplatniť výdavky na nákup pohonných hmôt? Za akých podmienok ich môže uplatniť paušálne, v akej výške?

Áno. Pri firemnom vozidle – teda pri režime “automobil zaradený do obchodného majetku” – si podnikateľ môže uplatniť výdavky vo výške 80% z odpisov (teda zo vstupnej ceny vozidla), technického zhodnotenia, poistenia, opráv, servisu, diaľničných známok, príslušenstva a iných súvisiacich výdavkov. Týmto deklaruje, že automobil používa okrem firemných jázd aj na súkromné účely a výhodou je, že nemusí jeho používanie na firemné účely preukazovať, teda ani viesť evidenciu jázd.*

Rovnaký paušál platí aj pre nákup pohonných hmôt – aj v tomto prípade si možno v nákladoch uplatniť 80% z nákupu. V tomto prípade nie je potrebné viesť evidenciu jázd, stačí si iba evidovať stav tachometra k začiatku a koncu roka (prípadne iného zdaňovacieho obdobia). Zákon síce režim 80% pre výdavky súvisiace s autom a paušál 80% pre nákup pohonných hmôt oddeľuje ako 2 nesúvisiace možnosti, v praxi však platí, že kto si uplatňuje paušál 80%, vzťahuje ho aj na výdavky súvisiace s autom a rovnako aj na pohonné hmoty.

Podobný “paušál” platí aj pre režim súkromný automobil SZČO (pozor, nie zamestnancov, ale iba SZČO) používaný na pracovné cesty. Jednou možnosťou je evidovať a dokladovať pracovné cesty, pričom si SZČO môže v nákladoch uplatniť aj amortizáciu na každý prejazdený kilometer, no môže si to zjednodušiť tak, že z nákupu pohonných látok si uplatní iba 50% (nič viac) a evidovať musí iba stav tachometra k začiatku a koncu roka.

No vo väčšine takýchto prípadov je pre SZČO výhodnejšie si automobil zaradiť do obchodného majetku (firemný automobil, predchádzajúci odstavec) a uplatniť si 80% zo všetkých nákladov.

*Poznámka k dani z príjmu z nepeňažného príjmu: od začiatku roku 2015, kedy sa do zákona dostala voľba 80% vs. 100% na náklady súvisiace s firemným majetkom, sa v praxi, na školeniach či v diskusiách hovorí o tom, že ak si firma uplatňuje v daňových nákladoch ohľadne majetku (autá, počítače, nábytok atď) iba 80%, niekomu – zamestnancovi resp. spoločníkovi, ktorý je na účely zákona o dani z príjmov považovaný tiež za zamestnanca – vzniká nepeňažný príjem. A teda ho treba zdaniť aj “zodvodniť”. Dokonca aj sama Finančná správa vydala k danej téme podrobnejší materiál, ktorý už medzičasom prečesala a zaktualizovala – najnovšia verzia je tu, príjemnú zábavu. Podľa všetkého – alebo aspoň podľa mňa – pri počítačoch, nábytku a inom majetku (okrem) áut uplatnenených v nákladoch na 80% zamestnancovi ani nikomu iného nepeňažný príjem nevzniká a zamestnancovi je potrebné čosi zdaňovať (pozri otázku č. 9) iba v prípade auta, ktoré si na jednej strane firma (jeho zamestnávateľ) uplatňuje v nákladoch na 100% a na druhej strane ho vyslovene poskytne zamestnancovi/spoločníkovi na súkromné účely.

A ešte k DPH: režim “80% na všetko” bohužiaľ nie je stopercentne kóšer pri platiteľoch DPH. Zákon o DPH totiž nespolupracuje so zákonom o dani z príjmov – pri 80% paušáli čisto na pohonné látky je možné z dôvodu jednoduchosti odpočítať DPH rovnako na 80%; no s ostatnými vstupmi (vstupná cena auta, oprava, údržba atď) si však podnikateľ môže odpočítať iba DPH zodpovedajúcu skutočnému nameranému použitiu auta na podnikateľské účely. Čo by v niektorých prípadoch mal pravidelne sledovať a odpočítanú DPH z auta dokonca na konci roka podľa každoročne nového pomeru prepočítať a rozdiel štátu vrátiť, resp. si od neho pýtať späť. Dosť nešťastná situácia.

Podrobnejšie:

Daň z príjmov 2015: ako nám výdavky na automobily, firemný majetok a odpisy opäť zvýšia dane
Pracovná cesta či výlet? Daňový náklad a iné výhody 
Môžem si dať výlet do Thajska ako pracovnú cestu a daňový náklad? (nové formy pracovných ciest + otázky z praxe) 

 

 

4. Kedy sa mu oplatí uplatniť skutočné výdavky a kedy paušálnou sumou? Kedy musí viesť knihu jázd?

Skutočné výdavky – teda výdavky vyššie než 80% z nákupov – môžu byť výhodnejšie pre podnikateľov, ktorí majú nízke reálne výdavky: napr. programátori, dizajnéri, účtovníci, lektori a pod. Prípadne pre plnohodnotných platiteľov DPH, ktorí si z nákupu pohonných hmôt do firemného auta môžu odpočítať vstupnú DPH-čku. Nevýhodou je povinnosť viesť podrobnú evidenciu jázd, v rámci ktorej je potrebné preukázať a zdokladovať každú jazdu ako pracovnú, resp. potrebnú na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov firmy. Osobne evidenciu jázd príliš neobľubujem, veď prirodzeným cieľom každého podnikateľa je si agendu zjednodušiť maximálne, ako to ide, nehovoriac o tom, že v praxi sa hovorí o čoraz podrobnejších daňových kontrolách každej jazdy podnikateľa a to z každej strany.

Tip: s tímom SuperFaktúry sme nedávno vytvorili šikovnú knihu jázd online. Jazdy si viete vytvoriť niekoľkými klikmi, bez zadávania kilometrov, ručného počítania či rozmýšľania nad príslušným režimom DPH. Prípadne – a teraz sa držte – vám ich SuperFaktúra zrekonštruuje trebárs aj za celý rok dozadu. Evidenciu jázd si môžu doobjednať registrovaní používatelia SuperFaktúry.

5. Dá sa v podnikaní použiť automobil, ktorý podnikateľ kúpil ešte ako súkromná osoba? Je možné odpočítať DPH z takéhoto staršieho auta?

Dá. V prípade SZČO – teda fyzických osôb – je pomerne jednoducho možné preradiť z osobného užívania do podnikania súkromné auto. Netreba ho “prepisovať na IČO”, ako sa to občas v praxi traduje – stačí ho zaradiť do obchodného majetku podnikateľa a teda začať daňovo odpisovať. Pozor, odpisuje sa síce z pôvodnej a správne vypočítanej vstupnej ceny, ale odpisy za roky, počas ktorých auto vo firemnom majetku nebolo, sa jednoducho neuplatnia.

Ak sa tento podnikateľ – hneď pri začatí podnikania alebo neskôr – stane platiteľom DPH, má možnosť si jednorazovo odpočítať DPH z nákupov, ktoré uskutočnil ešte ako neplatiteľ DPH. Túto DPH si však môže odpočítať iba z nákupov, ktoré uskutočnil síce ešte ako neplatiteľ DPH, ale už ako podnikateľ – teda spätné odpočítanie DPH pri registrácii za platiteľa DPH nie je možné z nákupov uskutočnených ešte pred začatím podnikania. Ak je auto už čiastočne odpísané, odpočítať DPH z nákupu je možné iba čiastočne – je potrebné ju znížiť o sumu, zodpovedajúcu pomeru medzi už uplatnenými daňovými odpismi a celkovou vstupnou cenou.

Príklad:

Ak teda občan Jozef kúpil auto napr. v júli 2015, podnikateľom sa stal v novembri 2016, môže auto zaradiť do odpisovania a uplatniť si celý odpis za rok 2016. Odpisy, ktoré by si mohol uplatniť za júl až december 2015, mu však prepadajú. Toľko daňové náklady. A DPH: ak sa stal platiteľom DPH napr. v decembri 2016, spätne si odpočítať DPH z nákupu tohto auta nemôže – v dobe jeho nákupu ešte totiž nebol podnikateľom.

A naopak: Občan Jozef sa v januári 2016 stal podnikateľom a v júli 2016 kúpil auto za cenu vrátane DPH. Toto hneď aj zaradil ako firemné – tj do obchodného majetku – a začal odpisovať. Celý rok 2016 bol ešte neplatiteľom, čiže auto odpisoval zo vstupnej ceny vrátane DPH. V januári 2017 sa stal platiteľom DPH. Auto kúpil už ako podnikateľ za cenu vrátane DPH a teda v prvom daňovom priznaní k DPH si môže jednorazovo odpočítať DPH z tohto nákupu. Nie však celú, musí ju znížiť o sumu, zodpovedajúcu pomeru medzi už uplatnenými daňovými odpismi (teda odpismi za rok 2016) a celkovou vstupnou cenou. No a o túto vypočítanú a jednorazovo odpočítanú DPH musí tiež znížiť vstupnú cenu pre odpisy a od r. 2017 odpisovať z novej, upravenej vstupnej ceny.

Podrobnejšie:

Ako preradiť starší automobil z osobného užívania do podnikania (a čo s odpismi) 
Auto súkromné či firemné, na rodné číslo či na IČO: aké výdavky je možné si uplatniť? 

Lízing, kúpa, úver: ako odpočítať DPH z áut kúpených ešte pred registráciou za platiteľa DPH?
Ako odpočítať DPH z auta kúpeného pred registráciou za platiteľa DPH (a čo s odpismi) 
Dá sa odpočítať DPH z nákupov pred začatím podnikania? A čo daňové výdavky? Väčšinou áno

 

 

6. Ak vlani niekto len začal podnikať, oplatí sa mu kúpiť si vlastné auto, alebo zaobstarať si auto na lízing? Mohli by ste vysvetliť aj v čom sú výhody jednotlivých druhov lízingu – operatívny a finančný. Kedy sa ktorý oplatí?

Voľba “operatívny – finančný lízing” je skôr záležitosťou finančného manažmentu samotného podnikateľa. V rámci služieb operatívneho lízingu zabezpečuje prenajímateľ niektoré úhrady za súvisiace služby, finančný funguje na mierne iných princípoch. Výhodou operatívneho lízingu z hľadiska účtovného či daňového je jednoduchosť (v praxi často jedna platba mesačne), účtovanie a daňové posúdenie finančného prenájmu je trochu zložitejšie.

A či auto kúpou alebo prostredníctvom operatívneho alebo finančného lízingu? Daňové pravidlá od r. 2015 zosúladili odpisovanie áut nadobudnutých kúpou a tých obstaraných lízingom – odpisujú sa úplne rovnako, čiže výhody z daňového hľadiska nie sú žiadne, možno auto obstarané kúpou je účtovne spracovať o čosi jednoduchšie. V konečnom dôsledku si podľa mňa šikovný podnikateľ jednoducho prepočíta náklady každého spôsobu financovania jeho auta na kilometer (vrátane prípadných daňových úspor) a rozhodne sa na základe tohto čísla :)

 

7. Oplatí sa podnikať na požičanom aute?

Či sa to oplatí, závisí od podnikateľského či finančného rozhodnutia samotného podnikateľa. V prípade auta prenajatého (od súkromnej osoby prípadne spomenutý operatívny lízing) “idú” do nákladov náklady na nájomné, prípadne iné súvisiace náklady, ktoré daňovník vynaložil a rovnako aj náklady na pohonné hmoty (80%-ný paušál alebo 100% či iné percento na základe evidencie jázd).

Náklady na pohonné hmoty je v prípade prenajatého či požičaného auta totiž možné uplatniť prostredníctvom ktoréhokoľvek z 3 možných spôsobov, aké platia pre firemné autá. Ale pozor, uvedené sa týka len pohonných hmôt. Samotné nájomné sa do nákladov účtuje v plnej sume, no zároveň tým podnikateľ deklaruje, že prenajaté auto používa na podnikanie v plnej miere – a teda je povinný viesť podrobnú evidenciu jázd.

Podrobnejšie: Náklady na pohonné hmoty: tak treba bločky alebo nie?

 

8. V minulom roku prestal živnostník podnikať a predal vozidlo. Musí platiť daň z ceny, za ktorú auto predal? O aké výdavky si môže základ dane znížiť?

Ak hovoríme o dani z príjmov (nie DPH) a ide o odpisovaný automobil, tak daňovým príjmom/výnosom je príjem z predaja a daňovým výdavkom je daňová zostatková cena iba do výšky príjmov z predaja. Samozrejme do daňových nákladov je možné uplatniť aj iné náklady súvisiace s predajom (inzerát a pod.).

Podrobnejšie: Predaj firemného auta: daň z príjmov, DPH, zostatková cena (a na čo všetko vlastne nezabudnúť) 

 

9. Môže si zamestnávateľ dávať do nákladov výdavky na vozidlo, ktoré využíva jeho zamestnanec na služobné aj súkromné účely?

Môže. V tomto prípade však treba zamestnancovi k zdaniteľnej mzde pripočítať aj určitú časť zo sumy vozidla a zdaniť mu ju, vrátane odvodov (ide mesačne o 1% zo vstupnej ceny pre odpisovanie a to počas 8 rokov, pričom od druhého roku sa táto suma znižuje o 12,5%). Aspoň tak by sa teda oficiálne malo.

 

10. Ako si môže podnikateľ odpisovať vstupnú cenu vozidla od základu dane: mohli by ste to ilustrovať na nejakom príklade? Ako sa určí vstupná cena?

Vstupná cena pre odpisovanie sa v prípade obstarania automobilu kúpou sa určí ako:

1. kúpna cena auta (na základe faktúry, kúpnej zmluvy alebo iného dokladu)
2. plus iné náklady súvisiace s obstaraním do času uvedenia majetku do užívania – napr. registračný a recyklačný poplatok na dopravnom inšpektoráte
3. pri platiteľoch DPH, ktorí majú nárok na odpočítanie vstupnej DPH pri tomto aute, sa DPH do vstupnej ceny nezahŕňa. Neplatitelia DPH – vrátane podnikateľov registrovaných pre DPH podľa § 7a zákona o DPH – DPH do vstupnej ceny zahŕňajú.

Vstupná cena pre odpisovanie sa v prípade obstarania automobilu formou finančného lízingu sa určí ako:

1. kúpna cena auta – ide o celkovú istinu podľa splátkového kalendára
2. plus iné náklady súvisiace s obstaraním do času uvedenia majetku do užívania – napr. registračný a recyklačný poplatok na dopravnom inšpektoráte, poplatok za uzavretie lízingovej zmluvy a pod.
3. DPH nie je súčasťou vstupnej ceny ani pri platiteľoch DPH ani v prípade neplatiteľov DPH

Postup pre odpisovanie:

1. automobil sa zaradí do odpisovej skupiny a stanoví sa doba odpisovania – pri osobných automobiloch ide o 4 roky
2. v prípade osobných automobilov je možné uplatniť iba rovnomerné odpisy
3. automobil sa odpisuje od mesiaca, v ktorom bol zaradený do užívania
4. ročný odpis sa upraví podľa počtu mesiacov užívania – ak bol automobil do užívania zaradený napr. v 9/2016, ročný odpis sa vydelí 12 mesiacmi a vynásobí 4 mesiacmi.
5. ročný odpis sa zaokrúhli na celé eurá nahor
6. v prípade, ak si podnikateľ uplatňuje iba 80% z výdavkov na automobil (automobil používaný aj na súkromné účely bez evidencie jázd), do daňových nákladov vstupuje iba 80% z takto vypočítaných odpisov.

Podrobnejšie: Leasingové splátky nie sú firemnými nákladmi. Do nákladov vstupujú odpisy 

 

 

Aké sú Vaše skúsenosti s autom v daňových nákladoch?

Ktorý režim prevláda?

Čo Vám prešlo a čo nie?

Podeľte sa v komentároch, pomôžete tak aj ostatným

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This