Ako odpočítať DPH z auta kúpeného pred registráciou za platiteľa DPH (a čo s odpismi)

sometime-ago-908434-mMožnosť odpočítať si DPH z nákupov na vstupe býva v praxi častou motiváciou podnikateľov k registrácii za platiteľa DPH. Špeciálne obľúbeným je odpočítanie z väčších jednorazových nákupov – napr. kúpa automobilu. A častou situáciou je odpočítanie DPH z automobilu, ktorý firma nadobudla ešte pred samotnou registráciou pre DPH – spätné odpočítanie ovplyvňuje napríklad aj odpisy automobilu a teda daňové výdavky firmy. Dnes teda prípadová štúdia z praxe.

 

Eseročka vznikla vo februári 2014, rovnako vo februári 2014 kúpila do firmy osobný automobil. Automobil bol – ako dlhodobný hmotný majetok – zaradený do 1. odpisovej skupiny a – účtovne i daňovo – odpisovaný niekoľko mesiacov. V apríli 2014 však firma požiadala o registráciu za platiteľa DPH – a po sedení na daňovom úrade a úspešnom overení – ju aj dostala. Ako novozaregistrovaný platiteľ DPH si môže odpočítať DPH z nákupu majetku a zásob, nadobudnutých pred registráciou – tak znie zákonné pravidlo. Zároveň je však povinný upraviť vstupnú cenu “oddaneného” majetku pre daňové odpisy. Ako na to?

 

  1. Automobil nakúpila za 12 000 EUR – z toho 10 000 EUR tvoril základ DPH a 2 000 samotná DPH. Pri kúpe v januári ešte – ako neplatiteľ DPH – nemohla odpočítať DPH. Automobil preto zaradila do odpisovania vo vstupnej cene vrátane DPH – tj 12 000 EUR. Túto sumu si uplatní do daňových nákladov v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. (Uvedený postup však platí len v prípade majetku nadobudnutého kúpou – teda jednorazovo z bankového účtu či “cash”. V prípade lízingovaného majetku sa odpisuje zakaždým z ceny bez DPH)
  2. vyberie si rovnomernú metódu daňových odpisov v prvej odpisovej skupine (4 roky) – v prvom roku odpisovania (2014) teda odpíše 12 000 : 4 : 12 x 11, tj 2 750 EUR (delenie štyrmi je dúfam jasné, zvyšné čísla znamenajú úpravu odpisu o mesiace – platí od r. 2012)
  3. pre jednoduchosť nastaví účtovné odpisy rovnajúce sa odpisom daňovým – ide o bežný postup z praxe malých a stredných firiem, aj napriek tomu, že mnohí auditori či iní profíci z fachu majú na vec iný názor: účtovné odpisy majú totiž odrážať reálne opotrebenie majetku, preto by sa mali stanovovať rozdielne v porovnaní s odpismi daňovými. Vo februári a marci teda účtovne odpíše zakaždým jednu dvanástinu z ročného daňového odpisu, tj 229,17 EUR.
  4. v apríli 2014 si ako nový platiteľ DPH v daňovom priznaní k DPH jednorazovo odpočíta DPH z automobilu kúpeného vo februári 2014 – tj 2 000 EUR. V daňovom priznaní k DPH uvedie samozrejme aj ďalšie prípadné odpočítania a rovnako aj svoje obchody a DPH na výstupe – všetko za apríl 2014 (ako nový platiteľ DPH podáva minimálne 1 rok priznania a platí DPH mesačne).
  5. vstupnú cenu pre daňové odpisovanie je však povinný znížiť – pôvodne totiž odpisoval sumu 12 000 EUR, ako platiteľ DPH, ktorý si odpočítal DPH, je však povinný odpisovať z ceny bez DPH, tj 10 000 EUR.
  6. keďže úpravu vstupnej ceny vykonal v rovnakom roku, v ktorom automobil kúpil a odpisovať začal, s daňovými odpismi sa nedeje nič – jednoducho sa daňový odpis pre rok 2014 prepočíta nanovo z novej vstupnej ceny. V roku 2014 teda odpíše (podstatným je a bude fakt, že automobil je vo firemnom majetku k 31.12) 10 000 : 4 : 12 x 11, tj 2 292 EUR.
  7. účtovné odpisy za mesiace február a marec – ktoré do účtovníctva zaúčtoval mesačne – však ponechá v nezmenených sumách. Jednoducho tam už sú. Čo s nimi v ďalších mesiacoch, je na firme, resp. jej účtovníkovi: buď bude pokračovať v každomesačnom odpisovaní absolútnej sumy 229,17 EUR (a rozpíše + zdôvodní to v odpisovom pláne) alebo počnúc aprílom 2014 bude naďalej dávať do účtovníctva rovnakú sumu odpisov, aké odpisuje daňovo (teda dvanástinu z 2 292 EUR). V oboch prípadoch sa však už celkové účtovné odpisy nebudú rovnať daňovým – čo znamená koncoročnú povinnosť upraviť o ich rozdiel celkový základ dane firmy.

 

V našom príklade kúpila firma automobil v rovnakom roku, v akom došlo k úprave vstupnej ceny. Rovnako častou – a zaujímavou – situáciou je kúpa majetku v jednom roku (napr. 2012) a odpočítanie DPH v niektorom z tých nasledujúcich (napr. 2014). V tomto prípade však nie je možné odpočítať celú DPH z daného nákupu, ale iba jej časť – vstupná DPH z majetku sa totiž zníži podľa pomeru už uplatnených odpisov k celkovej vstupnej cene. Rovnako ako v uvedenom príklade zníži aj vstupnú cenu pre daňové odpisy – odpisy už definitívne uplatnené v predchádzajúcich uzavretých rokoch nemení, z novej vstupnej ceny odpisuje len v rokoch nasledujúcich.

O spätnom odpočítaní DPH pri registrácii za platiteľa DPH z nákupov uskutočnených ešte pred samotnou registráciou (z nákupov v SR i v zahraničí) som spísal podrobnejší návod v samostatnom článku “Dá sa odpočítať DPH z nákupov pred začatím podnikania? A čo daňové výdavky? Väčšinou áno”. A viac o DPH či jej odpočítaní na príbuznom webe DaňovéPriznanieDPH.sk či v mojej e-príručke “Ako na daňové priznanie k DPH – ľudskou rečou”. Či na tomto blogu – neváhaj a nechaj si zasielať novinky na aktuálny e-mail.

 

 

A teraz darček: 5 + 1 tipov, vďaka ktorým zvládneš daňové priznanie k DPH ako profík ZDARMA

 

Áno, chcem tipy ZDARMA!

 

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This