Účtovná závierka eseročky v r. 2014 – kam, čo a ako poslať?

???????????????????????????????Účtovná závierka je slušná kôpka dokumentov, ktorá podnikateľovi spravidla nehovorí nič a vyžadujú si ho od neho len úrady, príp. banky. Tvorí však akúsi súčasť daňového priznania každej právnickej osoby, pričom účtovníctvo je základom, z ktorého vychádzajú daňové úpravy a vyčíslenie dane z príjmov firmy v daňovom priznaní a účtovná závierka dáva účtovné výsledky a firemné daňové povinnosti dokopy do jedného informatívneho výsledku. Ešte donedávna sa účtovná závierka po jej zaslaní daňovému úrad a schválení valným zhromaždení zasielala na registrový súd, od r. 2014 je to trochu inak. Týmto tak trochu revidujem článok o post-daňových povinnostiach spoločností spred 2 rokov – tak ako je to dnes? 

 

  • od aktuálneho roka 2014 odpadáva firmám povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra. Účtovná závierka sa ukladá do novozaloženého registra účtovných závierok – podstatným však je, že nie je potrebný takmer žiadny úkon navyše. Závierku do registra totiž ukladá daňový úrad, tj ak ste odoslali alebo ešte odošlete dokumenty daňovému úradu (spolu s daňovým priznaním), nič ďalšie urobiť nemusíte.
  • ak ste do termínu podania účtovnú závierku aj schválili – teda okrem dátumu zostavenia uviedli na všetkých 3 výkazoch aj dátum jej schválenia valným zhromaždením firmy – nemusíte už robiť nič. “Ukladacie” povinnosti máte splnené
  • ak ste ju zatiaľ neschválili – buď z vecných dôvodov (väčšie spoločnosti) alebo ide o formalitu, na ktorú ste pozabudli – ste povinný do 5 dní od jej schválenia uložiť do registra informáciu o jej schválení. Forma pre toto oznámenie predpísaná nie je, postačí oficiálny list hlavičkou a jednou vetou typu “V zmysle § 23 až § 23d zákona o účtovníctve oznamujeme, že účtovnú závierku našej spoločnosti za rok 2013 schválilo valné zhromaždenie spoločnosti dňa …….”
  • “schválením” účtovnej závierky sa rozumie jej odsúhlasenie valným zhromaždením spoločnosti. Povedzme si rovno, že v malých či prípadne jednoosobových eseročkách ide o formalitu, tj vyhotovenie jedného dokumentu účtovníkom (zápisnica o valnom zhromaždení, resp. rozhodnutie jediného spoločníka), ktorú spoločník/spoločníci len formále podpíšu. Jednou z oblastí rozhodovania valného zhromaždenia okrem iného aj rozdelenie hospodárskeho výsledku – tj buď rozdelenie účtovného zisku či použitie účtovnej straty jedným zo zákonných spôsobov. Pre istotu: valné zhromaždenie rozhoduje o použití účtovného zisku/straty a rovnako účtovný zisk/stratu preúčtuje účtovník v účtovníctve. Daňový výsledok – tj daňový zisk či daňová strata – je čosi iné: vyčísľuje a uvádza sa iba v daňovom priznaní, s účtovníctvom v tomto štádiu už veľa spoločného nemá.

 

Register účtovných závierok je čiastočne verejný – tj závierku každej právnickej osoby si môže vyhľadať a pozrieť ktokoľvek. Čo bolo možné rôznymi spôsobmi aj doteraz, v súčasnosti je táto služba akosi oficiálne transparentná pre všetkých.

 

Účtovnú závierku okrem právnických osôb s podvojným účtovníctvom kompletizujú aj fyzické osoby – teda živnostníci a ostatné SZČO. Vďaka tohtoročnej novinke, ktorou je možnosť viesť zjednodušenú daňovú evidenciu úplne pre všetkých podnikateľov, však nevidím dôvod, prečo by ktosi pokračoval vo vedení takej komplikovanej evidencie, akou je jednoduché účtovníctvo. SZČO používajúcim daňovú evidenciu teda povinnosť kompletizovať účtovnú závierku po novom odpadá. Dnešný článok bol však o účtovnej závierke a súvisiacich povinnostiach eseročiek a iných právnických osôb.O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This