Daňové licencie 2014: týkajú sa spoločností, živnostníkov nie

Jedna z naj noviniek pre rok 2014daňové licencie – tak trochu svojim názvom pripomína iný termín: licencie ako také či živnostenské licencie. Niektorí živnostníci a ostatné SZČO si preto často myslia, že táto minimálna daň postihne v r. 2014 aj ich. Podobnosť termínov je vďakabohu len zdanlivá a aspoň v tomto jednom prípade si (zatiaľ?) môžu vydýchnuť.

Daňové licencie bude od roku 2014 platiť:

 

  • každá právnická osoba – teda eseročky, akciovky a komanditné spoločnosti
  • po skončení roka firma vyčísli svoj účtovný aj daňový hospodársky výsledok. Ak je v daňovej strate, zaplatí sumu daňovej licencie – v závislosti od ročného obratu a postavenia platiteľa DPH pôjde o 480 EUR, 960 EUR alebo 2 880 EUR. Ak vypočítaná daň z príjmov – v sadzbe 22% z daňového základu, tj z daňového zisku – je vyššia ako ako suma daňovej licencie týkajúca sa kategórie práve tejto spoločnosti, firma zaplatí akurát túto daň z príjmov. Ak je však vypočítaná daň nižšia, firma zaplatí sumu daňovej licencie.
  • zaplatenú sumu licencie si môže odpočítať od dane z príjmov – tj daňovej povinnosti – ktorú vyčísli v nasledujúcich 3 rokoch. To isté platí aj pre prípad, keď firma vyčísli nižšiu daň a zaplatí licenciu – v tomto prípade si môže v budúcnosti odpočítať iba rozdiel medzi sumou licencie a sumou tejto nižšej dane. Ak však v priebehu týchto 3 rokoch nevygeneruje zisk, resp. nevyčísli daň z príjmov v takej výške, od ktorej bude môcť v minulosti zaplatené licencie odpočítať, zaplatené licencie de facto prepadajú.

Daňovú licenciu v častočnej výške zaplatí:

 

  • spoločnosť, ktorá zamestnáva zamestnancov so zdravotným postihnutím a ich počet tvorí aspoň 20% na celkovom (priemernom evidenčnom) počte zamestnancov – takáto firma platí daňovú licenciu v polovičnej sume. Ide teda o ďalší stimul na zamestnávanie zdravotne postihnutých – okrem iného je tu predovšetkým povinný podiel zamestnávania takýchto občanov vo firmách s viac ako 20 zamestnancami (resp. iné náhradné plnenia – zákon o službách zamestnanosti)
  • spoločnosť, ktorá vznikne alebo zanikne v priebehu roka – neplatí celú sumu daňovej licencie, ale len podiel zodpovedajúci počtu mesiacov jej zdaňovacieho obdobia

Daňovú licenciu neplatí:

 

  • každá spoločnosť v prvom roku svojho podnikania – teda za svoje prvé zdaňovacie obdobie
  • spoločnosť, ktorá prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, tj toto postavenie jej priznal úrad práce z dôvodu zamestnávania zdravotne postihnutých občanov
  • spoločnosť v konkurze a likvidácií za zdaňovacie obdobia, počas ktorých je v konkurze alebo likvidácii
  • verejná obchodná spoločnosť
  • občianske združenia, profesijné komory, “ROPO” a niekoľko ďalších druhov “neziskoviek”

 

No a samozrejme SZČO – týchto sa daňové licencie netýkajú vôbec. A nielen daňové, ale napríklad ani živnostenské, po ktorých dlhodobo volajú samotní živnostníci či niektorí odborníci – pod týmto pojmom sa myslí paušálna platba, ktorá by nahradila odvody, daň z príjmov a účtovníctvo. Z noviniek pre rok 2014 však aj živnostníkov postihne retroaktívne obmedzenie odpočítania starých daňových strát – staré straty si od r. 2014 nebude možné odpočítať od zisku v celej sume, ale iba rovnomerne vo výške jednej štvrtiny pre každý ziskový rok. Pravidlá pre odvody sa veľmi nezmenili, no pre tých, ktorí majú každoročne v januári chaos: Odvody 2014: čo sa mení a čo nie

 

A ešte môj rozhorčený názor na daňové licencie ako také :)

 


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This