“Naj” novinky zo zákona o dani z príjmov pre rok 2014

Každoročný predvianočný balík prekvapení pre podnikateľov vo forme noviel zákonov máme pod stromčekom. Jedným z tých “naj” oblastí býva daň z príjmov a tohto roku opäť raz priniesla najmä smutné tóny. Veľkých i drobných zmien je veľa, tu je môj výber tých, ktoré ma zaujali, týkajú sa väčšiny firiem a dajú sa opísať niekoľkými vetami aj pre začiatočníkov.

Daňová evidencia pre všetkých

 

Daňovú evidenciu dlhodobo nazývam akýmsi zjednodušeným jednoduchým účtovníctvom, pri ktorom odpadávajú mnohé povinnosti vzťahujúce sa na vedenie účtovníctva a samozrejme aj riziko sankcií z prípadných porušení účtovných predpisov. Jej používanie bolo doteraz obmedzené iba pre vybrané SZČO, od nového roka ju budú môcť použiť všetky SZČO pre ohľadu na obrat či skutočnosť, že zamestnávajú zamestnancov. Nevýhodami sú mnohé nejasnosti – zákon o dani z príjmov na mnohých miestach odkazuje na účtovné predpisy, ktoré napr. niektoré daňové výdavky či zdaňovanie pohľadávok presnejšie definujú či upresňujú. V prípade daňovej evidencie však podobné upresnenia chýbajú, čo môže často viesť k nejednoznačnostiam a otázkam, ako postupovať. Podľa mňa sa však o daňovej evidencii bude tohto roku rozprávať o čosi viac a možno nám úradníci z Finančného riaditeľstva vydajú aj nejaký ten metodický pokyn.

 

Znížená sadzba dane pre právnické osoby (22%) a daňové licencie

 

Asi najsmutnejšia novinka – výmenou za zníženie sadzby o 1 percentuálny bod štát od r. 2014 zdaní úplne všetky firmy: aj tie, ktoré sú v strate či nevykonávajú žiadnu činnosť. Byť v strate je prirodzená a normálna vec – či už z dôvodu dlhodobých investícií a odpisov majetku či preto, lebo firme jednoducho nejde biznis. Podľa vlády sú však všetky takéto firmy podvodníkmi a po novom zaplatia aspoň minimálnu daň vo výške 480 až 2 880 EUR (v závislosti od obratu a postavenia platiteľ-neplatiteľ DPH). Zaplatené licencie si budú môcť odpočítať od prípadnej dane v budúcich rokoch – ak vygenerujú zisk, v podstate nič nestratia. Ak však nebudú povinné platiť daň z príjmov ani o 3 rokoch od zaplatenia licencie (napr. budú v strate alebo nízkom zisku), licencia prepadá. Od platenia licencií sú niektoré firmy oslobodené (napr. každá nová firma v prvom roku svojho podnikania či chránená dielňa+chránené pracovisko) a firmy, podnikajúce iba niekoľko mesiacov v roku (začiatočníci, resp. zanikajúce eseročky) zaplatia licenciu len v alikvótnej výške zodpovedajúcej počtu mesiacov podnikania. Stále však ide o silný a neférový úder a ďalší geniálny krok úradníkov, ako z podnikateľov vytiahnuť peniaze.

 

Obmedzenie odpočítania daňovej straty

 

Nové pravidlá pre licencie sa do zákona dostali tak trochu nefér – na poslednú chvíľu, až kdesi v polovici schvaľovacieho procesu. A spolu s nimi tak akosi potajomky ďalšie prekvapenie – nové pravidlá pre odpočítanie daňovej straty. Do konca roka 2013 bolo možné daňovú stratu z predchádzajúcich rokov odpočítať od zisku v nasledujúcich 7 rokoch. A to ľubovoľným spôsobom – buď celú naraz v prvých ziskových rokoch alebo ju bolo možné rozdeliť pre rôzne roky v ľubovoľnej výške. Štát takto podnikateľom poskytoval možnosť legálnej daňovej optimalizácie. Po novom však benevolentnosť končí a stratu je možné odpočítať maximálne počas 4 rokov a navyše rovnomernou formou. Uvedená zmena platí dokonca aj pre všetky doterajšie či súčasné straty, čím je de facto retroaktívna.

 

Dodanenie neuhradených záväzkov o čosi skôr

Neuhradené záväzky týkajúce sa daňových výdavkov (tj napr. faktúry za nákupy materiálu, tovaru či služieb) je potrebné po uplynutí zákonom stanovenej doby zdaniť. Áno, firma platí štandardne daň z príjmov aj z dodávateľských faktúr, ktoré svojim dodávateľom zámerne či nechcene neuhradila. Záväzky sa týmto neodpisujú, tj neodstávajú preč z účtovníctva. Len z ich sumy zaplatí firma daň z príjmov (tj zvýši o ich sumu základ dane). Ak ich neskôr dodávateľom uhradí, resp. premlčí, základ dane sa naopak zníži – teda daň zaplatená v minulosti za tieto neuhradené záväzky sa firme “vráti”.

 

Dodaniť záväzky sú povinné len firmy s podvojným účtovníctvom, nie SZČO s jednoduchým účtovníctvom, daňovou evidenciou či paušálnymi výdavkami.

 

Do konca r. 2013 sa takéto záväzky dodaňujú v roku, v ktorom uplynulo 36 mesiacov od ich splatnosti.
Od r. 2014 sa zdaňujú postupne po častiach už skôr – tj už od prvého roka po splatnosti v čiastočnej výške aspoň 20% z neuhradenej sumy. Zvyšok sa zdaní postupne v ďalších 3 rokoch. Teda skôr ako doteraz.

 

Paušálne výdavky na spotrebované pohonné hmoty aj pri súkromných autách

 

Výdavky na potrebu pohonných hmôt v prípade firemných áut je v súčasnosti možné uplatniť aj vo forme paušálu – tj vo výške 80% z nákupu. Firme – či už je to eseročka alebo SZČO – takto odpadáva babračka s knihou jázd. Ak však SZČO používa na podnikanie súkromný automobil – tj automobil nezaradený do obchodného majetku – výdavky si uplatňuje len vo forme cestovných náhrad a teda ich prácnou evidenciou.

 

Po novom však bude mať takáto SZČO 2 možnosti:

 

  • použije pôvodný spôsob – tj uplatní si základná náhradu + náhradu za spotrebované pohonné hmoty
  • môže si uplatniť paušálne výdavky vo výške 50% z nákupu pohonných hmôt – tj podobne ako v prípade firemného auta nebude povinný viesť evidenciu jázd

 

V praxi sa často šíri, že na to, aby mal živnostník automobil zaradený v obchodnom majetku a mohol si uplatňovať niektoré súvisiace výdavky – napr. odpisy zo vstupnej ceny či paušálne výdavky na spotrebu pohonných hmôt vo výške 80% – musí mať auto kúpené na firemné údaje, tj “na IČO”. Nemusí.

 

Samozrejme, ako to už každoročne býva, zmenil sa aj zákon o DPH. Okrem jadrovej zbrane zvanej kontrolný výkaz obsahuje aj mnoho drobných zmien, môj výber na webe DaňovéPriznanieDPH.sk.


A teraz definitívne:

 

Veselé Vianoce a krásne sviatky (aspoň dočasne) bez zákonov, daní a zlých správ pre podnikateľov. Vidíme a čítame sa v novom roku 2014:)

 

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This