Daňová evidencia – vykašlite sa na účtovníctvo

Vedenie účtovníctva je babračka. Okrem iného je potrebné položkovite účtovať bankové výpisy a pokladňu, dávať pozor na začiatočné a konečné stavy, evidovať každú položku, aj keď s podnikaním nesúvisí, čo v prípade podnikateľa s piatimi bankovými účtami môže byť naozaj zábava. Inou nezáživnou činnosťou je vyhotovovať pravidelné inventúrne súpisy (týkajúce sa minimálne hotovosti), ktoré za vás v dnešnej dobe síce pro forma urobí softvér, no čo však dokazuje, že sú zbytočné, nemajú význam a “pro forma” ich tlačí každý pre bez reálneho významu.

Babračka je len o čosi menšia pri účtovníctve s prívlastkom “jednoduché”. Veľký rozdiel v prácnosti v porovnaní s podvojným skutočne neexistuje, nehovoriac o problematike daní a odvodov, ktorá je zhodná pre obe sústavy.

 

V r. 2009 vymysleli ešte úradníci na ministerstve prvej Ficovej vlády ako relatívne rýchlu reakciu na prepuknutú krízu tzv. daňovú evidenciu. Inými slovami zjednodušené jednoduché účtovníctvo. Zoberiete zošit a pod seba evidujete príjmy a výdavky, samozrejme daňové a daňovo.

 

Výhody daňovej evidencie:

 

 • nie je potrebné účtovať kompletné výpisy z účtov položku po položke, bez ohľadu to, či s podnikaním živnostníka súvisia alebo nie
 • nie je potrebné viesť knihy pokladnice a banky
 • nie je potrebné vyhotovovať inventúrne súpisy hotovosti, cenín, majetku a zásob
 • nevyhotovuje sa účtovná závierka, nepodávajú účtovné výkazy, iba daňové priznanie
 • celkovo šetrí čas a náklady na prípadného účtovníka resp. spracovateľa
 • je možné na jej evidenciu použiť papier, excelovskú tabuľku prípadne aj štandardný účtovný softvér

 

Nevýhody daňovej evidencie

 

 • nemôžu ju použiť firmy, ktoré zamestnávajú zamestnancov
 • nemôžu ju použiť firmy s ročnými príjmami za predchádzajúci rok 170 000 EUR a viac
 • nemôžu ju použiť SZČO, ktoré majú len príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenajímania hnuteľného príslušenstva danej nehnuteľnosti. Takíto prenajímatelia nehnuteľností (teda prenajímatelia na základe pridelené DIČ, nie živnostníci) vedú inú, veľmi podobnú zjednodušené evidenciu príjmov a výdavkov (ide o evidenciu v zmysle § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov)
 • je potrebné ovládať kompletnú problematiku dane z príjmov –  daňovo uznateľné výdavky, majetok, odpisy, rezervy atď – a iných daní,
 • je potrebné viesť evidencie, rovnaké ako v účtovníctve – tj evidenciu pohľadávok, záväzkov, zásob a majetku
 • príjmové a výdavkové doklady musia spĺňať náležitosti účtovných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve

 

Zákon o dani z príjmov nehovorí nič o tom, že daňovú evidenciu nemôžu viesť platitelia DPH. Rovnako už vôbec nespomína čiastočných platiteľov – teda osoby registrované v zmysle § 7a zákona o DPH. Podľa všetkého si teda takto môžu zjednodušiť prácu aj títo podnikatelia.

 

Pre ďalšie tipy o SZČO, financiách, daniach či účtovníctve neváhaj a zariaď, aby Ti žiadny nový článok neušiel

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This