Nie, eseročka nie je automaticky platiteľom DPH

Občas zachytím názor, že “keď prejdem na eseročku, odpočítam si DPH z auta”. Alebo “nepoznáš nejakú eseročku, potrebujem niečo ohľadne DPH.” Skrátka, vyzerá to, že eseročka je automaticky platiteľom DPH, resp. že je niečo ako ekvivalent platiteľa DPH.

Nie je.
Eseročka je len jednou z právnych foriem podnikania v SR. Teda jednou z legálnych ciest, ako podnikať. Podnikať v SR je teda možné ako:
  • SZČO – živnostník alebo čosi podobné. Ide o najjednoduchší spôsob pre podnikateľa, ktorý pôsobí sám a predáva predovšetkým vlastné schopnosti. Menej starostí a administratívy, vyššie ručenie.
  • Obchodná spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť alebo verejno-obchodná spoločnosť. Vo všetkých prípadoch zložitejšia administratíva, vhodné skôr pre viacerých spoločníkov. Eseročku si však môže založiť aj 1 spoločník, preto na podnikanie touto formou často prechádzajú SZČO.
Každá firma, či už je to SZČO alebo jedna z uvedených spoločností, je povinná sa zaregistrovať pre daň z príjmov. Získava teda DIČ (daňové identifikačné číslo), podáva daňové priznanie pre daň z príjmov a platí daň z príjmov (ak teda má z čoho).
Platenie DPH je čosi úplné iné. Teda, či je SZČO alebo niektorá zo spoločností platiteľom DPH alebo ním nie je, závisí od iných okolností, než je právna forma, akou firma podniká. Predovšetkým však platí, že v prvom rade žiadna firma platiteľom DPH byť nemusí. Je to len ďalší “level”, na ktorý firma môže prejsť – buď preto, že musí alebo preto, lebo tým získa.
Platiteľom DPH sa akákoľvek firma akejkoľvek právnej formy stáva:
  • povinne – napr. ak jej obrat za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov prekročí hranicu 49 790 EUR, prípadne túto hranicu prekročí spoločný obrat firiem podnikajúcich na základe zmluvy o združení
  • dobrovoľne – ak je to pre firmu či jej partnerov výhodnejšie

Inými slovami: platiteľom DPH môže byť aj živnostník aj eseročka aj akákoľvek iná súkromná firma. A rovnako ním byť nemusí.

A ak sa už firma z jedného či druhého dôvodu platiteľom DPH stane , tak DPH predovšetkým bude musieť platiť. Až na druhom mieste je odpočítanie DPH. O tom však niekedy nabudúce.

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This