Nezdaniteľná časť na manželku – materská ju znižuje, rodičovský príspevok nie

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku dokáže vo väčšine prípadov priniesť  peknú sumu do rodinného rozpočtu. Pre rok 2019 ide maximálne o cca 748 EUR ( 19% z 3 937,35 EUR). Čo nie je málo.

Nezdaniteľná časť na manželku sa však musí upraviť o “vlastné príjmy” manželky, resp. manžela. Častou otázkou je, čo do vlastných príjmov započítať a čo nie. A jednou z najčastejších: započítavajú sa do vlastných príjmov manželky materská a rodičovský príspevok alebo nie?
Oba spomenuté príspevky sa týkajú materstva – prípadne “otcovstva” –  no ich použitie pre daňové účely je odlišné:
  • materské, ľudovo povedané “materská”, je dávka zo sociálneho poistenia na základe odvodov, ktoré mamička (resp. otecko) do Sociálnej poisťovne zaplatila – či už ako zamestnanec, SZČO alebo si priplatila ako dobrovoľný platiteľ (viac: Maximalizuj materské: 7 tipov pre zamestnanca, živnostníka, mamičku i otecka ). Táto dávka sa do vlastného príjmu počíta. Tým pádom nezdaniteľnú časť na manželku znižuje. A znižuje teda aj daňový preplatok.
  • rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, vyplácaná Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Takéto dávky sa do vlastného príjmu nepočítajú. Nezdaniteľnú časť na manželku teda neovplyvňuje a teda ani daňový preplatok, resp. úsporu.
V žiadnom prípade s nimi netreba nakladať rovnako – teda buď ich do vlastného príjmu započítať obe, prípadne ani jednu. Za neuplatnenie nezdaniteľnej časti vám zamestnanec, resp. SZČO nebude vďačný:)
Príklad:
Pani Anna poberala v priebehu roka 2019 materské aj rodičovský príspevok. Materské poberala v mesiacoch január až jún 2019 a spolu išlo o 1 000 EUR. V mesiacoch júl až december 2019 poberala rodičovský príspevok v sume 1 500 EUR.

 

Jej manžel si od celkovej nezdaniteľnej časti na manželku 3 937,35 odpočíta iba 1 000 EUR – celkové ročné materské. Teda 3 937,35 – 1 000 = 2 937,35 EUR.

 

Ušetrí tak na dani z príjmov sumu 558,10 EUR (19% z 2 937,35). Prípadne len jej časť – nezabúdajme totiž, že uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku závisí od príjmu. Ak máte nízky príjem, ušetríte aj bez nej. Ak zas máte príjem príliš vysoký, nezdaniteľná časť na vás ako daňovníka  nezdaniteľná časť na manželku  sa rovnako ako nezdaniteľná časť na vás ako daňovníka kráti a od určitého príjmu je až nulová.

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This