Časové rozlíšenie platby za webhosting a doménu

Keď som si objednával webhosting a doménu pre tento blog, napadol ma pekný príklad na časové rozlíšenie nákladov. Totiž keď platíte čosi na dlhšie obdobie, ktoré prechádza z jedného roka do toho ďalšieho, platba je síce výdavkom daného roka, ale nákladovo patrí do rôznych rokov. Sumu je teda potrebné správne rozdeliť a aj správne zaúčtovať. Toto pravidlo sa vzťahuje na firmy, ktoré vedú podvojné účtovníctvo. SZČO a živnostníci môžu ostať pokojní – uhradená platba je zároveň výdavkom aj nákladom.
time
Časové rozlíšenie zabezpečí, aby firemné účtovníctvo poskytovalo informácie o skutočnom hospodárení v danom roku. Rovnako uspokojí aj daniarov – na základe tohto postupu sa hospodársky výsledok správne zdaní.

 

Sľúbený príklad

 

Firma si objedná webhosting a doménu 10. februára 2012. Webhostingová spoločnosť fakturuje platbu 42 EUR za obe služby naraz. Platba sa vzťahuje na obdobie 11.2.2012 až 10.2.2013, teda na 1 nie kalendárny rok. 

 

Sumu 42 EUR vydelíme počtom dní roka, tj 366 (rok je prestupný). Teda 42 / 366 = 0,1148 EUR. Toľko EUR nákladov pripadá na 1 deň roka.

 

Potom si dni fakturovaného obdobia rozdelíme na 2 časti:

 

  1. rok 2012 – tj od 11. februára 2012 do 31. decembra 2012 = 325 dní
  2. rok 2013 – tj od 1. januára 2013 do 10. februára 2013 = 41 dní

 

Náklad pripadajúci na rok 2012 vypočítame:

 

325 dní x 0,1148 EUR = 37,30 EUR

 

Náklad pripadajúci na rok 2013 vypočítame:

 

41 dní x 0,1148 EUR = 4,70 EUR

 

Skúška správnosti: 37,30 EUR + 4,70 EUR = 42 EUR

 

Účtovanie časového rozlíšenia

 

Sumu 37,30 EUR pre r. 2012 zaúčtujeme jednoduchým zápisom 518 / 321 a viac práce s ňou nemáme.

 

Sumu 4,70 EUR zaúčtujeme v r. 2012 cez účet časového rozlíšenia 381-Náklady budúcich období. Teda 381 / 321.

 

V r. 2013 sa k nej ešte vrátime a “prehodíme” do nákladov r. 2013. Teda 518 / 381.

 

Aktualizácia pre roky 2014 a 2015:

Vyššieuvedené pravidlá platili v plnej miere do konca roka 2013. Od začiatku 2014 pristúpili zákonodarcovia k ich zmierneniu: cieľom bolo aj napriek skresleniu účtovných výsledkov firiem ich trochu odbremeniť aspoň od niektorých “babračiek”. Podrobnejšie som to rozpísal v článkoch na blogu spoločnosti Kros:

Od roku 2014 je možné sa čiastočne vyhnúť časovému rozlišovaniu nákladov a výnosov

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctve – malé novinky pre rok 2015

 

Pre ďalšie zaujímavé tipy o financiách, daniach a účtovníctve zariaď, aby Ti žiaden nový článok neunikol

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This