Zákon o obmedzení platieb v hotovosti: možno obmedzuje aj vás

Od januára 2013 vstúpil do platnosti jeden úplne nový vlády zákon s pomerne krutými dôsledkami pre podnikateľov – zákon o obmedzení platieb v hotovosti. Firemní ekonómovia ho už určite poznajú, pomerne vážne sa však dotýka každodennej činnosti samotných podnikateľov. Tí si už od nového roka nemôžu robiť “len tak hocičo”, preto by nemali o nič menej poznať jeho súvislosti a dôsledky pre prax.
 

 

Čo prináša zákon o obmedzení platieb v hotovosti:

 

 • zákaz platby v hotovosti vyššej ako 5 000 EUR medzi podnikateľmi a firmami (aj v prípade, ak je podnikateľom iba jeden účastník vzťahu)
 • zákaz platby v hotovosti vyššej ako 15 000 EUR medzi nepodnikateľmi fyzickými osobami
 • platby, týkajúceho sa jedného právneho vzťahu (tj obchodnej transakcie), ktorý znie na sumu vyššiu než 5 000 EUR, nie je možné ani rozdeliť na viac platieb nižších ako 5 000 EUR a uhradiť ich v hotovosti – rozdelenie sa posudzuje ako priestupok. Toto je dôležitý bod, podrobnejšie čítaj nižšie
 • zákaz platí aj pre zahraničie – ak sa platba týka plnenia uskutočneného na území v SR a príjemca má sídlo či pobyt v SR
 • porušenie zákazu znamená priestupok s pokutom do 10 000 EUR či správny delikt s pokutom do150 000 EUR, pričom postihnutým bude príjemca aj odovzdávajúci
 • úhradu v hotovosti, dohodnutú ešte do konca r. 2012, je možné uhradiť do 31. marca 2013 (napr. nájomné za niektoré mesiace roka 2013 na základe nájomnej zmluvy uzavretej ešte v decembri 2012)

 

Dôsledky

 

Zákon sám osebe je pomerne krátky a zrozumiteľný – možno preto, že je ešte len čerstvo nový a nie sú v ňom žiadne opravy či novely:).  Aspoň sa tak zdá po jeho prvom prečítaní. Zaujímavejší je však výklad niektorých pojmov a najmä dôsledky pre niektoré bežné činnosti v praxi:

 

 • spomenutým “jedným právnym vzťahom” sa rozumie takmer akákoľvek zmluva, faktúra či obchod. To znamená, že ak je napr. 1 faktúra vystavená na sumu vyššiu než 5 000 EUR vrátane DPH, nesmie byť žiadna z úhrad uhradená v hotovosti. Čo je rozdiel oproti prvotnom dojme, ktorý po prečítaní máte – teda že napr. faktúru v hodnote 10 000 EUR môžete uhradiť v hotovoti napr. 4 000 EUR a zvyšok musí ísť bankovým prevodom.
 • rovnaké pravidlo platí aj pre zmluvy – napr. nájomnú zmluvu či zmluvu o poskytovnaní akejsi služby ( konzultačné, účtovné, právne). Ak celá zmluva znie na sumu vyššiu než 5 000 EUR, nesmie byť žiadna splátka – teda napr. mesačná úhrada – vykonaná v hotovosti. Čiže ani jedno z mesačných nájomných či jeho časť. Uvedené rovnako platí aj na obchodné zmluvy medzi firma-zamestnávateľmi a defacto zamestnancami, ktorí pracujú na živnosť – žiadny ich “plat” nesmie byť vykonaný v hotovosti.
 • úhrada miezd zamestnancom je jednou z výnimiek – výplaty miezd môžu byť realizované v hotovosti, aj v prípade, ak ich základom je jedna pracovná zmluva.
 • komplikuje sa práca s preddavkami – ak si dodávateľ vyžiada preddavok v hotovosti (napr. 2 000 EUR) a celková suma zákazky ešte nie je známa, no napokon presiahne 5 000 EUR, preddavok je potrebné pekne-krásne vrátiť späť odberateľovi a vyžiadať si úhradu celkovej sumy zákazky bezhotovostne. Toto je asi najzábavnejšie.
 • pozor na pôžičky spoločníkov eseročiek – pôžičky, ktoré poskytla eseročka svojmu spoločníkovi a pôžičky poskytnuté spoločníkom jeho eseročke sú okrem iného aj bežným prostriedkom na vyberanie peňazí z vlastnej firmy, ak to inak nejde. Populárne budú najmä tohto roku z dôvodu vyhnutia sa zdravotným odvodom z dividend. Od tohto roku si však na takéto prípady treba dať väčší pozor – ak niektorá zmluva o pôžičke znie na sumu vyššiu než 5 000 EUR, nesmie byť jej poskytnutie ani úhrada – úplná či čiastočná – vykonaná v hotovosti. Je viac než jasné, že jedným z cieľov nového zákona bolo podobné praktiky obmedziť či skomplikovať a na odvodoch vybrať viac.
 • základné imanie obchodných spoločností – základné imanie novozaloženej eseročky sa pri vzniku preukazuje spravidla čestným prehlásením a účtovne-fiktívnym vkladom do pokladne. Eseročka s imaním vyšším než 5 000 EUR od nového roka musí reálne svoje základné imanie splatiť na bankový účet a teda firma musí peniazmi reálne disponovať – tak, ako to v obchodnom práve bolo pôvodne myslené. Mnoho (najmä jednoosobových) eseročiek má však základné imanie v minimálnej výške – tj 5 000 EUR presne. Týchto nové pravidlá neobmedzujú.

 

Možnosti, ako čokoľvek štátu neplatiť, Ficova vláda naozaj šikovne okresáva z každej strany – viď najmä spomenuté pôžičky spoločníkom či virtuálne základné imanie. Bohužiaľ pri rôznych útokoch na veľkých “dépéháčkových” a iných podvodníkoch padajú aj tisíce nevinných a čestných hláv – komplikácie im ich podnikateľský život výrazne znechucujú. Ako predvčerom vyjadrila jedna naša čitateľka “stávame sa štvanou zverou v rukách daňových kontrolórov a gorilích poisťovní”. Skôr je teda podporovaná motivácia nepodnikať či podnikať nelegálne ako čestné praktiky. Pevne verím, že aj napriek podobným novinkám v nás všetkých chuť tvoriť zostane.

 

 

Pre ďalšie tipy o podnikaní, financiách a daniach neváhaj a odoberaj novinky z blogu emailom

 

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This