Čiastočné platby a úhrady v hotovosti: sú legálne alebo nie?

Článok o obmedzeniach podnikateľov plynúcich z nového zákona o obmedzení platieb v hotovosti mal pomerne čítaný úspech a priniesol aj odlišné názory, ktoré som tak trochu predsa len očakával. Opäť sme totiž dostali k téme, ktorú môžu rôzni čitatelia či profesionáli vykladať rôznym spôsobom. Čo však vôbec neprispieva k ničomu pozitívnemu, keďže opäť ide o pomerne dôležité sporné body s pomerne vysokými sankciami.

 

Kontroverzným je najmä pravidlo uvedené v tejto vete (§ 6 ods. 2):

 

Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu

 

A teraz 2 možné – a výrazne odlišné – výklady:

 

Výklad 1 (ten horší):

 

Ak jeden celý právny vzťah (zmluva, faktúra, objednávka, obchod) znie na sumu vyššiu než 5 000 EUR, žiadna platba – teda ani žiadna z čiastočných platieb,úhrad či splátok  – nesmie byť uhradená v hotovosti. Všetky čiastkové platby a úhrady musia prebehnúť bezhotovostne. To platí aj v prípade možných hotovostných preddavkov a ich neskoršieho vrátenia (viď článok). Ak si teda dohodneme nájomnú zmluvu na 1 rok s ročným nájomným 12 x 500 EUR,  žiadna mesačná úhrada nájomného vo výške 500 EUR (príp. menej) nesmie byť zaplatená v hotovosti.

 

Tento názor som – pre dostatok “dôkazov” a pre istotu – prijal za svoj a uverejnil som ho v spomínanom článku. Potvrdzuje mi ho po webe kolujúci materiál z údajného autorstva Ministerstva financií a okrem iného aj odpoveď metodikov Finančného riaditeľstva uverejnená na diskusnom fóre.

 

Výklad 2 (ten znesiteľnejší):

 

Ak jeden celý právny vzťah (zmluva, faktúra, objednávka, obchod) znie na sumu vyššiu než 5 000 EUR, v hotovosti nemôže byť uhradená len celá suma právneho vzťahu alebo čiastočná úhrada vyššia než 5 000 EUR. Ak je jedna z úhrad, platieb či splátok (napr. aj preddavok) nižšia než 5 000 EUR, táto uhradená v hotovosti byť môže. Ak si teda dohodneme nájomnú zmluvu na 1 rok s ročným nájomným 12 x 500 EUR, jednotlivé mesačné úhrady nájomného vo výške 500 EUR (príp. menej) v hotovosti zaplatené byť môžu. 

 

Tento výklad je v súlade so zdravým rozumom, má hlavu a pätu a nekomplikuje podnikanie. Hoci podľa doterajších indícií ťahá za kratší koniec.

 

Za túto stranu citujem môjho košického účtovníckeho kolegu Martina Palkoviča:

 

“Stotožnil som sa s tým, že je potrebné rozlišovať slovo “platba” a “úhrada”. “Úhrada” ide cez banku, “platba” je výmena bankoviek a mincí. Kedze sa v zakone stale hovori o spočítavaní platieb, tak sa hovori len o hotovostnej casti jedneho zmluvneho vztahu.

 

10-ročná zmluva a nemožnosť uhrádzať ju po splátkach v hotovosti je teda podľa môjho názoru hlúposť, minimálne ročne by to nemalo byt 5000 EUR, ale za 10 rokov je to nedohľadateľné. Ku každej zmluve existuje totiž aj splátkový kalendár a ten môžeme pouziť ako podklad – rovnako ako faktúru.

 

Rovnako čiastková úhrada: som stotožnený s tým, že do 5000 EUR môžem žiadať v hotovosti napr. zálohu a zvyšok cez banku.

 

Keďže úhrada sa nezahŕňa medzi platby, nie je na mieste tvrdiť, ze pôjde o spoločné posudzovanie. Platby budú do sumy 5 000 EUR, úhrady budú v sume 3 000 EUR a spolu bude teda faktúra znieť na 8 000 EUR.

 

Tento výklad sme si urobili interne našej firme a “Poradca podnikateľa” nám na školení potvrdil, ze je potrebné rozlišovať úhradu a platbu.”

 

Štátne orgány k tejto téme nezverejnili zatiaľ žiadny oficiálny metodický pokyn či usmernenie. Vychádzame len z textu zákona, dôvodovej správy a trochu aj z menej neoficiálnych stanovísk Ministerstva financií. Rozdiel vo výklade je však pomerne vážny – ak bude firma postupovať podľa výkladu, ktorý nie je v súlade s výkladom štátu, riskuje pokutu, ktorá ho môže zlikvidovať.  Preto by podnikateľská aj odborná verejnosť privítala jednoznačné stanovisko Ministerstva financií či Finančného riaditeľstva.

 

Ak máš akýkoľvek názor na túto tému, neváhaj sa oň podeliť pod článkom či na Facebooku.

 

Ak si zástupca Ministerstva financií či Finančného riaditeľstva, potešíš nás, ak posúriš akúkoľvek oficiálnu aktivitu ohľadne tohto rozporu.

 

Ak Ťa zaujímajú súvislosti, zákony a názory, určite ostaň v kontakte.

 

Aktualizácia 30. mája 2013:

 

Finančné riaditeľstvo zverejnilo na svojom webe v máji 2013 (teda až 5 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona) podrobnejší výklad k danej téme vrátane príkladov. Jednoznačne zastáva názor, uvedený v mojom výklade č. 1, čiže ide o výklad voči podnikateľom naladený nepriateľskejšie. Ak daný právny vzťah (faktúra, objednávka, zmluva, zákazka) znie na sumu vyššiu než 5 000 EUR, nesmie byť žiadna z čiastočných úhrad, platieb či záloh vykonaná v hotovosti. Naopak, všetky platby musia byť vykonané bankovým prevodom. 


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This