10 “naj” novelizovanej dane z príjmov 2013

Po veľkej, v niekoľkých bodoch zásadnej a záťaž pridávajúcej novele zákona o DPH z októbra 2012 sa zmenou vlády dočkala noviniek aj druhá – minimálne pre štát – najdôležitejšia daň. Novela je síce rozsahom celkom útla, no úderná je obsahom – od r. 2013 daň z príjmov porastie niekoľkými spôsobmi naraz.

 

Tu sú najdôležitejšie “vychytávky”:

 

Sadzby

 

  • jednotná sadzba dane, gramaticky nesprávne nazývaná ako “rovná daň”, od r. 2013 končí – minimálne pre fyzické osoby, tj zamestnancov či SZČO. Nahrádzajú ju 2 sadzby – 19% zo základu dane ostáva pre daňovníkov s maximálnym základom dane vo výške 176,8-násobku životného minima. Daňovníci s vyšším základom dane budú z rozdielu prevyšujúceho túto hranicu platiť nie 19%, ale až 25%. Táto hranica základu dane je pre r. 2013 cca vo výške 2 890 EUR mesačne, tj v prípade zamestnancov sa bude týkať osôb s hrubým mesačným platom 3 300 EUR. Progresívne zdanenie síce výrazne porastie, no zo slovenského daňového systému nezmizla progresivita nikdy.
  • sadzba dane zo základu dane pre právnické osoby porastie z 19% na 23%. Pre niekoho bagateľ, pre spoločnosti s daňovou stratou rovnako (minimálne na určité obdobie) nepodstatná záležitosť. Pre veľké firmy a prípadne aj jednoosobové eseročky s minimálnymi nákladmi však výraznejšia položka.

 

3 rany pre paušálne výdavky

 

  • paušálne výdavky síce ostatnú v jednotnej sadzbe 40% z príjmov SZČO, no ich maximum bude v absolútnej sume 5 040 EUR ročne. SZČO, ktorí v priebehu roka buď podnikať začnú alebo podnikanie skončia, si môžu uplatniť alikvotnú časť – tj počet mesiacov podnikania x 420 EUR.
  • paušálne výdavky si nebudú môcť uplatniť prenajímatelia nehnuteľností – tj SZČO, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť ako nepodnikatelia (teda nehnuteľnosť, nezaradenú do obchodného majetku). Počnúc r. 2013 si budú môcť od príjmov odpočítať iba reálne výdavky na základe účtovníctva alebo daňovej evidencie.
  • obmedzenie maximálnou sumou 5 040 EUR ročne sa bude vzťahovať aj na poľnohospodárov s ich paušálnymi výdavkami vo výške 25% z príjmov.

 

“Osekané” deti a manželky

 

  • daňový bonus si budú môcť uplatniť iba osoby s aktívnymi príjmami (zamestnanie a podnikanie), teda nie osoby, ktoré v priebehu roka iba prenajímajú nehnuteľnosti alebo majú iba kapitálové príjmy.
  • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si rovnako nebudú môcť uplatniť všetci tí, ktorí ju využívali doteraz. Po novom sa bude vzťahovať iba na manželku, ktorá sa stará o dieťa do 3 (resp. 6) rokov veku, poberá príspevok na opatrovanie, je evidovaná na úrade práce či je zdravotne postihnutá.

 

Menej starostí s preddavkami

 

  • preddavky na daň z príjmov budú platiť len daňovníci, ktorých posledná známa daňová povinnosť bola vyššia než 2 500 EUR. Táto suma sa posúva z pôvodných 1 659,70 EUR, teda je to jedna z mála pozitívnych zmien. Minimálne vzhľadom na to, že pravidlá pre preddavky či stanovenie spomínanej “poslednej známej daňovej povinnosti” bývajú často slušným rébusom aj pre pokročilých.

 

Daňové priznanie si už veľmi neodložíme na neskôr

 

  • na poslednú chvíľu sa do zákona vsunulo dôležité obmedzenie možnosti odložiť si daňové priznanie na neskôr. Posledné 2 roky nám to uľahčilo prácu a poniektorým aj ušetrilo na odvodoch. Daňové priznanie sa po novom bude podávať do konca marca, ako v minulosti. Tento termín si budú môcť predĺžiť iba firmy a občania s príjmami zo zahraničia – a to iba o 3 mesiace, tj do konca júna. A o ďalšie 3 mesiace je možné termín na podanie priznania predĺžiť až na základe žiadosti, pričom daňovník musí mať do termínu na podanie priznania aj kladnú odpoveď z daňového úradu. Vďaka úžasne komplikovanej formulácii prechodného ustanovenia nie je celkom jasné, či podľa týchto pravidiel podávame už daňové priznanie za r. 2012 alebo až priznanie za r. 2013. Môj výklad je, že sa to týka už najbližšieho termínu, stopercentne to však jasné nie je.

 

Nezdaniteľná časť ako protihodnota za okresaný II.pilier

 

  • pribudla nová nezdaniteľná časť. Nie však touto “väčšou” novelou zákona o dani z príjmov, ale ešte v lete, prostredníctvom “malej” novely, vsunutej do novely zákona o sociálnom poistení. Ide o kompenzáciu za obmedzenie príspevkov do II. dôchodkového piliera, pričom každý daňovník-fyzická osoba-sporiteľ si môže uplatniť nezdaniteľnú časť za svoje dobrovoľné príspevky do spomínaného II.piliera. Jej výška je maximálne 2% zo základu dane z aktívnych príjmov a zároveň maximálne 2% zo 60-násobku priemernej mzdy spred 2 rokov. Uplatňovať sa bude iba dočasne, po dobu znížených príspevkov do II.piliera (2013-2016). Predpokladám, že Daňové riaditeľstvo vydá v priebehu roka metodický pokyn k jej uplatneniu alebo čosi podobné.


Pribudlo aj niekoľko technickejších zmien, ktoré až tak nezaujímajú širokú verejnosť, skôr verejnosť odbornejšiu. Možno postupne o nich v priebehu roka.

 

PRE ĎALŠIE TIPY O DANIACH, NOVINKÁCH, ZÁKONOCH A FINANCIÁCH NEVÁHAJ A OSTAŇ V KONTAKTE


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This