Mesačný či štvrťročný platiteľ DPH registrovaný v septembri-októbri 2012

Keď zákonodarcovia zmenia z času na čas (resp. častejšie) niektorý z mnohých zákonov, tlakom podnikateľskej verejnosti či z dôvodu komplikovanej formulácie bývajú často donútení vydať ku konkrétnej zmene paragrafu či odseku samostatné metodické usmernenie v rozsahu niekoľkých ďalších strán. Namieste je prirodzená otázka, či by dané usmernenie aj s podrobným vysvetlením a príkladmi nemohlo byť súčasťou textu samotného zákona.

 

Samozrejme, ani zákon ani ďalšie texty nemôžu aj napriek najväčšej snahe pokryť všetky možné situácie z praxe. Paradoxom slovenského podnikateľského života však často býva, že ak si firemní ekonómovia aj utvoria nejaký výklad, konkrétny správca dane, tj pani či pán na daňovom úrade, ktorý posiela výzvy či prijíma dokumenty, má na vec názor opačný.

 

Taký je aj prípad na riešenie z praxe od čitateľov ĽudskouRečou.sk – ide o určenie zdaňovacieho obdobia “mesiac vs. štvrťrok” pre novoregistrovaného platiteľa DPH. Téma nadväzuje na komplikované pravidlá zmeny štvrťročného zdaňovacieho obdobia na mesačné a naopak, týkajúce sa platiteľov DPH.

 

 • Podnikateľ-neplatiteľ DPH využil dobre mienené rady, že ak sa za prípadného platiteľa DPH zaregistruje do konca septembra 2012, bude aspoň 12 mesiacov štvrťročným platiteľom DPH, v prípade obratu nižšieho ako 100 000 EU (za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov) aj viac mesiacov. Čo znamená menej daňových priznaní a súvisiacej administratívy, inak povedané nákladov na účtovníka či daňového poradcu. Žiadosť o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH podal 30. septembra 2012. V žiadosti uviedol, že si želá byť registrovaný ako štvrťročný platiteľ DPH.
 • Daňový úrad mu vydal osvedčenie 10. októbra 2012 a tento dátum je na kartičke uvedený.
 • Otázka znie: je v zmysle “veľkej októbrovej revolúcie” v zákone o DPH, týkajúcej sa zdaňovacieho obdobia, platiteľom mesačným alebo štvrťročným?

 

Riešenie (tj môj výklad, na ktorom sme sa zhodli s viacerými kolegami z branže):

 

 • Nezáleží na tom, aké obdobie zaškrtol podnikateľ v žiadosti o registráciu. Zdaňovacie obdobie sa určí podľa zákona o DPH. Prvá natískajúca sa otázka znie – podľa pôvodného zákona o DPH, účinného do konca septembra 2012 alebo podľa novelizovaných ustanovení, účinných od 1.10.2012?

 

Citácia zo zákona (pôvodného i novelizovaného § 4 ods. 5):

 

Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

 

 • V osvedčení je uvedený deň 10. októbra 2012.
 • Náš podnikateľ sa stáva platiteľom od 10. októbra 2012.
 • 10. októbra 2012 sa naňho začína vzťahovať zákon o DPH, resp. jeho ustanovenia o platiteľoch DPH
 • Zákon v októbrovom znení hovorí, že “zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac“. Platiteľ sa zároveň môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, ale najskôr až po 12 mesiacoch od konca októbra 2012, tj až od 1. novembra 2013, ak zároveň splnil aj obratovú podmienku (obrat nižší ako 100 000 EUR)
 • Teda náš podnikateľ je povinne mesačným platiteľom DPH.

 

Správca dane daného podnikateľa však údajne tvrdí (telefonicky), že zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. To len pre zábavu. Podnikateľ už podal aj písomný dopyt metodikom Daňového riaditeľstva. Ak príde, snáď sa nám podarí ho tu zverejniť.

 

Mimochodom, zišiel by sa upgrade tlačiva pre žiadateľa o registráciu za platiteľa DPH. To súčasné totiž umožňuje zaškrtnúť si zdaňovacie obdobie buď kalendárny mesiac alebo štvrťrok, resp. ho stanovuje v závislosti od obratu. V súčasnosti však dobrovoľný žiadateľ už totiž  na výber nemá a obrat pri povinnej registrácii nehrá rolu.

 

Doplnenie 18.12.2012

 

Stanovisko k tomuto problému zatiaľ k dispozícii nemám. Našlo sa však vyjadrenie DRSR k podobnému problému – rozdiel je len v dátumoch:

 

 • Žiadosť o registráciu za platiteľa DPH podaná v septembri 2012
 • Firma požiadala o štvrťročné “platiteľstvo” DPH
 • Kartička “Osvedčenie o registrácii platiteľa DPH” vydaná v septembri 2012
 • Platiteľom DPH od” (dátum uvedený na kartičke) 10.10.2012

 

Daný žiadateľ o platiteľa DPH mal podobný problém, aký bol rozpitvaný vyššie v článku – podarí sa mu byť štvrťročným platiteľom alebo bude v zmysle nových pravidiel platiteľom mesačným?

 

Z odpovede z DRSR:

 

Pokiaľ bola žiadosť o registráciu doručená správcovi dane pred účinnosťou novely zákona o DPH a osvedčenie o registrácii bolo vydané pred účinnosťou novely – t.j. pred 1.10.2012, potom skutočnosť, že platiteľ má v osvedčení o registrácii určený dátum od ktorého sa stáva platiteľom DPH po účinnosti novely zákona o DPH /po 1.10.2012/ nemá vplyv na zmenu zdaňovacieho obdobia na mesačné zdaňovacie obdobie, pokiaľ si zdaniteľná osoba v žiadosti o registráciu vyznačila štvrťročné zdaňovacie obdobie.

 

Podľa metodikov je teda podstatné, kedy bolo “osvedčenie” VYDANÉ. Dátum, ktorý je uvedený na osvedčení-kartičke, od ktorého sa firma stáva platiteľom DPH, podstatný nie je. Zvláštne – snažíme sa postupovať podľa litery zákona, no v konkrétnych prípadoch postupujú správcovia či metodici podľa niečoho iného. V každom prípade však v uvedenom prípade rozhodli v prospech firmy-žiadateľa – čo je dôvod na radosť: veď bude aspoň rok štvrťročným platiteľom DPH, čo znamená menej povinností a papierovania.

 

Príklad vyššie v článku je síce tiež vyriešený správne, ale iba z dôvodu, že deň vydania osvedčenia a deň, od ktorého je firma platiteľom DPH, sa nachádzajú v rovnakom mesiaci. Podľa všetkého je teda naozaj podstatný dátum vydania osvedčenia a nie dátum uvedený pri texte “Platiteľom dane od“.

 

VIAC TIPOV, INFORMÁCIÍ A SÚVISLOSTÍ OHĽADNE DPH? NEVÁHAJ A OSTAŇ V KONTAKTE

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This