Niektorí štvrťroční platitelia DPH majú svoj (pred?)posledný štvrťrok

Súčasní štvrťroční platitelia DPH, ktorí za posledných 12 mesiacov dosiahli obrat 100 000 a viac, sa musia povinne stať mesačnými platiteľmi DPH. Ide o jednu zo zmien veľkej “antikriminálnej” novely zákona o DPH, účinnej od 1. októbra 2012.

 
Postup, ako na to, Daňové riaditeľstvo už zverejnilo. Podľa všetkého nebude pre zmenu zdaňovacieho obdobia potrebné žiadne tlačivo ani nič podobné. Povinnosťou firmy je odsledovať si obrat a v prípade jeho prekročenia podávať daňové priznania k DPH mesačne.

 

Hľadanie spôsobu, ako “odsledovať obrat” , môže však pri konfrontovaní textu zákona so spomínaným metodickým pokynom spôsobiť mierny zmätok. Aspoň mne sa tak stalo.

 

Najprv § 77, hovoriaci o všeobecných aj nových pravidlách pre zdaňovacie obdobie (prvé 2 odseky):

 

(1) Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac okrem odseku 2.

 

(2) Platiteľ sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur.


A teraz prechodné ustanovenie pre firmy, ktoré sú k 30. septembru 2012 (a teda aj v tejto chvíli) štvrťočnými platiteľmi (§ 89ka):

 

Platiteľ, ktorý mal k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže pokračovať v tomto zdaňovacom období, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť podmienky podľa § 77 ods. 2.

 

Prvotný prirodzený výklad čitateľa:

 

Ak napríklad v priebehu IV. štvrťroka 2012 (tj októbra až decembra 2012) napočíta platiteľ DPH obrat za posledných 12 mesiacov (tj dozadu od októbra, novembra či decembra) vyšší ako 100 000 EUR, IV. štvrťrok je jeho posledným štvrťrokom ako platiteľa DPH a najbližšie podá mesačné daňové priznanie k DPH za január 2012.

 

V zmysle pokynu DRSR je to však v niektorých prípadoch trochu inak.

 

Príklad


Štvrťročný platiteľ DPH podáva 20. októbra 2012 daňové priznanie k DPH za III. štvrťrok 2012 (tj júl až september 2012).  


Nasledujúci štvrťrok je IV. štvrťrok – tj mesiace október až december 2012. Ak v firma v novembri 2012 spočíta obrat za mesiace november 2011 až október 2012 (posledných 12 kalendárnych mesiacov, tj od 1.11.2011 do 31.10.2012), dosiahne číslo 80 000 EUR. Podmienky pre štvrťročné platiteľstvo spĺňa a môže ostať štvrťročným platiteľom.


Firma rovnako spočíta obrat aj decembri 2012 za mesiace december 2011 až november 2012 (od 1.12.2011 do 30.11.2012). Spočítaný obrat je však 105 000 EUR. Keďže je vyšší než nová hranica 100 00 EUR, pre zachovanie statusu štvrťročného platiteľa DPH stále postačuje.

 

V zmysle pokynu DRSR prestala firma plniť “obratovú podmienku” v decembri 2012 – v mesiaci, v ktorom spočítala obrat za december 2011 až november 2012. December 2012 spadá do IV. štvrťroka 2012 a za tento štvrťrok podá firma posledné štvrťročné daňové priznanie. Daňové priznanie k DPH za IV. štvrťrok 2012 je posledným štvrťročným priznaním tejto firmy. 


Ďalšie priznanie podáva už za január 2013, teda mesačne. A tak ďalej – február 2013, marec 2013…

 

V tomto prípade – teda obdobie, za ktoré sa počíta obrat, končí v prvom alebo druhom mesiaci kalendárneho šťvrťroka – je to relatívne jednoduché. Nedorozumenie môže nastať v prípade, ak ide o tretí mesiac daného štvrťroka. Napr. december 2012:

 

Príklad

 

V januári 2013 spočíta naša firma obrat za 1. január 2012 až 31. december 2012. Ak samozrejme nedosiahne 100 000 EUR, ostáva štvrťročným platiteľom. Jej napočítaný obrat za uvedené obdobie je však 120 000 EUR.

 

“Obratovú podmienku” však prestal spĺňať v zmysle pokynu DRSR teda nie v decembri 2012, ako by po prečítaní zákona zdalo, ale až v januári 2013. Posledným šťvrťrokom tejto firmy je teda až I. štvrťrok 2013 (teda nie IV. štvrťrok 2012). Mesačné daňové priznania podá prvýkrát až za apríl 2012.

 

Resumé:

Určujúcim pre “posledný štvrťrok” súčasného štvrťročného platiteľa DPH je teda mesiac nasledujúci po období, za ktoré sa obrat počíta.

 

Ešte 2 dôležité poznámky:

 

 • spomínaný metodický pokyn DRSR sa nevzťahuje len na súčasných štvrťročných platiteľov DPH, ale hovorí aj o postupe v iných situáciách. Napr. o postupe novozaregistrovaných platiteľov DPH v prípade zmeny zdaňovacieho obdobia “mesiac vs. štvrťrok”, resp. naopak. Títo musia sledovať okrem “obratovej podmienky” aj “časovú podmienku”. Dôležité však je, že v prípade prechodu zo štvrťročného zdaňovacieho obdobia na mesačné končí štvrťročné platiteľstvo už v danom mesiaci, v ktorom prestal plniť obe podmienky. Teda neukončí sa celý kalendárny štvrťrok (ako vo vyššieuvedených príkladoch), ale na mesačné platiteľstvo sa prejde už v jeho priebehu.
 • s cieľom správne spočítať obrat je potrebné poznať, ako pojem “obrat” definuje zákon o DPH v § 4 ods. 9

 

Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.

 

No a v prípade tejto témy budem za každý názor či konštruktívny diskusný príspevok ešte vďačnejší, než inokedy:)

 

VIAC O DPH, FINANCIÁCH A PODNIKANÍ? NEVÁHAJ A OSTAŇ V KONTAKTE

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, konzultant, autor a bloger so záľúbou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Prechod na SRO? Automobil v podnikaní? Daňové výdavky? Pracovná cesta?

Stiahni si 5+1 najobľúbenejších článkov, ktoré sú základom pre každého podnikateľa či účtovníka!

Pridaj sa k vyše 7 000 aktívnym PROFÍKOM, ktorí novinky z ĽudskouRečou.sk odoberajú a čítajú

Skvelý krok! Skontroluj si svoju e-mailovú schránku - prvý z mojich tipov Ti dorazí v priebehu pár minút

 • amatér

  Keď si pozrieš tento príklad, zistíš že asi nemáš pravdu pri povinnej zmene štvrťročného na mesačného platiteľa. Týka sa ma to priamo, pretože som štvrťročný a tento limit prekračujem. V podstate som to akože zistil už v októbri. Teraz neviem, či to urobiť podľa príkladu už teraz, alebo nasledujúci štvrťrok. ,, Platiteľ dane sa rozhodol, že od apríla 2014 bude mať zdaňovacie obdobie kalendárny
  štvrťrok, pretože splnil podmienky ustanovené v § 77 ods. 2 zákona o DPH. Platiteľ dane ale
  následne zistil, že od 1. augusta 2013 do 31. júla 2014 dosiahol obrat vo výške 140 000 eur,
  to znamená, že v mesiaci august 2014 prestal plniť podmienky pre štvrťročné zdaňovacie
  obdobie. Keďže platiteľ dane prestal plniť podmienky v zmysle § 77 ods. 2 zákona o DPH,
  skončí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok v mesiaci august 2014.
  Takýto platiteľ dane bude mať už od septembra 2014 zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac.
  To znamená, že platiteľ dane podá dve daňové priznania. Prvé daňové priznanie podá
  v lehote do 25. septembra 2014 za prebiehajúce štvrťročné zdaňovacie obdobie, ktoré mu
  skončí v auguste 2014. Toto daňové priznanie platiteľ dane označí ako štvrťročné, napriek
  tomu, že bude v podstate pozostávať len z dvoch kalendárnych mesiacov tretieho štvrťroka
  2014. Druhé daňové priznanie za mesiac september už platiteľ dane podá v lehote do 25.
  októbra 2014 a v priznaní vyznačí kalendárny mesiac – september 2014.
  Príklad č. 4 – Dobrovoľná zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroka

  • amatér

    Momentálne to chápem tak, že ako existujúci štvrťročný, ešte dokončím tento štvrťrok a od 1.1.2013 musím byť mesačný. Pri prekročení limitu po tomto termíne sa podľa uvedeného príkladu nečaká na koniec štvrťroka.

   • Peter Furmaník

    odpoveď v Tvojom prvom príspevku. hm?

  • Peter Furmaník

   Vďaka za komentár, najmä k tejto zbytočne zložitej téme. Príklad č. 4, ktorý cituješ, je z časti 1. „Noví platitelia dane“ – registrovaní pre účely zákona o DPH po 
   1.10.2012″. Teba a Tvojej situácie sa táto časť ani príklady v nej teda netýkajú.
   Tvojej situácie – tj platiteľa DPH registrovaného dávno pred 1.10.2012 – sa týka časť 
   3. „Starí platitelia dane“ – registrovaní pre účely zákona o DPH pred 1.10.2012, ktorí majú k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok (Prechodné ustanovenie § 85ka). 
   A rovnako o tomto type zmeny zdaňovacieho obdobia je aj tento článok. Pre presný postup však potrebuješ, resp. potrebujeme zistiť presne za ktoré mesiace si prekročil obrat. A až na základe toho vieme stanoviť, či bude Tvojím posledným šťvrťrokom tento, tj IV. štvrťrok 2012.

   • amatér

    Vďaka za usmernenie, poplietol som príklady nových so starými. Už som to prečítal dôkladnejšie a je to v podstate jasné. U mňa konkrétne bude prechod na mesačné platby v januári 2013, pretože obratovú podmienku som prekračoval už k 30. septembru 2012. Na mňa je v podstate šitý Príklad č.9

    • Peter Furmaník

     Presne tak, tentoraz si sa našiel v správnej časti :)

 • Kysucanka

  už za 9 mesiacov r. 2012  (za 1.-9. mesiac) mám obrat viac, ako 200 000 €. Dosiaľ bol klient štvrťročným platiteľom DPH. Dobre chápem, že za 10. mesiac 2012 už podám mesačné DPH-čkové DP?

  • Peter Furmaník

   Nie. Prvé mesačné priznanie podáte až za január 2013. Skúste si pozrieť príklad č. 9 v metodickom príspevkom, resp. diskusné príspevky od “amatéra”.

   • Kysucanka

     Vďaka, Petrík, idem si to bližšie pozrieť.  Pozrela som si len zmenu zákona v “Úplných zneniach”…Hm…potrebovala by som sa poradiť o odpise pohľadávok v JÚ. Ako by to bolo najlepšie? A prosím – nevykaj mi, aj keď som “PRD”:-) – čiže – “pracujúca dôchodkyňa”:-)

    • Peter Furmaník

     odpis pohľadávok v JÚ – to je nadlhšie. Okolo konca roka možno na túto tému niečo aj napíšem:)

     • Kysucanka

      podľa usmernenia jasné…myslím zmena zd. obdobia. A tie pohľadávky mi pijú krv. Iba krátko: súd uznal, išlo exekútorovi, ten zistil, že nieto nehnuteľností, ani mot.vozidiel, že sú vydané iné exekúcie ešte predtým – toto oznámil. Myslím, že ak by som ich chcela odpísať s tým, aby nezvyšovali ZD, musel by byť ďalší súd, ktorý by zastavil exekučné konanie pre nedostatok majetku…
         Prepáč, že som to napísala sem do tejto témy…

     • Peter Furmaník

      síce z dôvodu prílišnej stručnosti nerozumiem, čo bol teda výsledok súdu, ale všeobecne platí, že pohľadávku možno daňovo odpísať, ak: “súd
      zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil
      konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že
      majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej
      podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na
      úhradu pohľadávok proti podstate..” atď § 19 ods. 2 písm h bod 1 zákona o dani z príjmov. Hm?:)

     • Kysucanka

       Petrík,
      – súd uznal, že pohľadávky sú opodstatnené
      – rozsudok bol odovzdaný exekútorovi na vymáhanie
      – exekútor vymáhal, ale zistil, že dlžníci nemajú nehnuteľnosti, ani motorové vozidlá, či   iný speňažiteľný majetok, toto podnikateľovi oznámil
      – konkurz neviem, či bol

      * celý problém vidím v tom, že je to jednoduché účtovníctvo, kde sa nedali tvoriť ani opravné položky a čo zákon o DZP § 19 čítam spredu aj zozadu:-), stále mi vychádza, že sa v tom jednoduchom účtovníctve nedajú daňovo odpísať…

      – § 19, písmeno h sa odvoláva na §17, ods.1, ale písmeno b a c. Nie na písmeno a, čo je  účtovanie v JÚ…
       Je toho veľmi veľa €, DPH bolo odvedené a ešte zdanenie DZP je ozaj nespravodlivé…
      Si zlatý, keď si sa k tomu vrátil:-)♥

     • Peter Furmaník

      ups, ponáhľal som sa s s pochpopením otázky aj s odpoveďou a je to aj vidno:) citácia, ktorú som uviedol, sa naozaj vzťahuje len na podvojné účtovníctvo. Prepáč. Skúsim sa na to pozrieť, zatiaľ to vyzerá, že sa na danú situáciu vzťahuje § 17 ods. 12 písm. b) :

       “Základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva … sa … zvýši pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie o sumu vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo pri pohľadávke nadobudnutej postúpením vo výške jej obstarávacej ceny okrem pohľadávok uvedenýchv § 19 ods. 2 písm h prvom až piatom bode”

      Opäť sa dostávame k § 19 – teda bod 5 “súd výkon rozhodnutia zastaví…” atď

      Teda jednou z možných interpretácií je, že v Tvojom prípade sa základ dane nezvýši. Hm?

      Prípadne z toho urobíme tému.

     • Kysucanka

      . ..ale tá 5 ide k písmenu h a zas sme pri podvojnom, či nie?

     • Peter Furmaník

      podľa mňa nie. § 17 ods. 12 hovorí o úprave základe dane pri odpise pohľadávky SZČO (JÚ, paušálne výdavky, daňová evidencia) a v bode b) hovorí, že ho treba zvýšiť okremm bodov uvedených v § 19 ods. 2 písm h) bod 1 až 5.
      Tj len odkazuje na tie body, no vzťahujú sa na tento odsek – tj aj pre SZČO s jednoduchým účtovníctvom

 • Bilicka Jana

  firma je registrovaná za platcu DPH od 28.09.2012, je štvrťročný platca DPH, od januára 2013 prechádza na mesačného platcu DPH /z dôvodu registrácie menej ako 12 mesiacov/, je to tak správne?

  • Peter Furmaník

   Podľa mňa nie. Štvrťročný platiteľ DPH, registrovaný ešte pred 1.10.2012, nesleduje počet mesiacov registrácie (teda časovú podmienku), ale iba obrat (obratovú podmienku). Ak jeho obrat za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov je vyšší než 100 000 EUR, obratovú podmienku prestane plniť v mesiaci nasledujúcom. A štvrťrok, v ktorom sa tento mesiac, nachádza, je posledným štvrťročným zdaňovacím obdobím. Toto ukončí a od nasledujúceho mesiaca už podáva mesačné daňové priznanie. 
   Prípadne pošlite aj presnejšie údaje:)