Registrácia pre DPH: zaregistrujte sa do 1. októbra 2012 a bude sa vám ľahšie žiť

V rámci boja proti daňovej kriminalite, ktorý obsahuje rad tvrdých, niekedy komplikujúcich a inokedy až absurdne hlúpych opatrení, plánuje súčasná vláda zmeniť podmienky pre registráciu firiem za platiteľov DPH. Zmena bude smerom k horšiemu, teda registrácia ako aj život platiteľov DPH sa skomplikujú. Ako?

 

Zmeny sú už rozpísané v novele zákona o DPH s plánovanou účinnosťou od 1. októbra 2012:

 

  • novozaregistrovaní platitelia DPH sa stanú povinne mesačnými platiteľmi DPH. Teda nebudú už mať možnosť voľby (aspoň v prvom roku registrácie) medzi kvartálnym a mesačným platiteľom. To znamená mesačné zasielanie daňových priznaní pre DPH a mesačné platenie DPH, čiže viac práce a častejší odliv peňazí. Možná výhoda spočíva v prípadnom v skoršom vrátení nadmerného odpočtu od štátu v niektorých prípadoch.
  • štvrťročným platiteľom DPH bude môcť ostať platiteľ s ročným obratom do 100 000 EUR. Teda nie 332 000 EUR ako v súčasnosti. Pribudne teda viac mesačných platiteľov s povinnosťami v predchádzajúcom bode.
  • novozaregistrovaní platitelia DPH musia byť povinne mesačnými platiteľmi DPH 12 mesiacov. Po ich skončení sa bude skúmať ich obrat – teda či môžu prejsť na štvrťročných platiteľov alebo nie.
  • súčasní štvrťroční platitelia DPH (teda firmy, ktoré už platiteľmi DPH sú), ktorí v určitom mesiaci nedosiahnu za 12 predchádzajúcich mesiacov obrat nižší než 100 000 EUR, sa od konca nasledujúceho štvrťroka stávajú automaticky mesačnými platiteľmi DPH

 

Ak sa niekto zo súčasných podnikateľov chce stať platiteľom DPH a 12-mesačný obrat nepresahuje 100 000 EUR, určite si zjednoduší život, ak sa zaregistruje do konca septembra 2012. V rámci žiadosti o registráciu je samozrejme potrebné zdokladovať, že firma vykonáva ekonomickú činnosť (faktúrami, zmluvami, objednávkami apod.).

 

Uvedené podmienky sa týkajú plnohodnotných platiteľov DPH. Teda netýkajú sa “čiastočných platiteľov DPH”, tzv. osôb registrovaných pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH.

 

O rozsiahlych pripravovaných zmenách v daňovo-odvodovom zaťažení, súvislostiach a boji proti daňovým podvodom čítajte viac tu.

 

Legislatívny proces bol akýsi bleskový, zákon bol schválený a okrem iného prináša aj zmeny v oblasti vystavovania faktúr.

 

Pre ďalšie témy ohľadne DPH a podnikania ostaňme samozrejme v kontakte.

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This