“DPH vám nikto nevráti” alebo niekoľko mýtov o DPH

Podnikatelia kladú v súvislosti so svojím postavením platiteľa DPH v praxi často rovnaké otázky – napríklad: “Kedy nám vrátia DPH?” “Oplatí sa mi to kúpiť, vrátia mi z toho DPH?” “Nevadí, že to toľko stojí, DPH nám vrátia.” “Oplatí sa mi stať platiteľom DPH, veď mi DPH vrátia, že?”

 

Podľa mňa sa na to dá odpovedať len jedno: DPH vám nevrátia.

 

Je to len môj pohľad na celú vec. No myslím si, že pri pojmoch “odpočítanie DPH” či “nadmerný odpočet DPH” ide o čosi úplne iné. A stať sa “plnohodnotným platiteľom DPH” je v takmer všetkých prípadoch vždy nevýhodnejšie, ako stav, keď sa “dépéháčkou” vôbec nezaoberáte. Prečo teda?

 

 • keď sa stanete platiteľom DPH, vašou prvoradou povinnosťou bude všetky (resp. takmer všetky) tovary a služby, ktoré predávate v SR, predávať a fakturovať s DPH. Na celé postavenie platiteľa DPH teda predovšetkým doplatíte, tj skôr stratíte než získate. Osobne si myslím, že kým to nie je z nejakého dôvodu nutné, “platiteľstvu DPH” sa treba vyhnúť, kým sa dá. Občas sa to samozrejme oplatí – napr. pri vysokých jednorazových nákupoch majetku, no skôr či neskôr budete musieť napokon štátu platiť. Nehovoriac už o novej agende navyše a prípadných rizikách ohľadne sankcií za zle vystavené faktúry, zle uplatnený režim DPH či chybu v daňovom priznaní k DPH či záznamoch. A sadistickej novinke roka zvanej “kontrolný výkaz” už vôbec nie.
 • právo na odpočítanie DPH zo vstupov – teda z nakúpených tovarov a služieb, použtých na biznis – máte iba v prípade, ak vykonávate podnikateľskú činnosť, pri ktorej fakturujete DPH. A to jedine z tovarov a služieb, ktoré viete preukázať, že ste použili na tie “svoje” – na výstupe zdaňované – činnosti. Nikto si nemôže odpočítať DPH “len tak”, bez dôvodu a účelu a nikomu ju len tak nevrátia.
 • ak vaším ideálom nie je Vareha či iný podobný “vtáčik”, dlhodobo by ste mali dosahovať vyššiu DPH z vašej fakturácie oproti sume DPH z vašich nákupov. Teda zarábať, dosahovať zisk, tj kladný rozdiel medzi výnosmi a príjmami. Inak – sedliackym rozumom povedané – neprežijete.
 • o DPH, ktorú si odpočítate z nákupov, sa dá ťažko povedať, že vám ju “vrátia”. Len si o ňu znížite DPH, ktorú štátu zaplatíte. V konečnom dôsledku túto DPH niekomu zaplatíte – keby ste si ju neodpočítali, zaplatíte ju celú štátu. Keď si ju odpočítate, zaplatili ste ju dodávateľovi, ktorý ju tiež zaplatí štátu.
 • častý tlak firiem na svojich dodávateľov, aby sa stali platiteľmi DPH, inak od nich nebudú odoberať, je z tohto pohľadu slušná absurdita. Ešte raz: DPH z vašej produkcie niekomu zaplatiť jednoducho musíte. Či už je to štát alebo vaši dodávatelia – ide vždy len o tú istú sumu. Príklad: Firma A platiteľ DPH nakúpila od firmy B neplatiteľa DPH za 100 EUR. V danom mesiaci zároveň štátu na výstupnej DPH zaplatila 1 000 EUR. Ak by sa však dodávateľ B stal platiteľom DPH a túto dodávku by fakturoval s DPH, stála by 100 + 20 EUR. Odberateľ A by týchto 20 EUR musel najprv dodávateľovi zaplatiť a o túto sumu si rovnako zníži svoju výstupnú DPH, tj 1 000 – 20 = 980 EUR. V konečnom dôsledku však “pustil z vrecka” 20 + 980, teda opäť len 1 000 EUR. Myslieť si, že odoberať produkty od platiteľov DPH je výhodnejšie v porovnaní s biznisom s neplatiteľmi, je omyl. Existujú samozrejme aj výnimky – napr. prefakturácia dodávky od neplatiteľa DPH platiteľom DPH, ku ktorej tento musí “prihodiť” svoju DPH – ale je ich menej, než sa zdá. Ak ste práve ten nešťastný odberateľ, ktorého odberatelia či prostredie núti pridať k svojim cenám DPH, síce im to vo väčšine prípadov nevysvelíte, ale aspoň to skúste.
 • ak za dané obdobie (mesiac alebo štvrťrok) vyfakturujete vyššiu DPH než DPH, ktorú ste zaplatili svojim dodávateľom, musíte tento kladný rozdiel odviesť štátu (vlastná daňová povinnosť). Ak je však tento rozdiel záporný – viac ste teda nakúpili než vyfakturovali – de facto ho od štátu žiadate – pre jednoznačnosť ide o “nadmerný odpočet”, nie “preplatok” či “vrátenie”, ako sa to často v praxi nazýva. “Vrátenie” je však čosi iné – čítaj nižšie.
 • postup vrátenia nadmerného odpočtu je trošičku zložitejší, než si možno želáte. DÚ vám nadmerný odpočet vráti do 30 dní od podania daňového priznania iba v prípadoch, že spĺňate niekoľko podmienok – napr. ste mesačným platiteľom, nemáte voči štátu dlhy a pod. Všetci ostatní si však musia počkať až na to nasledujúce daňové priznanie – teda na nasledujúci mesiac či štvrťok. V tomto daňovom priznaní si nadmerný odpočet odpočítajú od DPH, ktorú musia štátu zaplatiť (vlastnej daňovej povinnosti) – štát vám teda nič nevráti, iba si o starší nadmerný odpočet znížite vašu aktuálnu daňovú povinnosť. Ak však tento starší nadmerný odpočet nie je od čoho odpočítať – počkáte ďalších 30 dní a vtedy žiadaná suma na účet skutočne príde. Vrátenie nadmerného odpočtu sa tak – v prípade štvrťročných platiteľov DPH – môže predĺžiť až na 4 mesiace.
 • ak svoje vstupy nakupujete z krajín EÚ, tak vo väčšine prípadov DPH svojmu dodávateľovi neplatíte a nemáte si teda ani čo odpočítať – ide o mechanizmus samozdanenia pri nadobudnutí tovaru z EÚ, keď si DPH z toho nákupu sami vypočítate a následne si ju aj odpočítate. Jednoducho povedané: nakupujete bez DPH a predávate so slovenskou DPH. Pri takomto druhu biznisu sa postavenie platiteľa DPH teda veľmi neoplatí.
 • DPH, ktorú ste zaplatili pri nákupe priamo v inej krajine – teda nie pri “nadobudnutí tovaru” či “prijatí služby” – vrátiť možné je. Proces je však ešte komplikovanejší než pri nadmernom odpočte v rámci SR – požadovaná DPH musí mať aspoň minimálny objem, žiada sa často za dlhšie obdobie (napr. za rok) a proces zinkasovania požadovanej sumy sa môže predĺžiť aj na 8 mesiacov. V konečnom dôsledku sa preto oplatí najmä väčších firmám s častými a objemnými nákupmi v zahraničí.
 • pozor na absurditu ohľadne zdaňovania pridanej hodnoty – ako platiteľ DPH touto daňou nezdaňujete svoj reálne zinkasovaný príjem, ale svoju vyfakturovanú či inak vykázanú pridanú hodnotu. Tj DPH vyčísľujete z hodnoty dodaných tovarov a služieb, no štátu ju platíte v peniazeoch. V praxi sa často stáva, že odvediete DPH z faktúr, ktoré Vám dodávateľ neuhradil (štát to nezaujíma) prípadne z iných typov zdaniteľných obchodov (použitie majetku na súkromné účely či napr. DPH z krádeže).
 • keď už sa platiteľom DPH stať, tak predovšetkým v prípade obchodu a výroby – tj ak vyrábate výrobky z materiálu, ktorý ste predtým kdesi nakúpili (tj najmä od platiteľov DPH) či predávate tovar, ktorý ste predtým kdesi nakúpili (od platiteľov DPH). Ak poskytujete služby, nemá pre vás veľký význam stať sa platiteľom DPH. Jedinou komplikáciou pre poskytovanie služieb do EÚ však je povinná registrácia za čiastočného platiteľa DPH – teda za “osobu registrovanú podľa § 7a zákona o DPH”.
 • no a jeden z “top” ministerských výrokov posledných dní: “ak ste platiteľom DPH, máte výhody, všetko máte o 20 percent lacnejšie”.  Nou koment.

Kedy je postavenie platiteľa DPH vyslovene výhodné?

 

Pre úplnosť svoj výpočet viac-menej dôvodov, prečo sa platiteľom DPH nestať , dopĺňam na základe podnetu od čitateľa o situáciu, na ktorú som tak trochu pozabudol. Áno, byť platiteľom DPH je vyslovene výhodné pre firmy, ktoré v SR nakupujú svoje vstupy, no svoje produkty dodávajú do iných krajín bez DPH. V takomto prípade zdaňuje tovar alebo službu odberateľ (ide napr. o dodanie tovaru do EÚ s oslobodením od DPH alebo dodanie služby s miestom dodania v zahraničí), resp. sa nezdaňuje vôbec (vývoz tovaru do krajín mimo EÚ), no z nákupov v SR si DPH môže odpočítať. Legálne tak dostáva späť DPH ako “čistý biznis”, čo ho v porovnaní s ostatnými firmami (platiteľmi i neplatiteľmi DPH) tak trochu zvýhodňuje.

Kam ďalej?

 

lr-bannerTí, ktorí si ešte v minulom roku objednali pilotnú príručku, resp. rozšírenie tohto blogu – e-book “Ako na daňové priznanie k DPH – ľudskou rečou”, dostali pred pár týždňami už hneď dve nové, aktualizované verzie e-booku pre nový rok 2014. E-book som však pre nový rok nielen aktualizoval, ale aj rozšíril takmer na dvojnásobok. Pribudol rešerš pravidiel pre kontrolný výkaz, podrobný príklad pre pomerné odpočítanie DPH a koeficient a okrem toho aj stručné vysvetlenie niekoľkých “zaujímavých” režimov DPH: trojstranný obchod, nadobudnutie a predaj nového dopravného prostriedku z a do EÚ či čo má stravovanie zamestnancov spoločné s DPH. Od januára zasielam každému novému záujemcovi túto novú verziu. Z dôvodu jednoduchosti už jednou z “pribalených” bonusov nebude budúca aktualizácia, ale iný darček – členstvo v mnou viackrát odporúčanej SuperFaktúre s doživotnou 10% zľavou.

A teraz darček: 5 + 1 tipov, vďaka ktorým zvládneš daňové priznanie k DPH ako profík ZDARMA

Áno, chcem tipy ZDARMA!

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This