Register účtovných závierok až v roku 2014?

Povinnosť ukladať účtovnú závierky do novovzniknutého, resp. vznikajúceho registra účtovných závierok sa podľa všetkého posunie o rok neskôr. Prvýkrát sa teda účtovná závierka uloží za obdobie kalendárneho roka 2013 (resp. hospodárskeho roka končiaceho po 31.12.2013) – tj až niekedy v r. 2014 a neskôr.

 

Výraz “podľa všetkého” vyplýva zo slušne chaotického zobrazenia v jednotlivých novelách zákona o účtovníctve. Komu nestačí úvodná informácia v článku, môže hľadať so mnou:

 

  • register účtovných závierok a povinnosť ukladať doň účtovné závierky (namiesto súčasného ukladania do zbierky listín Obchodného registra) sú v zákone o účtovníctve zakomponované v nových § 23 až § 23c. Tieto nové ustanovenia boli zavedené novelou zákona o účtovníctve zákonom číslo 547/2011 Z.z. a majú účinnosť až od 31.12.2012 – v tejto chvíli teda ešte neplatia. O tom, za ktorý rok sú firmy-účtovné jednotky prvýkrát povinné podať účtovnú závierku do registra účtovných závierok, hovorí prechodné ustanovenie v § 39i bode 3) – má ísť teda prvýkrát o obdobie, končiace 31. decembra 2012 a neskôr. Inak povedané – do registra účtovných závierok sme mali uzávierky pôvodne podávať najskôr za rok 2012 a to v r. 2013 a neskôr.
  • novela zákona o správe daní, ktorú koncom septembra schválila vláda, mení v článku II spomínaný dátum z prechodného § 39i ods. 3) na 31. december 2013. Najskôr bude teda účtovnú závierku potrebné odovzdať do registra účtovných závierok za ukončený rok 2013, resp. hospodársky rok končiaci po 31. decembri 2013. Tj až po jeho skončení a účtovnom uzavretí – v r. 2014 a neskôr.
  • spomínaná novela zákona o správe daní nemení len nosný zákon o účtovníctve, ale aj novelu, ktorá ho novelizuje a teda aj zmeny, ktoré v tejto chvíli ešte neplatia. Reč je znova o zákone 547/2011 Z.z., spomínanom o 2 body vyššie a jeho – dnes ešte neplatných – ustanoveniach v § 23 až 23 c. A tá register účtovných závierok upravuje v niekoľkých ďalších zákonoch. Napr. ministerstvo financií sprístupní dokumenty uložené v neverejnej časti až od r. 2014, rovnako vstúpia do platnosti ustanovenia týkajúceho sa vznikajúceho registra v Obchodnom zákonníku, zákone o obchodnom registri a ďalších zákonoch  až od januára 2014.

 

Zmena termínu, ktorú tu opisujem, ešte v tejto chvíli nie je platná, keďže zatiaľ ju neschválil parlament.

 

Register účtovných závierok má teda – pôvodne od r. 2013, po novom o rok neskôr – nahradiť povinné ukladanie účtovných závierok a iných listín účtovnými jednotkami do zbierky listín Obchodného registra. Register bude mať verejnú i neverejnú časť, pričom v tej verejnej povinne uložia závierky okrem iných aj obchodné spoločnosti, neverejná sa bude týkať napr. SZČO. V prípade, ak sa nebude novelizovať termín povinnej elektronickej komunikácie s daňovým úradom pre platiteľov DPH (1. január 2013), platitelia DPH budú do registra zasielať listiny povinne elektronicky.
Register sa samozrejme posunul na rok 2014. Pre viac tipov o účtovníctve, financiách a podnikaní neváhaj a ostaň v kontakte

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This