Odvody živnostníka ostávajú naďalej daňovým výdavkom

SZČO si okrem iných daňovo uznaných výdavkov mohol doteraz vždy uplatniť aj odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktoré v danom roku reálne zaplatil. Jednu zo zmien ešte z roka 2013 (tj nový spôsob výpočtu odvodov) si však mnohí podnikatelia v praxi často vysvetľujú tak, že odvody už od r. 2013 nie sú daňovo uznateľným výdavkom.

 

V skutočnosti nie sú uznateľnými len pri výpočte vymeriavacieho základu pre odvody. Teda nie pri výpočte základu dane z príjmov. Čo sú – vďakabohu – predsa len dve principiálne rozdielne oblasti.

 

Základ dane SZČO (teda fyzickej osoby, nie obchodnej spoločnosti) vypočíta takto:

 

Základ dane z príjmov SZCO = daňové príjmy (zinkasované v príslušnom roku) mínus daňové výdavky vrátane odvodov (uhradené v príslušnom roku)

 

Zo základu dane sa v ďalšom kroku vypočíta vymeriavací základ pre odvody. A to takto:

 

Mesačný vymeriavací základ pre odvody = ( základ dane z príjmov + zaplatené odvody ) / koeficient 1,486 

 

Teda na účely výpočtu odvodov sa naozaj samotné odvody nepovažujú za daňový výdavok – veď k základu dane sa pripočítajú. No na účely dane z príjmov ostávajú naďalej plnohodnotným daňovým výdavkom bezo zmeny.

 

Zaplatené odvody si teda môže v daňových výdavkoch uplatniť SZČO, ktorý vedie:

 

  • jednoduché účtovníctvo s reálnymi výdavkami
  • daňovú evidenciu s reálnymi výdavkami
  • paušálne výdavky – z príjmov je možné si odpočítať 60% a naďalej aj zaplatené odvody.

 

Rozdiel medzi jednotlivými formami evidencie príjmov a výdavkov som opísal tu.

 

Odvody podľa vyššieuvedeného vzorca si samozrejme nemusia vypočítať všetci. Z niektorých príjmov a v niektorých situáciách sa odvody neplatia.

 

PRE ĎALŠIE TIPY O DAŇOVÝCH NÁKLADOCH, ÚČTOVNÍCTVE, PODNIKANÍ ČI FINANCIÁCH OSTAŇ V KONTAKTE

 


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This