eDane: ako vybaviť viac firiem na jedno konto

Ako premigrovať zo systému EZU do staronového eTax/eDane, ako ho nastaviť a správne zasielať podania, už mnohí vieme. Prostredníctvom jedného konta je však možné zasielať dokumenty za viac firiem. V článku uvádzam postup, ako na to.

 

Konto pre elektronickú komunikáciu s DRSR – pre systém EZU z r. 2012 aj pre staronové systémy eTax a eDane – sa vybavuje na fyzickú osobu, teda fyzického človeka s menom a priezviskom. Či už je to firemný účtovník, ekonóm, interný zamestnanec či externý dodávateľ, samotný štatutár spoločnosti či sám živnostník, príp. jeho príbuzní – vždy ide o konkrétnu osobu.

 

Teda v praxi môžu nastať 3 prípady:

 

  • daný užívateľ má ID a heslo ešte zo starého systém eTax, príp. eDane
  • užívateľ obdržal ID a heslo ako používateľ systému EZU
  • užívateľ sa zaregistroval po 3.12.2012 a jeho nový používateľom (opäť raz) aplikácie eDane

 

A tento konkrétny človek prostredníctvom svojho konta na eTaxe môže zasielať podania v podstate za neobmedzený počet firiem. Stačí, ak si daná spoločnosť vybaví elektronickú komunikáciu a svoje DIČ v systéme spáruje s kontom a ID prideleným danej fyzickej osobe.

 

Teda postup:

 

  • v prvom kroku je potrebné vybaviť elektronickú komunikáciu na seba ako fyzickú osobu (ak ju teda daný užívateľ ešte nemá). A to prostredníctvom voľby “Registrácia” ( vpravo hore na modrom pozadí na DRSR.SK) a osobnej návštevy na daňovom úrade.
  • v druhom kroku – ak chce teda reálne zasielať dokumenty a priznania za konkrétnu firmu – sa musí štatutár každej jednej firmy dostaviť na miestne príslušnú pobočku daňového úradu. Donesie so sebou 3 dokumenty:

 

  1. Dohodu o elektronickej komunikácii” , ktorú za svoju firmu na mieste vypíše (“Drsr.sk” – “Elektronická komunikácia” – “Podmienky využívania AES”)
  2. “Registračný formulár používateľa”, teda potvrdenie o pridelenom ID danému užívateľovi, ktorý bude dokumenty zasielať (tento formulár je možné vytlačiť z eTaxu cez voľbu “Prihlásenie” na DRSR.SK). Ten sa v tomto kroku už dostaviť nemusí – jeho konto potvrdzuje práve tento formulár. Cestu štatutára na daňový úrad je možné ušetriť aj zaslaním pred notárom podpísanej “Dohody”
  3. niektorí pracovníci niektorých daňových úradov vyžadujú aj splnomocnenie, prostredníctvom ktorého podnikateľ splnomocňuje účtovníka na zastupovanie formou elektronickej komunikácie s FRSR (resp. na využívanie autorizovaných elektronických služieb)

 

  • pracovník na Daňovom úrade spáruje danú firmu s “eTax/eDane” kontom daného užívateľa-fyzickej osoby
  • úspešné spárovanie je ideálne overiť si priamo na online eTaxe – teda či sa daná firma nachádza v “Zozname subjektov”. Ako ďalšie potvrdenie príde hneď po spárovaní užívateľovi potvrdzovací email, že k jeho kontu bola pridaná nová firma.

 

O tom, že o vybavenie e-komunikácie stopercentne nepotvrdzujú obe spomenuté potvrdenia, svedčí aj môj nedávny príklad z praxe. Daná firma jednoznačne “žiari” ako aktívna v eTaxe aj emaili, aplikácia eDane však pri zasielaní priznania vyhadzuje že “užívateľ s ID XXXXXXX nemá oprávnenie zasielať dokumenty za DIČ XXXXXXXXXX”. Problém sa nepodarilo vyriešiť ani po telefonáte s technickou podporou, ktorá odporučila zaslať chybové hlásenie emailom. Ten však – samozrejme – do termínu na podanie súhrnného výkazu (tj dnes) neprišiel.

 

Zhodou okolností mala rovnaká firma problémy už pri samotnom párovaní. Keď sa konateľ dostavil s oboma platnými dokumentmi na miestny daňový úrad, pracovníčka nevybavila nič – údajne mu chýbalo akési “splnomocnenie”, čo bol samozrejme nezmysel. Po dvojtýždňovom telefonovaní sa samozrejme potvrdila naša verzia, že je všetko v poriadku, no konateľ musel predsa len obetovať ešte jednu cestu. O tom, že ani pracovníčky daňových úradov nevedia, čo majú vlastne robiť, svedčia aj podobný email, ktorý som dostal.
V podstate preto vznikol tento článok :)

 


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This