Hranica príjmu za r. 2012 pre vznik sociálneho poistenia SZČO – ako ju vypočítať a ako pracovať so zákonmi

V dobe, keď údajne najlepší slovenský odborník na odvody zverejňuje chyby a diery v odvodových zákonov takmer na dennej báze, za čo minimálne od ich autorov nežne vďaku, ale prípadné trestné oznámenie, nie je ničím výnimočným, keď o základných údajoch a princípoch polemizujeme všetci. Jedným z dôvodom vzniku tohto blogu bol okrem iného aj fakt, že správnym a jednoznačným výkladom ustanovení slovenským podnikateľských zákonov si na stopercent nemôže byť istý ani dlhoročný odborník s niekoľkými licenciami. Ostáva len hľadať, diskutovať a spolupracovať – napr. v článkoch napísaných osobnou, blogovou a pátravou formou, v komentároch, diskusiách či emailoch.

 

Pred pár mesiacmi som inšpirovaný pomerne jednoduchou a naivne správnou otázkou konkrétneho umelca na voľnej nohe napísal článok, v ktorom som rozobral jednotlivé situácie, kedy vzniká sociálne poistenie. Teda kedy povinné poistenie (teda povinnosť platiť odvody) vzniká zamestnancovi, dohodárovi, dobrovoľnému platiteľovi a najmä SZČO. Pre úplnosť som v článku uviedol konkrétnu hranicu príjmu za r. 2012, od prekročenia ktorej vzniká povinné poistenie v Sociálnej poisťovni pre SZČO v júli, resp. októbri 2013. To, že ju mnohí zobrali ako odporúčanie, bol neželaný vedľajší efekt – prioritným cieľom článku bolo stručne vysvetliť pravidlá pre vznik sociálneho poistenia.

 

Ide o sumu 4 716 EUR.

 

Určil som ju postupujúc podľa jednotlivých ustanovení zákona o sociálnom poistení a okrem iného mi ju potvrdil aj vysokopostavený pán zo samotnej Sociálnej poisťovne. Napriek tomu som obdržal email od kolegov, ktorí s danou sumou (a teda jej výpočtom) nesúhlasia, pričom ich výklad odobrili pre zmenu iní pracovníci Sociálnej poisťovne :)

 

Táto situácia je teda krásnym príkladom faktu, ako pri maximálnej možnej snahe nedokáže jednotlivec jednoznačne interpretovať ustanovenia zákona, ktorý platí pre všetkých (odborníkov i neprofesionálov), pričom jeho neznalosť neospravedlňuje. V nasledujúcom texte sa pokúsim krok po kroku objasniť svoj postup výpočtu a obhájiť ho. Preto nech ho prosím číta len čitateľ s anjelskou trpezlivosťou, profesionálnou usilovnosťou či podobným fanatizmom, akým (aspoň v tejto dobe) disponujem ja, hoci sa znalosť zákonov týka mnohých – tj aj neodborníkov. Za každý konštruktívny komentár či príspevok k veci vopred ďakujem.

 

 • Povinné sociálne (tj nemocenské a dôchodkové) poistenie pre SZČO vzniká po splnení podmienky, uvedenej v § 21 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Vzniká teda od 1. júla roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti prekročil 12-násobok vymeriavacieho základu definovaného v § 138 ods. 5 toho istého zákona. Toto pravidlo sa ani v jednej minuloročnej novele zákona o sociálnom poistení nezmenilo.

 

 • Ak teda príjem SZČO prekročí túto hranicu, je povinný sa registrovať. Buď od 1. júla 2013 alebo až od 1. októbra 2013, ak využil možnosť odložiť si daňové priznanie. Za daný mesiac je povinný platiť odvody (aspoň v minimálnej výške, resp. výške vypočítanej z jeho základu dane), najneskôr do 8. dňa nasledujúceho mesiaca (teda spätne). Ak jeho príjem túto hranicu neprekročí, tak povinné poistenie nevzniká a SZČO nie je povinný platiť odvody. Samozrejme, môže si ich platiť dobrovoľne – to však už ide o iné pravidlá uvedené na iných miestach zákona a hranicu príjmu je tu irelevantná.

 

 • Hranicu príjmu – ako som uviedol vyššie – určuje § 21 ods. 1 spolu so § 138 ods. 5 zákona o sociálnom poistení.  Ide teda o 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5. A ten hovorí o “50% jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý dva roky predchádza roku, za ktorý sa platí poistné”.

 

 • Krkolomný a obdivuhodný pojem “jedna dvanástina všeobecného vymeriavacieho základu” môžeme pokojne vynechať (tj vykrátiť), keď si uvedomíme, že “všeobecný vymeriavací základ” je 12-násobok priemernej mzdy v SR (§ 11 ods. 1). Jedna dvanástina a dvanásťnásobok teda vypadnú. Ostatne len priemerná mzda v SR.

 

 • Poistné v r. 2013 sa bude platiť za r. 2013. Tomuto roku 2 roky predchádza r. 2011. Priemerná mzda v r. 2011 bola vo výške 786 EUR.

 

 • 50% zo sumy 786 EUR je 393 EUR. Čo je samozrejme v zmysle § 138 ods. 5 zákona o sociálnom poistení aj minimálnym vymeriavacím základom SZČO pre r. 2013, z ktorého sa platia minimálne odvody (33,15 %, tj 130,27 EUR).

 

 • Našu hľadanú hranicu príjmu teda vypočítame ako 12 x 393 EUR. Výsledkom je suma 4 716 EUR. Určite?

 

 • Pri každej zmene zákone je nadmieru dôležité pozrieť a ideálne aj dokonale pochopiť aj prechodné ustanovenia. Tj texty a paragraf, ktorý sa spravidla nachádza na konci samotného textu zákona, hovoriaci o postupe v prechodnom období, tj v období zmeny. Zmien zákona o sociálnom poistení bolo v priebehu posledného polroka viac, preto je dôležité pozrieť sa tam nadmieru.

 

 • A prechodné ustanovenie veru práve o tomto hovorí (pre istotu v úplnom znení):

 

§ 293ci
Vymeriavací základ určený podľa § 138 ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2012 sa použije na účely vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby do 30. júna 2013, najdlhšie do 30. septembra 2013, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2012. Ak je príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou k 1. júlu 2013 nižší ako 12-násobok vymeriavacieho základu určeného podľa § 138 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2013, povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostane zárobkovo činnej osoby zaniká od 1. júla 2013 alebo od 1. októbra 2013, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2012.

 

 • Spomínaný § 138 ods. 5 sa zmenil. Čosi hovoril v znení účinnom do 31. decembra 2012 (išlo najmä o číslo 44,2%), čosi iné hovorí po zmene od 1. januára 2013 (spomínaných 50%).  Preto – úplne samozrejme – celý tento sabotérsky paragraf vyvoláva pochybnosti a možno úplne likviduje aj celý vyššieuvedený postup.

 

 • Povinné sociálne poistenie vzniká v každom roku najskôr 1. júla. Druhý termín je 1. október. A prvá veta tohto prechodného paragrafu hovorí o postupe do 30. júna, resp. 30. októbra 2013 (resp. 30. októbra 2013, ak si daný SZČO predlžil lehotu na podanie daňového priznania) – pre prípadný vznik povinného znenia do týchto dátumov sa daná hranica vypočíta podľa starého znenia, tj podľa znenia účinného do 31. decembra 2012, tj znenia, keď do výpočtu vstupuje 44,2% z priemernej mzdy, a nie 50%. Ide o prípady, keď si SZČO obnovila živnosť najneskôr do konca júna (resp. októbra 2013) a povinné poistenie sa jej obnovuje automaticky.

 

 • Teda pre vznik poistenia od 1. júla 2013 (resp. 1. októbra 2013) sa nepostupuje podľa starého znenia, ale znenia nového. Teda:

 

50% z priemernej mzdy za r. 2011 krát  12 = 4 716 EUR.

 

 • Síce trochu z opačného pohľadu, ale správnosť môjho postupu potvrdzuje aj druhá veta z citovaného § 293ci. Hovorí o situácii, kedy v júli, resp. októbri povinné poistenie zaniká – tj kedy sa SZČO musí povinne odhlásiť a prestať platiť povinné odvody. A to vtedy, ak jeho príjem za r. 2012 je nižší, než hranica vypočítaná podľa nových ustanovení – teda je nižší ako 4 716 EUR.

 

Potvrdenie správnosti výpočtu tejto sumy obsahuje aj tento dokument z webu Sociálnej poisťovne – zobrazí sa po nakopírovaní tohto linku do prehliadača www.socpoist.sk/ext_dok-poistne-text-k-tabulke-platenia-poistneho-od-1–1–2013—upravene/54306c

 

Čitateľovi, ktorý sa dočítal až sem, ďakujem za trpezlivosť a určite aj za konštruktívnu diskusiu:)

 

PRE ĎALŠIE TIPY O ZÁKONOCH, ŽIVNOSTNÍKOCH A PODNIKOVÝCH FINANCIÁCH NEVÁHAJ A OSTAŇ V KONTAKTE

 


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This