Povinné základné imanie eseročky štátu zložiť netreba. Od októbra 2013 možno áno.

Až z troch nezávislých zdrojov ( :) ) ku mne v posledných týždňoch doputovala informácia, že od začiatku r. 2013 povinné základné imanie pri založení eseročky (minimálne 5 000 EUR) nestačí vlastniť, resp. preukázať, ale eseročka  musí túto sumu zložiť na účet štátu. Fyzicky odoslať, zaviazať, niečo ako zábezpeka.

 

Skutočnosť je taká, že žiadna takáto zmena od januára 2013 nenastala. Novozaložená eseročka ani iná obchodná spoločnosť nie je povinná fyzicky presunúť svoje zapísané základné imanie nikomu – teda ani štátu. Pred podaním návrhu na zápis novej spoločnosti do obchodného registra aj naďalej postačí priložiť vyhlásenie o splatení vkladu, pričom podľa pravidiel Obchodného zákonníka základné imanie nemusí byť splatené v celej výške. V prípade úvodnej informácie ide teda podľa všetkého o fámu či hlúpy chýr, ktorý sa rozšíril bohvieprečo – stále verím, že zvýšenú ponuku a počet firiem zakladajúcich eseročky spôsobili najmä nové zvýšené odvody či dane.

 

Pravdou však je, že povinnosť zložiť základné imanie novozaloženej eseročky na účet štátnej pokladnice súčasná vláda – i keď to znie absurdne až desivo – v pláne naozaj má. Ide o deklarovanú súčasť tzv. Akčného plánu boja proti daňovým podvodom, v rámci ktorého má prísť poviné splatenie základného imania novej eseročky štátu údajne už od októbra 2013. Že nejde o plané hrozby, dokazuje skutočnosť, že prvé časti tohto plánu už vláda stihla zrealizovať. Od októbra 2012 platia mnohé zvláštne a tvrdé opatrenia plynúce najmä z novely zákona o DPH, ktoré výrazne obmedzujú nových a niektorých starších platiteľov DPH a komplikujú aj zakladanie a zmeny eseročiek.

 

Jedným z nich je aj povinné zloženie zábezpeky nových žiadateľov o registráciu za platiteľov DPH. Ide o sumu 1 000 EUR až 500 000 EUR na 12 mesiacov a týka sa povinných aj dobrovoľných žiadateľov o registráciu, ktorí mali v minulosti nedoplatky na DPH a dokonca aj nových firiem, ktoré zatiaľ nevykonávajú žiadnu činnosť (resp. ju nevedia zdokladovať). Je celkom možné, že právo táto informácia zmutovala na vyššiespomenuté zloženie základného imania. Ktovie.

 

 To však už čoskoro možno naozaj príde. Ak schváleniu tejto smutnej hlúposti nik nezabráni, na “tsunami” vlnu zakladania eseročiek tesne pred termínom jej zavedenia sa môžeme tešiť. Aj na dobu, keď si už obyčajný podnikateľ či skupina eseročku nezaloží. Podvodníci, proti ktorým chce týmto opatrením bojovať, ich však založia bez problémov niekoľko.

 

Obchodný zákonník – ktorý povinnosť vytvárať, upisovať a zapisovať základné imanie upravuje – však koncom roka novelizovaný predsa len bol (v priebehu posledných mesiacov dokonca druhýkrát), no s účinnosťou od 1. februára 2013. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí nová maximálna lehota splatnosti záväzkov na 60 dní od doručenia dokladu, resp. plnenia dodávateľa, zákaz tzv. “nekalej obchodnej praxe” či povinnosť notársky overovať podpis predsedu valného zhromaždenia v presne určených prípadoch.

 

PRE ĎALŠIE TIPY O ESEROČKE A OBCHODNOM PRÁVE, NEVÁHAJ A OSTAŇ V KONTAKTE


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This