Daňové priznanie k dani z príjmov za r. 2012 – nové tlačivá

Ako takmer každý rok, na svete sú vynovené tlačivá pre podávanie daňových priznaní k dani z príjmov. Zaujímavosťou je, že pravidlá a text zákona, podľa ktorého budeme podávať priznania za r. 2012, je na svete už vyše roka (minimálne od konca r. 2011), no tlačivá dorazili len pred pár týždňami. Rovnako je namieste principiálna otázka, či vôbec pravidlá a tlačivá každoročne meniť a prispievať tak k mizernému podnikateľskému prostrediu v SR. V každom prípade sa však daňové priznanie podané na nesprávnom (napr. minuloročnom) tlačive považuje za nepodané, čo v praxi znamená pokutu.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B (tlačivo)

 

Keď vynecháme mierne pozmenenú štruktúru (celé je to akési poprehadzované), tak som si všimol najmä tieto výrazné novinky:

 

 • príjmy zo zamestnania sa uvádzajú samostatne, tj v členení na trvalý pracovný pomer a na dohodu (v podnikateľskom daňovom priznaní typu B aj v zamestnaneckom “áčku”)
 • medzi príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a prenájmu (§ 6 zákona o dani z príjmov – tabuľka č. 1) pribudol nový riadok – v podstate sa príjmy autorov rozdelili na príjmy z vytvorenia diela (aktívne príjmy, tj priame odmeny za dielo) a príjmy z použitia diela (pasívne príjmy, napr. licenčné poplatky a tantiémy). Rozdiel je v platení odvodov na sociálne poistenie aj v uplatnení nezdaniteľných častí.
 • spresnené uvádzanie spôsobu preukazovania daňových výdavkov – je potrebné uviesť, či daňovník uplatňuje preukázateľné výdavky daňovou evidenciou (teda nevedie jednoduché účtovníctvo) alebo paušálne výdavky – a to pri jednotlivých druhoch príjmov. Nie všetci podnikatelia však majú na výber zo všetkých možností – aký je rozdiel?
 • pribudla nová posledná strana priznania (č.12) – cieľom je poskytnúť presnejšie údaje Sociálnej a zdravotnej poisťovni na výpočet odvodov. Vypĺňajú ju 3 skupiny daňovníkov:

 

   1. fyzické osoby, ktorí mali príjmy z osobnej asistencie
   2. fyzické osoby, ktorým boli v danom roku vyplatené dividendy (tj podiely na zisku) z obchodných spoločností, a to zo ziskov vykázaných do konca r. 2003
   3. každá SZČO – uvedie tu samostatne iba odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, ktoré sa týkali daného roka, za ktoré sa priznanie podáva. Teda vynechá zaplatené nedoplatky za staršie roky – napr. nedoplatok z ročného zúčtovania 2011.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (tlačivo)

 

Podľa všetkého pribudla len jedna nová tabuľka “J” – a to na výpočet základu dane firmy, ktorá si ako zdaňovacie obdobie uplatňuje hospodársky rok, resp. na hospodársky rok prešla ešte v r. 2012. Keďže od 1. januára 2013 sa sadzba dane z príjmov zvýšila z pôvodných 19% na 23%, po prvotnom preštudovaní tabuľky “J” to vyzerá, že štát sa rozhodol predsa len šikovne zdaniť firmy, ktoré si hospodársky rok zvolili ako únik pre novou sadzbou dane.

 

PS Tlačivá v linkoch uvádzam predovšetkým na pozretie. Pevne verím, že agendu a tlačivá spracovávate a podávate softvérovo a elektronicky :)

 

 

Pre ďalšie tipy o daniach a tipoch, ako na ne, ostaň v kontakte

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This