Nezdaniteľná časť na manželku závisí od počtu mesiacov manželstva

Nezdaniteľnú časť na manželku v jej doterajšej dlhodobej podobe je možné si tohto roku uplatniť poslednýkrát. Novela zákona o dani z príjmov pre r. 2013 ju ako výhodu „osekáva“ iba pre obmedzený počet daňovníkov.

 

Už teraz to, samozrejme, nie je jednoduché. Nezdaniteľná časť na manželku sa musí upraviť o vlastné príjmy manželky, ktorých definícia je pomerne dlhá – okrem iného ide napríklad o otázku, či sa do príjmov počíta materská a rodičovský príspevok. Zaujímavou je rovnako situácia, ak zamestnanec požiada o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa už vo februári, zamestnávateľ mu ho vyhotoví a manželka-živnostník podá v marci (resp. neskôr) daňové priznanie, na základe ktorého mal daný zamestnanec predsa len nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na svoju manželku s nízkym príjmom (viac).

 

Ďalším obmedzením sú mesiace. Ak už daňovník (zamestnanec či podnikateľ) nárok na jej uplatnenie má – napr. má prijateľný základ dane a manželka dosiahla nízky, resp. žiadny príjem – , v prípade manželstiev uzavretých v priebehu roka si ju nie je možné uplatniť v celej výške. Nezdaniteľnú časť je potrebné  upraviť o počet mesiacov manželstva. Do úvahy sa pritom berú mesiace, na začiatku ktorých boli manželia manželmi – teda celé mesiace manželstva.

 

Príklad

 

Janko a Marienka sa vzali 14. júla 2012. Marienka je SZČO a za rok 2012 dosiahla základ dane 10 000 EUR. Janko bol väčšinu roka nezamestnaný, na dohodu zarobil dokopy len 1 000 EUR.

 

Marienka si svoj základ dane znži o nezdaniteľnú časť na seba 3 644,74 EUR. Ostane jej  6 355,26 EUR. Aby z tejto sumy nezaplatila daň v plnej výške, určite privíta akékoľvek ďalšie zníženie – napr. uplatnenie nezdaniteľnej časti na manžela.

 

Nezdaniteľná časť na manžela je v jej prípade (jej základ dane je nižší než 33 561,94 EUR) rovnako 3 644,74 EUR. Túto si však:

 

  • zníži o príjmy manžela, tj 3 44,74 – 1 000 = 2 644,74 EUR
  • upraví o počet mesiacov manželstva, tj 2 644,74 / 12 * 5 = 1101,98 EUR. (Janko a Marienka sa vzali v priebehu júla, preto sa tento ako „manželský“ nepočíta. Manželmi boli na začiatku mesiacov 8-12/2012).

 

1 101,98 EUR je výsledná suma nezdaniteľnej časti na manžela Janka. Marienka si teda svoj upravený základ dane 6 355,26 EUR zníži aj o 1 101,98 EUR a jej základom dane, z ktorého zaplatí daň, je číslo 5 253,28 EUR.

 

Pre ďalšie tipy ako zvládnuť dane, ostaň v kontakte

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This