Zdravotné odvody z dividend: do konca mája 2013 je potrebné dividendy oznámiť

Tohto roku sa po prvýkrát platia zdravotné odvody z dividend. Ide o dividendy (tj podiely na zisku) zo zisku spoločností dosiahnutého za r. 2011, ktorý bol spoločníkovi (fyzickej súkromnej osobe) vyplatený v priebehu r. 2012. Takýto príjem nepodlieha dani z príjmov (zákaz dvojitého zdanenia), no po novom podlieha zdravotným odvodom. Čo je teda facto druhé zdanenie, len pod iným názvom. 

 

Dividendy, ktoré spoločník v r. 2012 zinkasoval, je potrebné do 31. mája 2013 nahlásiť na samostatnom tlačive “Oznámenie o príjmoch za rok ….” (stiahnuť sa dá zo stránok zdravotných poisťovní, tu je na stiahnutie kompletná vyhláška vrátane spomínaného tlačiva ako prílohy č. 2). Zdravotná poisťovňa príjem zahrnie do celkových príjmov, resp. vymeriavacieho základu pre odvody a na jeseň vyhotoví ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Výsledkom môže byť – a pravdepodobne aj bude – nedoplatok na zdravotnom poistení z celkových minuloročných príjmov poistenca, ktorý bude obsahovať aj poistné za príjem z dividend.

 

Toto všetko sa týka ešte dividend zinkasovaných v r. 2012. Teda:

 

  • platia sa jednorazovo v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia – tj spätne
  • preddavky sa po doterajšia roky neplatili a neplatia ani v tomto roku
  • poistenec, ktorý zinkasoval dividendy, musí podať len spomínané hlásenie. Inak nemusí nič oznamovať ani vykazovať.

 

Tejto jari sa však už rozdeľujú a vyplácajú dividendy za ukončený rok 2012. Tie sa budú “zodvodňovať” až v r. 2014 (v rámci spomínaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia) a zatiaľ podľa rovnakých pravidiel ako dividendy zo ziskov za r. 2011. Zo ziskov za r. 2013 sa však budú odvody platiť podľa nových pravidiel – firma vyplácajúca dividendy zrazí preddavok už hneď po vyplatení dividend a v ročnom zúčtovaní sa celkové príjmy a odvody zosumarizujú. Razantný rozdiel medzi platením odvodov z dividend za roky 2011+2012 a za r. 2013 však bude aj v sadzbách a vymeriavacom základe – tj z čoho a koľko. O tom nabudúce.

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This