Zdravotné odvody z dividend: vymeriavací základ a sadzba pre 2013 a 2014

Rok 2013 je historicky prvým rokom, kedy sa na Slovensku platia zdravotné odvody z už zdanených podielov na zisku, ktoré eseročky či akciovky vyplácajú svojím spoločníkom-podieľnikom. V prvom kroku ich treba zdravotnej poisťovni priznať a listom oznámiť ich sumu – na túto nemilú povinnosť máme ešte pár dní. Neskôr sa môžeme pozrieť, ako sa vypočítajú – a to ešte podľa pomerne mäkkých pravidiel pre roky 2011+2012 a zároveň razantne tvrdších pre r. 2013.

 

Odvody sa vypočítajú ako:

 

vymeriavací základ x sadzba

 

 

A teraz jednotlivé rozdiely medzi platením odvodov v prebiehajúcom r. 2013 a budúcom r. 2014:

 

Podiely na zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v r. 2011, spoločníkovi boli vyplatené v r. 2012 a a odvody sa z nich platia v r. 2013:

 

 • vymeriavací základ je príjem z dividend po odpočítaní sumy 339,89 EUR (44,2% z priemernej mzdy 2010, tj 769 EUR)
 • maximálny vymeriavací základ za všetky príjmy jedného poistenca spolu je 27 684 EUR (36 x priemerná mzda 2010, tj 769 EUR) – tj všetky príjmy (SZČO, zamestnanie, dividendy) sa spočítajú a zodvodnia naraz v jednom kroku. Ak je celkový súčet vymeriavacích základov vyšší než maximálny vymeriavací základ 27 684 EUR, odvody sa platia len z 27 684 EUR. Z akejkoľvek sumy, ktorá presahuje 27 684 EUR, už nie.
 • sadzba je 10% z tohto vymeriavacieho základu, pre poistencov so zdravotným postihnutím 5%
 • odvody sa zaplatia až na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia v septembri 2013

 

Podiely na zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v r. 2012, spoločníkovi boli/budú vyplatené v r. 2013 a a odvody sa z nich platia v r. 2014:

 

 • vymeriavací základ je príjem z dividend po odpočítaní sumy 393 EUR (50% z priemernej mzdy 2011 786 EUR)
 • maximálny vymeriavací základ za všetky príjmy jedného poistenca spolu je 47 160 EUR (60 x priemerná mzda 2011, tj 786 EUR) – tj všetky príjmy (SZČO, zamestnanie, dividendy) sa spočítajú a zodvodnia naraz v jednom kroku. Ak je celkový súčet vymeriavacích základov vyšší než maximálny vymeriavací základ 47 160 EUR, odvody sa platia len z 47 160 EUR. Z akejkoľvek sumy, ktorá presahuje 47 160 EUR, už nie.
 • sadzba je 10% z tohto vymeriavacieho základu, pre poistencov so zdravotným postihnutím 5%
 • odvody sa zaplatia až na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia v septembri 2014

Podiely na zisku, ktorý spoločnosť dosiahne v r. 2013 a spoločníkovi budú vyplatené v r. 2014 a neskôr:

 

 • vymeriavací základ je príjem z dividend v celej výške – tj od sumy vyplatených dividend sa nič neodpočítava
 • maximálny vymeriavací základ pre všetky príjmy bude 48 300 EUR (už 60 x priemerná mzda 2012 805 EUR) – spätnou novelizáciou sa teda zrušil samostatný (a nepekne vysoký) vymeriavací základ pre dividendy a samostatné maximum pre ostatné príjmy.
 • sadzba sa zvyšuje na 14% z tohto vymeriavacieho základu – a to pre všetkých bez rozdielu, teda aj vrátane poistencov so zdravotným postihnutím
 • odvody zaplatí podieľnik takmer hneď po vyplatení dividend – prostredníctvom preddavku, ktorý zrazí spoločnosť-platiteľ dividend. Teda nepočká sa na jesenné ročné zúčtovanie nasledujúceho roka, toto bude vymeriavacie základy len sumarizovať. Dividendy zo zahraničia sa “zodvodňujú” jednorazovo – teda bez platenia preddavku.

 

Pre budúci rok 2014 sa v porovnaní s platením odvodov z dividend v r. 2013 odvody zvýšia hneď niekoľkými spôsobmi – zvýšením vymeriavacieho základu aj zvýšením sadzby.

 

Aktualizácia:

 

 • na základe podnetov čitateľov som informácie uvedené v článku opravil, doplnil a celkovo sprehľadnil. Dôvodom vzniknutej situácie bola pomerne neprehľadná legislatíva a rozdielne pravidlá pre všetky spomínané roky
 • základné pravidlo: dôležité je, za ktoré roky zisk firma dosiahla. Pre roky 2011 a 2012 platí ešte nižší vymeriavací základ a nižšie sadzby, pre zisk za rok 2013 (ktorý v súčasnosti ešte vykázaný nie je) platí vyšší základ a vyššia sadzba
 • pevne dúfam, že je to v súčasnosti definitívna verzia, ak však ktokoľvek bude mať na srdci akúkoľvek nejasnosť, napíšte ju prosím do diskusie
 • dané pravidlá platia dnes. Ministerstvo zdravotníctva však údajne plánuje retroaktívne zaviesť pravidlá pre rok 2013 na dividendy zo ziskov za r. 2011 a 2012. Ak sa im to podarí, článok bude potrebné doplniť zas:)

 

Aktualizácia január 2014:

 

 • ďalšia zmena teda prišla. Skrytou novelou bol cez novelu zákona o dani z príjmov do zdravotného poistenia vnesený ústretový krok: pre rok 2013 teda spätne platí, že maximálnym vymeriavacím základom pre všetky príjmy spolu je 48 300 EUR ( 60 x priemerná mzda 2012 805 EUR), pričom odvody z dividend sa teda nebudú vypočítavať zo samostatného základu.


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This