SZČO, júl 2015 a odvody: Júlia zaplatí zas o čosi viac

Minulé leto zapríčinilo mnohým SZČO odvodové šoky: jednoducho vplyvom zmeny výpočtu (a možno aj vďaka úspešnejšiemu podnikaniu) začali platiť do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne viac. Teda vyššie odvody. Prechodné obdobie zvyšovanie odvodov sa ešte neskončilo: tohto leta to znova o čosi porastie. A vlastne každý rok v júli sa pre SZČO zopár vecí mení. Čo vlastne?

Novinka: nemusíte už nič riešiť

 

V júli každoročne niektoré SZČO odvody do Sociálnej poisťovne platiť začínajú, niektoré prestávajú a iní pokračujú – v rovnakej alebo novej sume. Čo je novinkou, po prvýkrát v histórii nemusia samotní podnikatelia robiť nič – ani vyplňovať prihlášku či odhlášku ani si samostatne vypočítať sumu odvodov. Toto za nich konečne urobí prvýkrát Sociálne poisťovňa a všetko podstatné oznámi SZČO v priebehu júla listom. Pre istotu však: komu povinné platenie odvodov vznikne, komu nie, ktoré príjmy sa počítajú a ktoré zas nie podrobnejšie v minuloročnom článku.

Výpočet – mení sa koeficient

 

Pred rokom sa základ dane z príjmov na účely výpočtu odvodov delil číslom 1,6. Tentoraz číslom 1,486. Celkový dopad si viete dať dokopy aj bez príkladu. Pre istotu však skúsme minuloročný príklad.

 

Príklad
 
Živnostníčka Júlia začala podnikať v máji 2013. Jej odvody za rok 2013, ktoré platí od júla 2014 sme si vypočítali pred rokom – od júla 2014 platila do Sociálnej poisťovne 171,95 EUR, teda do konca roka zaplatila 2 063,40 EUR. Do zdravotnej poisťovne zaplatila v r. 2014 sumu 678 EUR. V daňovom priznaní uviedla príjmy z podnikania v sume 15 000 EUR, ako výdavky si odpočítala paušál 5 040 EUR a zaplatené odvody do oboch poisťovní 2 741,40 EUR– jej základ dane (riadok 43 daňového priznania) bol teda 7 218,60 EUR.
 
Príjmy 15 000 EUR samozrejme ďaleko presiahli hraničnú sumu 4 944 EUR – Júlia od júla 2015 v platení odvodov pokračuje.
 
A koľko bude platiť?
 
Vymeriavací základ pre odvody = (7 218,60 + 2 741,40) : 1,486 : 12 = 558,55 EUR.
 
Odvody:

nemocenské = 4,4% x 558,55 EUR = 24,57 EUR
dôchodkové = 18% x 558,55 EUR = 100,53 EUR
invalidné = 6% x 558,55 EUR = 33,51 EUR
RFS = 4,75% x 558,55 EUR = 26,53 EUR
 
Mesačne bude Júlia platiť spolu 185,14 EUR.

 

Ako ste si mohli všimnúť, odvody vzhľadom na spôsob výpočtu sme vlastne odvody počítali z rovnakej sumy ako pred rokom – vieme ich teda porovnať. Jej mesačné odvody od júla 2015 sú však vyššie – doteraz platila mesačne 171,95 EUR, od júla bude platiť mesačne 185,14 EUR.

 

(Na častú otázku, či je slečna Júlia reálnou osobou, odpovedám: áno, je, akurát som si požičal len meno, čísla sú vymyslené:) )

A čo ďalej?

 

Sociálne poistenie sa už nasledujúci rok nebude ďalej zvyšovať – aspoň podľa platných zákonov a samozrejme pri nezmenenom príjme. Zdravotné poistenie sa v júli nemení, v lete však zdravotné poisťovne zasielajú poistencom SZČO ročné vyúčtovanie za minulý rok, v ktorom im dopočítajú nedoplatok za minulý rok – teda vypočítajú celkové ročné poistné, odpočítajú mesačné preddavky a vyrubia rozdiel. Novú sumu odvodov platí SZČO až od januára 2016.

Toto všetko sa samozrejme týka len tých podnikateľov, ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2014 v marci 2015.

Tí, ktorí si ho legálne odložili na jún a kompletizovali ho v posledných týždňoch, budú všetko vyššieuvedené riešiť až v októbri 2015.

A tí, ktorí si práve kvôli spomenutým sumám založili radšej eseročku a živnosť zrušili/pozastavili, to nemusia riešiť vôbec.

Príjemné leto :)

14292795316_53b608db37_z

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This