Zakladajte si eseročky, kým to ide. Od októbra 2013 bude potrebné mať základné imanie na účte v banke

Založiť si eseročku, resp. prejsť z podnikania formou živnosti na podnikanie formou eseročky je hitom už niekoľko rokov. Hlavným dôvodom bývajú samozrejme odvody a ich možná úspora – živnostník s vysokými odvodmi sa tejto každomesačnej povinnosti môže pomerne ľahko a legálne zbaviť tým, že sa stane spoločníkom vo vlastnej eseročke. Záujem o “prechod” po poslednom zvýšení odvodov rastie a vlna tsunami príde pravdepodobne v septembri 2013.  

 

Prečo?

 

Presne rok po minuloročnom skomplikovaní zakladania eseročiek, ktoré je podmienené súhlasom daňového aj colného úradu, pridáva vláda ďalšiu komplikáciu. Základné imanie je v zmysle pravidiel obchodného práva akýmsi povinným minimálnym majetkom, ktorým by mala novozaložená spoločnosť disponovať. V prípade eseročky ide o sumu (minimálne) 5 000 EUR. V súčasnosti ho nie je potrebné skutočne fyzicky vlastniť a vložiť do podnikania – k návrhu na zápis založenej spoločnosti do obchodného registra sa prikladá písomné vyhlásenie správcu vkladu o tom, že spoločníci svoje vklady splatili. V účtovníctve sa splatené základné imanie zaúčtuje ako vklad do firemnej pokladnice, ktorá týmto spôsobom získa počiatočný stav 5 000 EUR.   Po novom bude potrebné sumu základného imania v dohodnutej výške (teda minimálne 5 000 EUR, prípadne viac) zložiť na bankový účet spoločnosti.

 

Pred vznikom spoločnosti – pričom spoločnosť vzniká až samotným zápisom od obchodného registra – ním nebude možné disponovať. Naopak, po vzniku spoločnosti áno – stále teda ide o peniaze danej firmy a táto ich môže použiť na svojej podnikanie. Rozdielom oproti súčasnému stavu je, že nimi naozaj musí fyzicky disponovať a pred zápisom eseročky ich aj preukázať – k návrhu na zápis novej spoločnosti bude totiž potrebné priložiť aj výpis z bankového účtu, dokazujúci, že peniaze sa na firemnom účte skutočne nachádzajú.

 

Resumé v praxi: eseročky si nezaložia živnostníci, ktorí nedokážu na obdobie niekoľkých dní až týždňov (od podania návrhu až po zápis spoločnosti) “dať dokopy” a zaviazať 5 000 EUR. Solventnejší podnikatelia áno. Čo je pravdepodobne jedným z motívov vlády: tj znížiť “prechody” živnostníkov na eseročky a zastaviť tak úniky na živnostenských odvodoch.

Malá nepresnosť: kam vlastne peniaze zložiť?

 

Nie je celkom jasné, na čí účet zloží správca vkladu sumu základného imania – na svoj účet ako správcu alebo na účet práve zakladanej firmy? Druhá možnosť je zaujímavá – spoločnosť pred zápisom do obchodného registra ešte “nevznikla”, nebude teda veľmi možné založiť jej bankový účet. Uvedená nejasnosť trochu pripomína spomenutú situáciu spred roka, keď novinka v Obchodnom zákonníku prikázala novovzniknutým eseročkám vyžiadať si súhlas “správcu dane” – v praxi však nebolo jasné, či postačí daňový úrad, alebo sa musí vyjadriť aj colný úrad.

 

Eseročky založené do konca septembra 2013 základné imanie zložiť nemusia

 

Vládny návrh novely Obchodného zákonníka (ktorý spomenutú zmenu obsahuje) je v parlamente a v prípade schválenia je účinný od 1. októbra 2013 1. decembra 2013. Uvedená zmena neplatí pre eseročky, ktoré spoločnosti založia (tj spíšu spoločenskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinu) do 30. septembra 2013 30. novembra 2013, pričom návrh na zápis do obchodného registra bude podaný do konca roka februára 2013. V zmysle prechodného ustanovenia budú môcť postupovať podľa súčasných pravidiel – čo sa v praxi pravdepodobne odrazí na jednorazovo zvýšenom záujme o nové eseročky.

 

Na firemný účet či na účet štátu?

 

A teraz jedna perlička na vyjasnenie: pôvodne deklarovaným záujmom vlády bolo zavedenie povinnosti zložiť základné imanie nie na firemný účet, ale do štátnej pokladnice – viď januárový článok. Tento obchodno-právny nezmysel mala vláda vo svojom Akčnom pláne boja proti daňovým podvodom. Vlády zámer používali mnohé firmy zakladajúce eseročky ako kvalitný obchodný argument pre založenie eseročky ešte do konca roka 2012. Do zákonov ho však vláda zatiaľ netlačí – s októbrovým plánom nemá nič spoločné a čo bude v budúcnosti, uvidíme.

 

Aktualizácia 6.9.2013:

 

Návrh novely Obchodného zákonníka sa momentálne nachádza v parlamente v znení, ktoré hovorí o účinnosti až od 1. decembra 2013. Kedy stihli zákonodarcovia tento dátum zmeniť, nevedno, je však možné, že by ho vzhľadom na kroky legislatívneho procesu do pôvodného termínu schváliť asi nestihli. 1. december 2013 je v tejto chvíli aktuálny dátum účinnosti, ostatné uvidíme.

 

Aktualizácia 24.10.2013:

 

Zákon bol definitívne schválený s účinnosťou 1. decembra 2013.

 

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This