Používate licenčnú zmluvu? Pozor: v r. 2016 vám pribudne zas trochu papierovania

Licenčná autorská zmluva je v riešení zdaňovania – a hlavne “zodvodňovania” príjmov fyzických osôb – hitom. Z pasívnych autorských príjmov sa totiž neplatia odvody a preto slúži často ako nápaditý spôsob vyplácania si bežného príjmu z vlastnej eseročky, ktorý by inak bol celkom “drahý”. V r. 2015 karty zamiešalo transferové oceňovanie, ktoré sa na obchody medzi spoločníkom a jeho eseročkou vzťahuje (máte ho niekto vypracované?). Od r. 2016 pribudlo autorom a používateľom ich diel zas čosi nové – v podstate však nič strašné, len trochu papierov.

 

Licenčné autorské zmluvy: ešte raz, o čo ide

Predmetom licenčnej autorskej zmluvy je vzťah medzi autorom, ktorý vytvorí konkrétne dielo (napr. softvér, kurz, fotografie či eBook) a inému subjektu poskytne právo na používanie tohto diela na ďalší predaj či iné biznis účely. Napr. dizajnér vytvorí webovú šablónu, ktorú poskytne inej firme na to, aby prostredníctvom nej vytvárala webstránky pre svojich klientov. Za toto právo vypláca daná firma (používateľ diela) autorovi napr. mesačnú odmenu. Táto odmena ide vyplácateľovi do daňových nákladov. Autorovi zas do zdaniteľných príjmov – výhodou však je, že pasívne príjmy autorov (čiže príjmy za použitie diela) nepodliehajú odvodom ani zdravotným ani sociálnym a v daňovom priznaní si autor navyše môže uplatniť paušálne (a dokonca aj reálne, ak ich má) výdavky.

Tento model sa okrem takéhoto nezávislého vzťahu “autor vs. iná firma” používa aj vo vzťahu “spoločník vs. jeho eseročka”, prípadne “zamestnanec vs jeho zamestnávateľ”. Vyplácanie podielov na zisku z eseročky totiž podlieha odvodom a rovnako aj vyplácanie bežnej mesačnej mzdy – licenčná zmluva ich dokáže ušetriť. Na druhej strane, ak ide o závislý vzťah medzi spoločníkom a jeho eseročkou, vstupuje do hry nešťastné transferové oceňovanie – tj licenčná odmena musí mať dokázateľne trhovú cenu a “dokázateľne” znamená rozsiahlu dokumentáciu, ktorá mne osobne robí vrásky.

6079019906_5187c49bb7_b

A teraz povinnosť navyše: zrážková daň

Každý, kto vypláca licenčnú či inú autorskú odmenu autorovi – teda aj ako eseročka “sám sebe” či zamestnancovi – má 2 možnosti:

  1. (prioritná) odmenu zdaní už pri zdroji zrážkou. Tj zo sumy odmeny zrazí 19% (a ideálne aj 2% do umeleckých fondov) a odvedie ich štátu, autor dostane iba 79%. Výhodou pre autora je jednoduchý život: s danou sumou už nemusí robiť nič. Ani podávať daňové priznanie (z tohto titulu), ani platiť sociálne odvody a rovnako ani zdravotné (zdravotne poistený však z nejakého titulu musí byť, napr. ako samoplatiteľ)
  2. alebo sa s autorom dohodne, že si odmenu vysporiada autor sám. A to spôsobom, akým to robil doteraz: daňové priznanie a paušálne výdavky, odmena samozrejme bez platenia odvodov.

To, ktorú možnosť si vybrať, závisí od situácie. Autorom s aktívnymi príjmami, ktoré podliehajú odvodom (teda nie s príjmami z licencie) môže byť často výhodná možnosť č. 1 – z príjmu prídu o 19% a to je všetko: žiadne daňové priznanie a žiadne odvody. No s autormi, ktorý používajú licenčnú zmluvu napr. vo vlastnej firme, je to tak “pol na pol”: zdanením zrážkou nemusia riešiť daňové priznanie, no ak ho zas podajú, tak za určitých okolností zaplatia štátu o čosi menej. 19% z príjmu po uplatnení paušálnych výdavkov je určite menej ako 19% z celého príjmu.

Papierovačkou navyše je v prvom prípade administratíva pri zrážaní – vyplácateľ musí po skončení každého mesiaca zrazenú daň nielen odviesť štátu, ale podať aj samostatné oznámenie o tejto zrážke.
V druhom prípade – teda ak sa firma zrážania zbaví – však túto skutočnosť (teda dohodu medzi ním a autorom o nezrážaní) musí oznámiť daňovému úradu. A to do konca kalendárneho mesiaca po skončení roka, v ktorom bola daná dohoda uzavretá. Teda inak povedané: aj firmy, ktoré licenčné odmeny vyplácajú , musia fakt, že si autor vysporiada odmenu sám, oznámiť daňovému úradu. Túto povinnosť si stačí splniť až do 31. januára roka nasledujúceho po uzatvorení dohody – a keďže v praxi býva samotná dohoda súčasťou predmetnej autorskej zmluvy, tak roka nasledujúceho po uzatvorení zmluvy. Ale lepšie bude asi zbaviť sa toho čím skôr.

Ďakujem za každý podnetný komentár

A ešte BONUS

Ak ste tak doteraz ešte neurobili, stiahnite si moje PDF zdarma o zdaňovaní príjmov z licenčných – a nielen licenčných – zmlúv, ako aj ďalšie tipy o aktívnych a pasívnych príjmoch a daňových či odvodových súvislostiach.

Áno, chcem PDF zdarma!

Zmluvy o spolupráci, o dielo, licenčné (1)

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This