Zamestnaj babku aj dedka: nová odvodová úľava pre dôchodcov 2018 (a iné formy zamestnávania)

Štátni úradníci podnikateľov z roka na rok úspešne škrtia, no z času na čas akoby zázrakom prenikne na svetlo božie akási – síce často nesystémová, ale predsa – úľava či výnimka. Po zvýšení paušálnych výdavkov z r. 2017 tu máme novú odvodovú úľavu pre zamestnávanie dôchodcov na príležitostné dohody. Akoby kričala “Zamestnaj babku i dedka a ušetríš na odvodoch, ako aj daňových nákladoch”.

 

Tak ešte raz:

  • pri uzatváraní dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti s dôchodcom si brigádnik-dôchodca môže uplatniť na 1 dohodu i 1 zamestnávateľa mesačne odvodovú úľavu v sume 200 EUR. Táto suma nepodlieha odvodom platených do Sociálnej poisťovne na strane zamestnanca a v podstate ani na strane zamestnávateľa (ten platí iba symbolických 1,05%). V prípade odmeny vyššej ako 200 EUR sa zo sumy prevyšujúcej 200 EUR platia takmer plné odvody: tj cca 7% z odmeny dôchodcu a 23% z vrecka zamestnávateľa pri nepravidelnom príjme a cca 9% z odmeny a 25% zamestnávateľ v prípade pravidelného príjmu. Zdravotné odvody neplatí ani jedna strana.
  • na účely uplatnenia úľavy podpisuje dôchodca čestné vyhlásenie o odvodovej výnimke
  • úľava platí pre zamestnanie dôchodcu starobného invalidného, predčasného a výsluhového. Predčasní dôchodcovia sú tak trochu špecifikum, lebo už niekoľko rokov jednoducho nemôžu poberanie dôchodku kombinovať s trvalým pracovným pomerom, dohodou resp. živnosťou, z ktorej platia odvody (tj nemôžu byť “dôchodkovo poistení”). Ak sa však zamestnajú na dohodu so sumou do 200 EUR a túto si zvolia ako oslobodenú, dôchodkovo poistení nebudú a teda o predčasný dôchodok neprídu. Prídu oň až v prípade, ak ich príjem z oslobodenej dohody za kalendárny rok presiahne sumu 2 400 EUR.
  • dohody sa podľa Zákonníka práce majú uzatvárať “výnimočne”, tj na príležitostnú činnosť. Na pravidelnú práce je potrebné uzatvoriť trvalý pracovný pomer
  • uvedená úľava je účinná od 1. júla 2018, teda pre dohody uzatvorené od júla 2018
  • podnikateľ na účely uplatnenia odvodovej úľavy na brigádnika-dôchodcu musí byť resp. sa musí stať zamestnávateľom – tj prihlásiť sa na daňový úrad ako aj Sociálnu poisťovňu, mesačne spracovávať mzdy a podávať výkazy a zároveň podliehať všetkým možným zamestnávateľským kontrolám. Vrátane možných problémov vyplývajúcich zo situácií, keď v praxi často zákonov neznalý brigádnik podpíše viacero čestných vyhlásení o uplatňovaní odvodovej úľavy u viacerých zamestnávateľov, resp. jednoducho neposkytne všetky potrebné informácie. Viac: Zamestnávanie zamestnancov: prihlášky a registrácie
  • odvody zo sumy 200 EUR mesačne síce ušetria obe strany, no čo sa týka dane z príjmov a preddavku, ktorý je povinný zraziť a odviesť zamestnávateľ, pri dôchodcoch už to nie je také jednoduché ako pri oslobodených dohodároch-študentoch. Z mesačného príjmu do cca 320 EUR sa pri jednom pracovnom pomere štandardne nezráža preddavok – zamestnanec si totiž na 1 pracovný pomer môže určiť, že si uplatní nezdaniteľnú časť na daňovníka v mesačnom pomere. Pri študentoch teda logicky nezrážame nielen odvody, ale ani preddavok na daň z príjmov. Starobný dôchodca, ktorý od začiatku roka poberal starobný dôchodok resp. mu bol k začiatku roka spätne priznaný, si nezdaniteľnú časť uplatniť nemôže, resp. si môže uplatniť len prípadný rozdiel nezdaniteľnej časti a celoročnej sumy jeho dôchodku. Preddavok sa teda pri väčšine dôchodcov zráža. Ak ide o ročný príjem do sumy 1 915,01 EUR (2018), môže si zrazené preddavky pýtať späť podaním daňového priznania; ak má príjmy z dohody vyššie, príjem podlieha dani z príjmov bez uplatnenia nezdaniteľnej časti.
  • so zamestnávaním babky, dedka prípadne hneď niekoľkých a hneď od 1.7.2018 opatrne: „Na právny úkon, viacero právnych úkonov alebo iné skutočnosti uskutočnené bez riadneho podnikateľského dôvodu alebo iného dôvodu, ktorý odráža ekonomickú realitu, a ktorých najmenej jedným z účelov je obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, sa pri správe daní neprihliada.“ Toľko hovorí tvrdé pravidlo vo svojej najnovšej verzii v Daňovom poriadku, ktoré – i keď pomerne správnu – ochranu vlastného majetku pred štátom prostredníctvom agresívnej daňovej optimalizácie predsa len krotí.

Aktualizoval som staršie prehľady, takže viac o zamestnávaní na rôzne formy spolupráce a súvisiacich povinnostiach či hackoch:

Dovolenky, stravné, materské či dôchodok vs dohodári prípadne dohoda s osobou evidovanou na úrade práce (otázky a odpovede)
Trvalý pomer, dohoda, živnosť, zmluva o dielo či zmluva autorská/licenčná – ako (lacno) niekoho zamestnať?

V poriadku teda: ak štát (resp. konkrétni štátni úradníci) chcú de facto podporiť zamestnávanie/privyrábanie dôchodcom, nečudujme sa, ak v agendách podnikateľov pribudnú čoskoro občasné či pravidelnejšie dohody s dôchodcami asistentmi, správcami social media či PPC kampaní či pomocnými programátormi alebo testermi :) Do zamestnávania, priatelia!

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This