Daň z príjmov 2018: končia príležitostné príjmy aj daňová optimalizácia ako taká?

Každoročná predvianočná novela zákona o dani z príjmov resp. ostatných daňových zákonov prináša často skôr nové režimy, pravidlá a papiere a v posledných rokoch aj nové zákazy, obmedzenia či limity. Tá pre rok 2018 priniesla aj pár zaujímavých či kurióznych úľav, no prichádza aj pár nových prekážok, ktoré tak trochu znamenajú slzy pre drobné privýrobky nepodnikateľov ako aj daňovo optimalizačné schémy, tricky a hacky väčších či menších podnikateľov.

Príjmy z príležitostných činností: definitívna definícia + kedy už 500 EUR oslobodiť nemôžeme

 

Volala mi dnes jedna freelancerka, že práve rieši jeden jediný náhodný príjem za autorskú činnosť z roku 2017. Cca 550 EUR. Ak si uplatní oslobodenie v sume 500 EUR pre tzv. “príjmy z príležitostných činností”, odvedie daň 19% a zdravotné poistenie 14% len z neoslobodenej sumy 50 EUR. Ak si to oslobodenie neuplatní, zdaní a “zodvodní” celú sumu.

Do konca roka je totiž v zákone napísané, že oslobodené od dane (a teda aj odvodov) sú “príjmy z príležitostných činností” občanov-nepodnikateľov. Bez akejkoľvek definície. Z tohto dôvodu sa v praxi neplatili dane napr. z pár sto eurových privýrobkov skrze rôzne portály, ako sú jaspravim.sk, sashe.sk a pod., no aj výpomocí a bokoviek, ktoré občania vykonali pre podnikateľov na základe jednoduchej zmluvy (najčastejšie zmluvy o spolupráci) či objednávky, protokolu alebo iného dokladu – veď podnikatelia musia a rovnako aj chcú zdokladovať každý možný náklad ako daňový.

V r. 2016 však Finančná správa a jej metodici zverejnili síce právne nezáväzné, no predsa len usmernenie, ktoré hovorilo o tom, že oslobodiť môžeme len príjmy, ktorým predtým nepredchádzal zámer, zmluvný vzťah ani nič podobné. Tým pádom je podľa nich oslobodený maximálne príjem z predaja plodov a húb a podobne :) Zmluvné a akékoľvek dohodnuté práce oslobodené nie sú. A vraj takýto výklad bol na svete už dlho.

Tak trochu nám to zdaňovanie bokoviek – a uplatňovanie populárneho oslobodenia – znejednoznačilo. Niekto ho naďalej oslobodzoval, niekto radšej nie a spomenutá freelancerka stále rozmýšľa.

Prečítaj si celý príbeh: Príležitostné príjmy občanov na základe zmluvy vraj nie sú od dane oslobodené. Podľa Finančnej správy. Naozaj?

Polemikám je od r. 2018 definitívny koniec. Ak má vyplácateľ vyplatenú odmenu za príležitostnú činnosť v daňových nákladoch na základe zmluvného vzťahu a existencie zmluvy ako účtovného dokladu, prijímateľ si nemôže uplatniť žiadne oslobodenie. Povinnosť postarať sa o správne zdanenie na svojej strane mal prijímateľ stále, no práve podpisom takejto zmluvy dostáva informáciu, že vyplácateľ si túto sumu uplatní v daňových nákladoch a on ju teda musí priznať v daňovom priznaní  – samozrejme závisí od typu zmluvy a charakteru príjmu. No v prípade príležitostných ostatných príjmov fyzickej osoby ide o 19%-nú daň a 14%-né zdravotné odvody. Dohraté.

 

Optimalizácia, tricky & hacky, zmluvy, faktúry a bločky: zas ďalšie kladivo

 

Opäť story, ktorá sa v praxi deje asi často. Komunikoval som nedávno s jedným záujemcom o pravidelnú spoluprácu, ktorý mal okrem iného – úplne prirodzený – záujem znížiť svoje pomerne vysoké daňové zaťaženie ohľadne dane z príjmov. Vraj mu doteraz jeho účtovník “zohnal faktúry”. Pobavilo: okrem toho, že faktúra – najmä ak ide o vysokú sumu – ako doklad ohľadne daňového nákladu sama o sebe nestačí a pre kvalitnú obhajobu je potrebné mať sériu dôkazov o skutočne odobratej službe/náklade, majú úrady už teraz páky na spochybnenie takéhoto obchodu.

Už pár rokov môžu totiž daniari akýkoľvek úkon, ktorý vo firme či pri svojom podnikaní urobíte – napr. zmluva, zamestnanie zamestnanca, objednávka služby, fúzia či povedzme obchod medzi viacerými firmami jedného podnikateľa – považovať za neopodstatnený a vyhlásiť, že ste ho vykonali iba za účelom zníženia akejkoľvek dane.

Presné znenie pravidla uvedeného § 3 ods. 6 zákona o správe daní (Daňový poriadok):

Pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane. Na právny úkon alebo inú skutočnosť rozhodujúcu pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie a ktorých výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých výsledkom je účelové zníženie daňovej povinnosti, sa pri správe daní neprihliada.

Prečítaj si viac: Daňová optimalizácia 2018: 2+1 dôvodov, prečo to (zas) pôjde ťažšie

Toto pravidlo sa od r. 2018 updatlo na tvrdšiu verziu:

„Na právny úkon, viacero právnych úkonov alebo iné skutočnosti uskutočnené bez riadneho podnikateľského dôvodu alebo iného dôvodu, ktorý odráža ekonomickú realitu, a ktorých najmenej jedným z účelov je obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, sa pri správe daní neprihliada.“

Výklad nechám radšej na právnikov, no aj priemerne vzdelaný človek rozdiel v právomociach úradov vidí.

Týpek z úvodu príbehu si napokon spoluprácu rozmyslel. Nevedeli sme zohnať faktúry.

Prečítaj si aj: Daň z príjmov 2018: 5 nových daňových úľav. Užite si ich

Aký je váš postoj k tvrdším spôsobom znižovania daní v praxi, daňovej optimalizácii a súvisiacemu riziku? Podeľte sa v komentároch, pomôžete tak aj ostatným.

 

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This