Zamestnávanie zamestnancov – prihlášky a registrácie

Zakaždým, keď ma ktosi osloví s tým, že potrebuje zamestnať jedného-dvoch ľudí trebárs aj na dohodu, resp. chce začať zamestnávať a doteraz nezamestnával, zo srdca mu odporúčam, aby radšej využil iné možné formy spolupráce, prípadne nezamestnával vôbec. V opačnom prípade mu garantujem nárast celého radu starostí a nových nákladov, vrátane rizika, že ich nebude zvládať platiť a raz si poňho príde exekútor. Pokúsim sa teda o voľný nepravidelný seriál, kde sa pokúšim vysvetliť povinnosti, ktoré musí každý zamestnávateľ plniť, ak chce oficiálne a legálne zamestnávať. Verím, že to bude určite inšpiratívne čítanie nielen pre podnikateľov a ich (mzdových) účtovníkov, ale je zamestnancov neekonomického zamerania (toto všetko pre vás robíme :)).

Prihlášky a registrácie firmy-zamestnávateľa

 

V prvom kroku sa musí na všetky príslušné úrady zaregistrovať firma, ktorá chce zamestnávať:

 

  • Prihláška zamestnávateľa na Sociálnu poisťovňu – ide o 1 formulár “Registračný list zamestnávateľa”, ktorý je pri prvom zamestnávaní potrebné vyplniť ručne a odoslať poštou či osobne. Je možné ho stiahnuť z webu Sociálnej poisťovne  zo sekcie “Formuláre” (“Výber poistného” a “Zamestnávateľ”), resp. použiť mzdový softvér.
  • Prihláška zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne (resp. poisťovní) zamestnanca – rovnako ako do Sociálnej poisťovne, zamestnávateľ sa musí prihlásiť prostredníctvom tlačiva “Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného” (k stiahnutiu na weboch všetkých zdravotných poisťovní, resp. v mzdovom softvéri). Opäť v prvom kroku ručne a osobne či poštou. V SR pôsobia (zatiaľ) 3 zdravotné poisťovne, takže ak je medzi zamestnancami zastúpená každá z nich, firma sa musí registrovať vo všetkých troch. Zdravotné poistenie sa netýka  dohodárov-študentov či invalidných a starobných dôchodcov (tiež dohodárov) – v prípade zamestnávania takýchto dohodárov je potrebné zdravotné poistenie vrátane všetkých povinností (prihláška, výkazy, platby) vynechať.
  • Prihláška zamestnávateľa na daňový úrad – ak už firma na daňovom úrade registrovaná je, teda má základné číslo DIČ, prípadne je aj registrovaná pre DPH, stačí zaslať list, v ktorom firma oznámi zamestnávanie prvého zamestnanca a teda sa prihlasuje za platiteľa “dane zo závislej činnosti”.

 

Prihlášky zamestnancov

 

V druhom kroku je potrebné príslušným inštitúciám oznámiť nových zamestnancov:

 

  • Prihláška zamestnanca do Sociálnej poisťovne – Sociálna poisťovňa prijíma všetky tlačivá týkajúce sa zamestnávania (okrem spomenutého prvého Registračného listu zamestnávateľa) výlučne elektronicky. Pred prvým zamestnaním je teda potrebné vybaviť si EZU – Elektronické zasielanie údajov – ideálne v predstihu, aby firma stihla prihlásiť zamestnanca v zákonnom termíne. Ide o niekoľko tlačív, firma-zamestnávateľ musí v prvom kroku splnomocniť pracovníka (napr. mzdového účtovníka), ktorému Sociálna poisťovňa pridelí elektronické konto vrátane GRID karty. V praxi to znamená minimálne 1 osobnú návštevu na pobočke. Zamestnanec sa prihlasuje prostredníctvom “Registračného listu fyzickej osoby” s uvedením jeho osobných údajov a začiatku pracovného pomeru – je možné ho v administrácii vyplniť ručne, no ideálne je exportnúť ho zo mzdového softvéru. Dôležité však je, že zamestnanec musí byť prihlásený “najneskôr pred vznikom” pracovného pomeru, čo v praxi znamená aspoň deň “pred”.
  • Prihláška zamestnanca do zdravotných poisťovní – jedného či dvoch zamestnancov môžete zamestnávať bez toho, aby ste si museli vo všetkých prípadných zdravotných poisťovniach vybaviť elektronické zasielanie údajov. Stačí stiahnuť príslušný formulár (“Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie”) zo stránok jednotlivých poisťovní a poslať ho. V prípade zamestnávania 3 a viacerých pracovníkov, prípadne ak si chcete prácu zjednodušiť, je aj v týchto inštitúciách potrebné vybaviť elektronické zasielanie údajov. “Zjednodušenie” je tak trochu iluzórne – všade je potrebná 1 osobná návšteva väčšinou aj so štatutárom firmy vrátane kôpky dokumentov. Osobitné “potešenie” poskytuje systém Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Funguje napr. na jednom jedinom prehliadači – áno, Internet Explorer – , jeho inštalácia si vyžaduje pokročilé znalosti z informatiky a hromadu nervov, vrátane faktu, že túto tortúru je potrebné absolvovať po každej zmene či preinštalácii počítača.
  • na Daňový úrad zamestnanca neprihlasujeme – aspoň v tejto jednej inštitúcii súvisiaca byrokracia odpadá. Elektronické zasielanie (mesačného prehľadu či ročného hlásenia) prostredníctvom systému eDane nie je všeobecne povinné, určite je však pohodlnejšie, než pošta či osobné návštevy úradu.

 

Po skončení pracovného pomeru nasledujú odhlášky

 

Prihlášky znamenajú aj budúce odhlášky. Každé ukončenie pracovného pomeru – trvalého zamestnanca či dohodára – je potrebné oznámiť v oboch inštitúciách (Sociálna aj zdravotná poisťovňa). Zamestnávateľ sa neodhlasuje, kým zamestnáva ďalších zamestnancov. Ak však ukončí pracovný pomer s posledným zamestnancom, je povinný sa odhlásiť ako aj ako firma-zamestnávateľ. Neskôr – ak opäť prijme zamestnanca – sa znova prihlási a takto dookola. Elektronické konto a prihlasovacie údaje do poisťovní mu však ostávajú pôvodné – nie je ich teda potrebné vybavovať nanovo. Z daňového úradu sa zamestnávateľ odhlásiť nemusí – v zmysle zákona o dani z príjmov posiela mesačné prehľady iba za mesiace, kedy zamestnával a zamestnancov vyplácal, inak nie.

 

Toľko na úvod. Napíšte mi prosím, či to niekomu pomohlo a či niekedy skúsime aj ďalší diel.

 


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This