Urobia ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za všetkých poistencov poisťovne alebo nie?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia musia podľa zákona o zdravotnom poistení od r. 2011 vykonať samotné zdravotné poisťovne.  Údajne však nie za všetkých. V zákone sú vymenované skupiny poistencov, za ktoré poisťovňa RZZP vykoná a zároveň aj skupiny poistencov, ktorým poisťovňa RZZP vykonať “nemusí“. Ide okrem iných aj o SZČO, ktorých vymeriavací základ neprekročil sumu minimálneho vymeriavacieho základu – kam patrí väčšina živnostníkov. Čo majú takíto poistenci vlastne robiť?

 

Na portáli Investujeme.sk sme sa preto obrátili na všetky zdravotné poisťovne s nasledujúcimi otázkami:

 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za r. 2011 vykoná za poistencov vo väčšine prípadov zdravotná poisťovňa (§19 ods. 1 zákona č. 580/2004 z.Z.). Podľa zákona o zdravotnom poistení však nemusí zdravotná poisťovňa vykonať RZZP za niektoré skupiny poistencov – napr. SZČO s vymeriavacím základom z podnikania nepresahujúciml sumu 3 948,72 EUR.

  • Sú títo poistenci si vyhotoviť RZZP sami alebo ho nemusia vyhotoviť vôbec?
  • V prípade že sú povinné si RZZP vyhotoviť, vykoná ho Vaša poisťovňa za nich? Ak áno, za akých okolností – teda čo musí daný poistenec urobiť a v akom termíne?
  • Ako má postupovať poistenec-SZČO, ktorý po riadnom termíne na podanie daňového priznania (teda 31. marca 2012) podá dodatočné daňové priznanie s opraveným vymeriavacím základom pre zdravotné poistenie? Vykoná RZZP poisťovňa alebo nie?

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This