SZČO a preddavky na daň z príjmov: Platíte ich? A ako sa vypočítajú?

V priebehu roka je taký podnikateľ SZČO povinný neustále čosi posudzovať, prepočítavať a začať či prestávať platiť: v marci podáva daňové priznanie k dani z príjmov, v júli posudzuje platenie odvodov do Sociálnej poisťovne, v januári sa mu mení aspoň preddavok na zdravotné poistenie (ako aj ostatné minimálne odvody) – a v prípade, keď si posunie termín na podanie priznania, posúva sa aj väčšina spomenutých termínov. A kdesi medzitým – napr. práve teraz – sa pýta, či musí platiť aj preddavky na daň z príjmov. Možno patríte k skupine tých úspešnejších podnikateľov, ktorým v daňovom priznaní vyšla slušná daň – tak teraz ste povinný si posedieť práve na preddavkami.

 

Posúdenie povinnosti platiť: “posledná známa daňová povinnosť”

To, či SZČO bude v nasledujúcich mesiacoch/štvrťrokoch platiť preddavky na daň z príjmov, závisí od sumy tzv. “poslednej známej daňovej povinnosti”. Pod týmto pojmom sa však neskrýva suma dane z aktuálneho daňového priznania (tj priznania za rok 2014), ale predsa len o čosi iná suma. Vypočíta sa takto:

  • základ dane z posledného daňového priznania (tj za rok 2014) – ale iba základ SZČO plus základ zo zamestnania, nie z ostatných príjmov. Od základu dane z aktívnych príjmov (tj z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti – napr. autora s aktívnymi príjmami) sa odpočíta prípadná daňová strata z daňového priznania za rok 2014. Základ dane z pasívnych príjmov (prenájom a príjmy z použitia diela autora – napr. licenčné zmluvy) sa o daňovú stratu neznižuje
  • mínus nezdaniteľná časť základu dane na aktuálny rok (!) – tj pre rok 2015. Zhodou okolností sa nezdaniteľná časť pre rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 nemení – základnou sumou je 3 803,33 EUR. Pozor, táto suma sa použije v uvedenej pevnej výške – aj v prípade, že daný SZČO ju v minuloročnom daňovom priznaní musel z dôvodu vyššieho základu dane krátiť (milionárska daň)
  • iné nezdaniteľné časti – na manželku/manžela či sporenie – sa neodpočítavajú vôbec. Aj keď si ich SZČO odpočítala v priznaní za rok 2014
  • krát sadzba dane platná pre aktuálny rok (!) – tj pre rok 2015 (19% do základu dane 35 022,31 EUR a 25% zo zvyšnej sumy základu dane)
  • mínus daňový bonus skutočne uplatnený za ukončený rok (tj rok 2014)

Ak je výsledná suma nižšia ako 2 500 EUR, SZČO v aktuálnom roku 2015 preddavky neplatí. Za rok 2015 opäť podá daňové priznanie k dani z príjmov až v r. 2016 a zaplatí jednorazovú daň (a opäť posúdi povinnosť platenia preddavkov na rok 2016… :) )
Ak je táto suma vyššia ako 2 500 EUR a zároveň menšia či maximálne rovná 16 600 EUR, SZČO platí štvrťročné preddavky
Ak je táto suma vyššia ako 16 600 EUR, SZČO platí mesačné preddavky.

 

Preddavok na daň: výpočet

V princípe platí, že vypočítanú sumu “poslednej známej daňovej povinnosti” vydelíme 4-mi alebo 12-imi a máme preddavky na daň.

Vypočítané preddavky je možné si overiť prostredníctvom on-line kalkulačky na webe Finančnej správy – platí len pre rok 2015.

 

A kedy sa platia?

Ak daňové priznanie za rok 2014 podal SZČO v riadnom termíne (tj do konca marca 2015), jeho preddavkové obdobie začína hneď 1.4.2015. Prvý preddavok zaplatí do 30.4.2015 (mesačný platiteľ) alebo do 30.6.2015 (štvrťročný platiteľ).

Ak daňové priznanie za rok 2014 podal SZČO v odloženom termíne, jeho preddavkové obdobie začína hneď prvým pracovným dňom po tomto termíne – väčšina SZČO si daňové priznanie odložila do 30.6, prípadné preddavky teda platia od 1.7.2015. Prvý preddavok zaplatia do 31.7.2015 (mesačný platiteľ) alebo do 30.9.2015 (štvrťročný platiteľ).

 

Preddavky: ako ich sledovať, aby sme sa vyhli problémom

S preddavkami na daň z príjmov to nie je sranda. V lete 2018 začali daniari od podnikateľov inkasovať úroky z preddavkov, ktoré síce už vo forme celkovej dane za príslušný rok dávno majú, no podnikateľ ich neplatil resp. sa omeška. Pre roky 2018 resp. 2019 napísal rozsiahlejší návod, ako ich sledovať aj v prípade fyzických osôb či v prípade eseročiek: Preddavky na daň z príjmov: prečo a ako si na ne dávať bacha

 

Ak sa Ti článok páčil, zdieľaj ho svojim kolegom, partnerom či klientom

 

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This