Daňové priznanie SZČO 2014: mojich pár tipov

Pred pár dňami Finančná správa konečne sprístupnila tlačivá pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb v on-line podobe. Na kompletizáciu máme teda necelých 30 dní, čo znie teda skutočne motivačne. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov – minimálne pre fyzické osoby – má navyše každoročne tú smolu, že sa neustále mení. Dôvodom je chronická nestabilita pravidiel, tj predpisov, ktoré z vôle zákonodarcov majú stále novú podobu. Ako vyzerá aktuálne tlačivo pre SZČO a na čo pri ňom nezabudnúť?

 

Novinky v tlačive pre daňové priznanie k dani príjmov fyzických osôb – tlačivo B

 

Nie je ich až tak veľa. Chvalabohu. Ide vlastne o detaily. Aké?

 

  • podrobnejšie sa uvádza spôsob preukazovania výdavkov (paušálne vs reálne) pod tabuľkou č. 1 na 1 strane – paušalisti musia zároveň pre možnú kontrolu využitia maximálneho limitu uviesť aj počet mesiacov podnikania v r. 2014
  • v samotnom daňovom priznaní sa uvádza aj rozhodnutie SZČO zahrnovať kurzové rozdiely až po zaplatení – podľa mňa sa týka len podnikateľov, ktorí vedú jednoduché účtovníctvo, neuplatňujú teda paušálne výdavky či o čosi jednoduchšiu daňovú evidenciu;
  • zmenil sa spôsob uvádzania starých strát – osobitne sa napr. uvádza strata z r. 2009, ktorá mohla ešte vzniknúť napr. z prenájmu a odpočítať je ju v tomto roku možné aj od aktívnych príjmov. Naopak, straty z r. 2010 až 2013 je možné od základu dane z aktívnych príjmov SZČO odpočítať len vo výške jednej štvrtiny
  • pribudla nová nezdaniteľná časť – a to nezdaniteľná časť na doplnkové sporenie max. do sumy 180 EUR ročne. V roku 2014 máme teda nezdaniteľné časti až 4: na daňovníka samotného, na manželku/manžela, na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie a na doplnkové starobné sporenie. Posledné 2 spomenuté pôsobia takmer rovnako, rozdiel tu však je.
  • odpadla minuloročná Príloha 2, čím sa počet strán priznania znížil o 1 :)
  • a samozrejme sa pre rok 2014 zmenili aj viaceré konštanty – výšky a hranice nezdaniteľných súm, daňového bonusu a pod.

 

Môj prvý tip: 10+1 detailov, na ktoré pri daňovom priznaní SZČO nezabudnite

 

Áno, niekedy nejde o pravidlá a postupy, ale o obyčajné detaily, ktorých opomenutie Vám môže spôsobiť problémy či napr. časové straty. Napísal som zoznám pár tipov resp. detailov, na ktoré je pri vypĺňaní aktuálneho tlačiva daňového priznania typu B potrebné dať pozor. Viac v 10+1 detailov, na ktoré pri daňovom priznaní nezabudnite

 

Môj druhý tip: 5+1 tipov, ako ušetriť

 

Fyzické osoby – bez ohľadu na to, či ide o SZČO alebo zamestnancov – majú aj po razantných okresaniach dlhoročných daňových výhod k dispozícii niekoľko legálnych úľav. Aktuálny prehľad je tu: 5+1 tipov, ako legálne ušetriť.

 

Môj tretí tip: nechajte to na softvér

 

Rovnako ako pred rokom aj tentoraz sme spolu s tímom SuperFaktúry upgradli online pomôcku, ktorá vyhotoví daňové priznanie SZČO typ B automaticky. Stačí si do SuperFaktúry nahodiť svoje vyšlé faktúry, ich úhrady a rovnako aj odvody (stačí pre “paušalistov”) resp. daňové výdavky v presných sumách (pre odvážlivcov s daňovou evidenciou). SuperFaktúra po pár klikoch “vypľuvne” daňové priznanie za Vás. Platí nielen pre stálych klientov SuperFaktúry,  ako aj pre tých, ktorí sa pre túto pomôcku rozhodnú práve v tejto chvíli – prvý mesiac používania majú totiž zadarmo, čo je do 31.3 akurát.

 

Služba je určená najmä pre SZČO v najčastejších situáciách, no určite ju môžu využiť aj profesionálni účtovníci. Služba je už aktívna a nájdete ju po registrácií alebo prihlásení tu.

 

Príjemnú prácu :)

 

Nevynechaj žiadny z ďalších článkov!

 O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This