Ako podať účtovnú závierku či priznanie za eseročku? Celkom ľahko

Daňové priznanie pre SZČO už skompletizovať vieme a mnohí ho už – napriek neskorému zverejneniu tlačív – majú podané. Priznanie ako i účtovná závierka eseročiek či iných právnických osôb sa tohto roku znova podáva o čosi novým spôsobom, navyše tu máme dilemu mikro vs. ostatné účtovné jednotky. Tak ako na to?

Podávame 2 podania

3 súčasti účtovnej závierky, podávané navyše ako príloha k daňovému priznaniu, sú už minulosťou. Dnes je to – aj vďaka online podávaniu cez portál Finančnej správy – predsa len o čosi jednoduchšie. Podávame totiž iba 2 podania:

  • účtovnú závierku – tá sa podáva ako jedno tlačivo, či už si firma pre rok 2014 dobrovoľne vybrala status mikroúčtovnej jednotky alebo nie. Jedno jediné xml tlačivo obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát (resp. príslušné údaje) a zároveň je prvou stranou poznámok, ktorých zvyšné strany podávame ako povinnú prílohu uzávierky. Inými slovami, systém neodošle tlačivo uzávierky v xml, kým k nej nepridáte prílohu “Poznámky k účtovnej závierke” vo formáte .pdf.

  • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby – podáva sa samostatne a pozor, medzi prílohy priznania sa už nejakú nepočítajú účtovné výkazy. Tie totiž idú ako samostatné podanie samostatným kanálom (viď predchádzajúci bod). V závislosti od roku, za ktorý daňové priznanie podávame, je potrebné vybrať správne tlačivo (pozor, daňové priznanie podávané na staršom tlačive/formulári, sa považuje za nepodané):
/var/www/vhosts/ludskourecou.sk/httpdocs/W/wp content/uploads/2018/12/danove priznanie po formular financna sprava 1

Mikro vs. ostatné účtovné jednotky

  • pre rok 2014 sa ešte firmy mohli (resp. spätne ešte stále môžu) dobrovoľne rozhodnúť, že sa stanú mikro účtovnými jednotkami – úľava nie je nejaká markantná, ale pár vecí im odpadne a najmä budú mať jednoduchšiu účtovnú závierku (výrazne sa redukujú najmä doterajšie rozsiahle a často zbytočné “poznámky”) Mikro účtovné jednotky podajú uzávierku označenú ako “Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky”, ostatné zas “Účtovnú závierka podnikateľov v PÚ” (viď obrázok vyššie), pričom voľbu “malá” vs “veľká” pre rok 2014 ešte nezaškrtávajú
  • od roku 2015 sa už každá z firiem musí povinne zatriediť medzi mikro, malú alebo veľkú účtovnú jednotku – podľa veľkostných kritérií uvedených v zákone o účtovníctve platnom pre rok 2015
  • mikro účtovné jednotky mali byť pôvodne zjednodušením – o chlp jednoduchšie účtovníctvo, výkazy a povinnosti – osobne mám však pocit, že akonáhle chcú úradníci čosi zjednodušiť, príde ďalších x komplikácií. Jednoducho nie je možné si hocikedy povedať že budem/nebudem mikro či malou účtovnou jednotkou, ale je si potrebné sledovať roky, podmienky a rôzne “ale”. V marci 2017 vydali daniari usmernenie, pre ktorý rok ktorá firma môže byť akou účtovnou jednotkou.

Účtovná závierka schválená vs. neschválená

  • ak podávame schválenú účtovnú závierku, na uzávierke okrem dátumu zostavenia uvedieme aj dátum schválenia. Tým pádom máme všetky povinnosti splnené a účtovná závierka bude uložená do registra účtovných závierok. Ideálna situácia, najmä pre malé či jednosobové eseročky, kedy účtovník v praxi často uvedie rovnaký dátum do oboch políčok a valné zhromaždenie resp. rozhodnutie jedného konateľa schvaľujúce uzávierku sa vystaví len proforma
  • ak podávame účtovnú uzávierku zatiaľ neschválenú, dátum schválenia sa ponechá prázdny. Po schválení je však potrebné dodatočne podať oznámenie o schválení účtovnej závierky – cez samostatný formulár “Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky” 

A ako účtovnú závierku eseročku skompletizovať? O účtovných postupoch a kompletizovaní závierky píšem na tomto blogu menej, no odporúčam praktické školenie môjho kolegu a známeho lektora Martina Tužinského “Účtovná závierka za rok 2018 + zmeny v účtovníctve od 01.01.2019”

V danom linku nájdete registračný formulár, prostredníctvom ktorého si viete vybrať konkrétne školenie a zaregistrovať sa – organizátori sa vám vzápätí ozvú. Príjemné a užitočné počúvanie prajem :)

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This