Príjem z predaja bytu a daňové priznanie: aj tento tam treba šupnúť

Keď dávam dokopy daňové priznania fyzických osôb, jednou z povinných otázok je opýtať sa na všetky možné druhy príjmov, ktoré daný človek-daňovník v uplynulom roku zinkasoval. Pri otázke na prípadné príjmy z predaja nehnuteľností často počujem: “Byt som vyriešil v januári”, resp. “Za byt som podal daňové priznanie v januári”.

Super.

Robím to nerád, ale januárové priznanie je jedna vec a toto marcové zas druhá.

Aký je rozdiel a čo treba urobiť teraz v marci?

 

  • v januári sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností – ide o také “light” priznanie, ktoré sa ako jediné nepodáva daňovému úradu, ale samospráve. Podávajú ho iba tí, ktorí v predchádzajúcom roku v súvislosti so svojou nehnuteľnosťou uskutočnili zmenu – byt, dom či pozemok nadobudli, predali alebo ho rozšírili. Ostatní – teda tí, ktorí nehnuteľností po celý rok vlastnili a neuskutočnili žiadnu zmenu – priznanie nepodávajú, ostáva im len zaplatiť. A to daň z nehnuteľností, ktorú platíme “iba” za to, že ten byt, dom či pozemok vlastníme. Daň ako taká sa platí samozrejme každý rok (v závislosti napr. od výmery) a to až v máji, na základe výrubu, ktorý daňovníkovi-vlastníkovi nehnuteľnosti doručí samospráva.
  • v marci (resp. v júni – ak si túto povinnosť legálne odložíte) sa podáva daňové priznanie k dani z príjmov – teda dokopy sa tu dávajú príjmy, ktoré sa v uplynulom roku zinkasovali. Zo zamestnania, z podnikania, z prenájmu ako aj rôzne ostatné príjmy. Jedným z nich je aj príjem z predaja bytu – teda ak ste v r. 2014 predali byt, príjem predaja je v ňom potrebné zdaniť. Spolu so všetkými ostatnými príjmami – napr. aj s tými so zamestnania. Ak mal daný predávajúci v minulom roku okrem príjmu z predaja nehnuteľnosti iba príjmy zo zamestnania, v tomto prípade mu zamestnávateľ nemôže vyhotoviť ročné zúčtovanie dane, ale daňovým priznaním “preženie” všetky svoje príjmy – aj tie za predaj nehnuteľnosti a rovnako aj príjmy zo zamestnania. Ak ide naopak o osobu, ktorá po celý rok poberala príjmy len “na” svoju eseročku, tam okrem uzávierky a priznania za eseročku-právnickú osobu je kvôli predaju bytu povinná podať aj daňové priznanie ako fyzická osoba.

 

V tom prvom sa platí daň za to, že nehnuteľností vlastníme (tj majetková daň), v tom druhom sa zdaňujú príjmy, ktoré sme – aspoň oficiálne – v priebehu roka zinkasovali. Bohužiaľ ide o dve rozdielne priznania, ako aj o dve platby, ktoré posielame štátu.

 

Zdaniť príjem z predaja bytu, domu či pozemku nie je zas až také zložité. Nezdaňuje sa celý príjem, ale príjem znížený o uznateľné daňové výdavky – napr. kúpnu cenu či cenu z posudku o dedičstve, výdavky na rekonštrukciu, predaj, províziu realiťákovi a pod.. Predaj sa v daňovom priznaní uvádza v XIII. oddieli – Ostatné príjmy. Pri troche “šťastia” môže byť výsledkom spásonosná nula. A ak odo dňa nadobudnutia, vyradenia z obchodného majetku uplynulo viac ako 5 rokov, príjem z predaja je od dane oslobodený – teda daňové priznanie sa vôbec nepodáva.

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This