V júli 2013 sa mnohým SZČO zmení život: nové odvody do Sociálnej poisťovne

Júl býva každoročne odvodovým mesiacom živnostníkov. Marcu dominuje daň z príjmov, júlu zas nové či staronové odvody do Sociálnej poisťovne.

V júli totiž niektorým živnostníkom povinné platenie odvodov začína, iným končí a niektorí pokračujú – možno po starom, možno v nových sumách:

 

  • SZČO, ktorých príjem za rok 2012 bol vyšší ako 4 716 EUR a odvody doteraz neplatili, od 1. júla 2013 platiť začínajú
  • SZČO, ktorých príjem za rok 2012 bol nižší alebo rovný 4 716 EUR a odvody doteraz platili, od 1. júla 2013 platiť prestávajú
  • SZČO, ktorých príjem za rok 2012 bol nižší alebo rovný 4 716 EUR a odvody doteraz neplatili, odvody naďalej neplatia a nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Najbližšie sa bude skúmať ich príjem za rok 2013 v júli 2014.
  • SZČO, ktorí odvody do Sociálnej poisťovne už platia, si od júla 2013 musia vypočítať ich novú výšku

 

Nový výpočet sa vlastne týka všetkých, ktorí už odvody platia alebo odvody platiť začínajú. “Nový” znamená na jednej strane, že od júla 2013 sa odvody platia na základe “nového” príjmu za 2012, zároveň však ide aj o nový výpočet, ktorý vláda schválila koncom minulého roka:

 

  • vymeriavací základ pre odvody sa už nebude počítať ako polovica základu dane z príjmov – základ dane z príjmov za r. 2012 sa v r. 2013 vydelí číslom 1,9 (a pre ďalšie roky sa tento koeficient bude ďalej znižovať až na 1,486 – vplyvom tejto zmeny teda odvody v budúcnosti porastú)
  • odvody, ktoré SZČO zaplatil v r. 2012, sa k základu dane pripočítajú – na účely výpočtu odvodov sa už nebudú považovať za daňový výdavok. Daňovým výdavkom ako takým však ostávajú – to bol začiatkom roka jedným z častých omylov podnikateľov, ktorí sa domnievali, že o zaplatené odvody si už nebudú môcť znížiť základ dane z príjmov.

 

A teraz samotný výpočet:

 

Mesačné odvody = vymeriavací základ x 33,15%
Vymeriavací základ pre odvody = ( základ dane z príjmov 2012 + odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne zaplatené v r. 2012 ) / 1,9 / počet mesiacov podnikania SZČO v r. 2012

 

Ešte raz a podrobnejšie vrátane príkladu na výpočet píšem o týchto pravidlách tu. Pre pokojný spánok je k dispozícii aj kalkulačka na webe Sociálnej poisťovne.

 

Všetko uvedené sa týka len odvodov platených do Sociálnej poisťovne. Zdravotné odvody, resp. výška preddavkov sa v júli nemení. Mení sa až začiatkom nového roka: v septembri 2013 vykonajú zdravotné poisťovne ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a v rámci neho oznámia SZČO výšku mesačného preddavku, ktorú bude platiť od januára 2014.

 

Rovnako júl nie je podstatným mesiacom pre tie SZČO, ktoré si legálne odložili daňové priznanie. Všetko vyššieopísané zažívajú až v októbri 2013. Samozrejme aj s odvodovými výhodami či nevýhodami, ktoré z odloženého daňového priznania vyplývajú.

 


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This